Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I przetarg na dzierżawę działki 1001/4 na Ślęży

Sobótka, 06.03.2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.                 z 2016r. poz. 2147 ze zm.), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz Zarządzenia nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 1 stycznia  2017r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

 stanowiącego własność Gminy Sobótka.

 

 

Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość zabudowana, przeznaczona do dzierżawy  na usługi,  położona  w Sobótce, gmina  Sobótka:

 

 

działka nr 1001/4, AM 1, obręb Ślęża o pow. 0,0574 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy Bi  Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 238441.

 

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za w/w nieruchomość o pow. 0,0574 ha ustalona została na kwotę 4 018,00 zł/rok. Słownie:  cztery tysiące osiemnaście złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  

 

Wadium wynosi 804,00 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka.

 

W terminie do  27.03.2017r. kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać   nr działki.

 

Wykaz obejmujący w/w działkę podany był do publicznej wiadomości w dniach 02.01.2017r. do 20.02.2017r.

 

Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na usługi z zakresu turystyki i telekomunikacji.

 

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki  czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

 

UWAGA:

Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości do zbycia.

 

 

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.  Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2017r.  o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 11. 

 

 Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego przetargu,
na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu z czynszem dzierżawnym w gminie Sobótka. Niezłożenie takiego dokumentu lub zaleganie z zapłatą za czynsz spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6, I piętro, tel. 071 33512 34, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Wajner 07-03-2017 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wajner 07-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2017 12:13