Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I przetarg na dzierżawę działek w Sobótce pod ROLĘ

Sobótka, 11.10.2016r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.                 z 2015r. poz. 1774 ze zm.), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz Zarządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 29 grudnia 2011r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

 stanowiącego własność Gminy Sobótka.

 

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, przeznaczone do dzierżawy  na uprawy rolne,  położone  w Sobótce, gmina  Sobótka:

 

przetarg – część A ( załącznik nr 1)

 

 1. działka nr 9, AM 30, obręb Sobótka o pow. 0,9683 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy R IVa, Ps IVa.  Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 94858/4
 2. działka nr 76, AM 28, obręb Sobótka o pow. 0,8508 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy R IVa, IIIa IVb.  Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 80201/3
 3. działka nr 77, AM 28, obręb Sobótka o pow. 0,5939 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy R IVa,  IVb.  Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 80201/3
 4. działka nr 78, AM 28, obręb Sobótka o pow. 0,3410 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy R IVa,  IVb.  Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 100016/6

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za w/w nieruchomości o łącznej pow. 2,754ha ustalona została na kwotę 1377,00 zł/rok. Słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt siedem złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług.   Wadium wynosi 276,00 zł.

 

przetarg – część B (załącznik nr 2)

 

 1. działka nr 18, AM 30, obręb Sobótka, o pow. 0,8849 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 100025/2.
 2. działka nr 19, AM 30, obręb Sobótka, o pow. 0,6745 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 100041/0.
 3. działka nr 20, AM 30, obręb Sobótka, o pow. 0,3030 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 100043/4.
 4. działka nr 21, AM 30, obręb Sobótka, o pow. 0,3049 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 100042/7
 5. działka nr 22, AM 30, obręb Sobótka, o pow. 0,3361 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 100026/9.
 6. działka nr 23, AM 30, obręb Sobótka, o pow. 0,7319 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 80201/3
 7. działka nr 24, AM 30, obręb Sobótka, o pow. 0,7934 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 80201/3
 8. działka nr 25, AM 30, obręb Sobótka, o pow. 2,7314 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 80201/3

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za w/w nieruchomości o łącznej pow. 6,7601ha ustalona została na kwotę 3 380,00zł/rok. Słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług.  Wadium wynosi 677,00 zł.

 

przetarg – część C (załącznik nr 3)

 

 1. działka nr 13, AM 32, o pow. 1,4915ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa, Lz, IVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 240244/6.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 746,00 zł/rok.  Słownie: siedemset czterdzieści sześć złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów
i usług. Wadium wynosi 150,00 zł.

 

przetarg – część D (załącznik nr 4)

 

 1. działka nr 2, AM 27, obręb Sobótka, o pow. 6,3441 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIIIa, IVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 123759/3
 2. działka nr 7, AM 27, obręb Sobótka, o pow. 1,1922 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 127755/3

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za w/w nieruchomości o łącznej pow. 7,5363ha  ustalona została na kwotę 3 768,00 zł/rok.  Słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług. Wadium wynosi 754,00 zł.

 

 

Wykaz obejmujący w/w działki podany był do publicznej wiadomości w dniach 08.09.2016r. do10.10.2016r.

 

Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na tereny zieleni parkowej, usługi sportu i rekreacji/ usługi turystyki.

 

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki  czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

UWAGA: W przypadku zaistnienia okoliczności przekazania części jednej działki lub kilku na cel zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzony zostanie aneks do umowy oraz może być wypłacone odszkodowanie. 

Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości do zbycia.

Nowy dzierżawca we własnym zakresie dokonuje z obecnym dzierżawcą rozliczenia nakładów na zasiewy pozostawione przez obecnego dzierżawcę.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka.

W terminie do14 .11.2016r. kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać   „przetarg  – część z dopiskiem „A, B, C lub D”( na każdą część oddzielnie).

Nieruchomości licytowane będą wg kolejności przedstawionej w ogłoszeniu.

 Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.  Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2016r.  o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 11. 

 

 Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawców w drodze niniejszego przetargu,
na okres od 1.12.2016r. do 31.11.2018r. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu lub zaleganie z zapłatą za czynsz spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6, I piętro, tel. 071 33512 34, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Wajner 13-10-2016 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wajner 13-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2016 12:47