Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie - udział społeczeństwa - SKSM - Pagórki Zachodnie


UMiG.OŚ.7624-5/0010/10 Sobótka, dnia 20 września 2010 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

na podstawie art. 33 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje o:

 

wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych” - realizowanego na dz. nr 2 AM 1, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Sobótka Strzeblów oraz na dz. nr 180/7 AM 2 obręb Chwałków

 

 1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka,

 2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka,

 3. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i zakresu raportu są:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu,

 1. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

 2. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu,

 3. Informuje się o:

 • Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy - jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. 8a,

 • Możliwości składania uwag i wniosków - w terminie od 24 września 2010 r. do 15 października 2010 r.

 1. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

 

Otrzymują:

 1. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

 2. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Chwałków),

 3. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) poprzez podanie do publicznej wiadomości,

 4. a/a.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice,

 3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 4. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chwałków (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 5. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 21-09-2010 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 21-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 21-09-2010 15:21