Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka - 2017 rok

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Zamawiający: Gmina Sobótka

Adres do korespondencji: ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel. 71-335-12-39 , faks 71-31-62-123

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka”

1. Zakres prac

Przedmiot zamówienia obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
i Gminy Sobótka w zakres którego wchodzi:

Zadanie nr 1 – demontaż pokryć dachowych z płyt zawierających azbest, na budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na posesjach na terenie miasta i gminy Sobótka, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości 17,995 Mg.

Zadanie nr 2 – pakowanie, załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Sobótka w ilości 6,580 Mg.

2. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy),

3) kopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

4) kopia umowy ze składowiskiem przeznaczonym do unieszkodliwiania tego typu odpadów, zaakceptowany i podpisany wzór umowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

5) zaakceptowany i podpisany wzór umowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka” NIE OTWIERAĆ PRZED 19 czerwca 2017 r. godz. 10.00

- przesłać faksem na nr 71-31-62-123,

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: srodowisko@sobotka.pl

w terminie do dnia 19 czerwca , godz. 10.00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Pawłowska 05-06-2017 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 05-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Pawłowska 20-06-2017 11:24