Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument decyzja nr 2/2021 w sprawie odmowy zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" na terenie działki nr 11 AM 11 obr. Sobótka - miasto, gmina Sobóka 2021-09-06 09:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak: 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "kontynuacji eksploatacji serpentynitu antygotytowego - w związku z poglębieniem granic pionowych złoża od poziomu + 110 m n.p.m. do poziomu +80 m n.p.m. - z udokumentowanego złoża " Nasławice " w Nasławicach, gmina Sobótka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie"" 2021-01-26 09:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak: 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "budowie hali magazynowej zakładu SSE Polska Sp. z o.o. w Rogowie Sobóckim" 2021-01-05 11:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "budowie hali magazynowej zakładu SSE Polska Sp. z o.o. w Rogowie Sobóckim" 2020-11-17 13:30
dokument Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ we Wrocławiu dla przedsięwzięcia pn" prowadzeniu punktu do zbierania, w tym przeładunku odpadów niebezpiecznych, w obiekcie zlokalizowanym na działce 13/9 AM 12 w Sobótce, gmina Sobótka" 2020-06-25 09:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowie hali magazynowej zakładu SSE Polska Sp. z o.o. w Rogowie Sobóckim 2020-06-10 08:08
dokument Obwieszczenie o wdaniu decyzji nr 2/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:"wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych, z miejscowości Sobótka" 2020-04-23 07:54
dokument Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "rozbudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku Wojnarowice-Małuszów" 2020-04-14 10:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "zbieraniu, w tym przeładunku odpadów w obiekcie zlokalizowanym na działce nr 13/9 AM 12 w Sobótce, gmina Sobótka" 2020-04-14 08:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych, gmina Sobótka, obręb Strzeblów" 2020-02-28 08:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2020 Burmitrza Miasta i Gminy Sobótka zgody na realizację przedsięwzięcia pn."budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michałowice, Stary Zamek, Ręków, Olbrachtowice i Kryształowice, w gminie Sobótka" 2020-02-28 08:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."rozbudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku Wojnarowice-Małuszów" 2020-02-28 07:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu opinii przez RDOŚ we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy oraz zebraniu dowodów i materiałów do zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michałowice, Stary Zamek,Ręków,Olbrachtowicei Kryształowice, w gminie Sobótka" 2020-02-04 08:26
dokument Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych" przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2019-12-30 15:08
dokument Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania uzgodnienia przez RDOŚ we Wrocławiu w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia "wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża Stary Łom metoda odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych" 2019-11-20 10:09
dokument Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania opinii przez RDOŚ we Wrocławiu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michałowice,Stary Zamek,Ręków,Olbrachtowice,Kryształowice" 2019-11-20 10:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michałowice, Stary Zamek, Ręków, Olbrachtowice i Kryształowice, w gminie Sobótka" 2019-10-18 12:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża Stary Łom metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych"" 2019-10-07 10:25
dokument Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka podejmujące zawieszone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wydobywanie surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych" 2019-09-18 11:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku Wojnarowice-Małuszów" 2019-08-23 12:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o nałożeniu obwiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych" oraz zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu 2019-07-18 08:54
dokument Obwieszczenie o wyrażeniu opinii przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla przedsięwzięcia pn:"Wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych" 2019-07-11 10:55
dokument Obwieszczenie o wyrażeniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla przedsięwzięcia pn:"Wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych" 2019-06-28 10:17
dokument Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych, gmina Sobótka, obręb Strzeblów" przez RDOŚ - dokument stracił ważność 2019-06-18 09:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych - dokument stracił ważność 2019-04-26 12:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Odbudowie zbiornika Leśnictwa Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)" 2018-11-30 09:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : "Odbudowie zbiornika Leśnictwa Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)". 2018-10-23 11:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Odbudowie zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki (13-17-1.1-01) 2018-07-20 16:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizęcia polegającego na przeróbce granitu ze złoża "Strzeblów I" w zakładzie mobilnym lub przestawnym zlokalizowanym w wyrobisku" 2018-05-23 12:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie boksów magazynowych wraz z utwardzeniem przyległego do nich placu magazynowego, przeznaczonych do prowadzenia procesów zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 216/1 obręb Stary Zamek" 2018-01-31 11:18
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na : przeróbce granitu ze złoża "Strzeblów I" w zakładzie mobilnym lub przestawnym zlokalizowanym w wyrobisku 2017-11-06 11:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu i układu technologicznego przeróbki serpentynitu antygorytowego eksploatowanego z udokumentowanego złoża "Nasławice" 2017-09-26 08:48
dokument Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" obręb Strzeblów, gmina Sobótka 2017-08-23 11:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : przerób amfibolitu z części złoża Pagórki Wschodnie leżącego w Gminie Sobótka na przestawnych urządzeniach krusząco-sortujących ustawionych w wyrobisku górniczym 2017-07-25 15:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża Stary Łom 2017-11-06 11:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie hali produkcyjno-magazynowej na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, elementami zagospodarowania terenu, przyłączami i podziemnym technicznym uzbrojeniem terenu na działkach 100 i 101 obręb Garncarsko? (pod wcześniejszą nazwą : "Budowa hali produkcyjno-magazynowej na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 100 i 101 obręb Garncarsko" 2016-11-29 12:12
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali produkcyjno-magazynowej na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 100 i 101 obręb Garncarsko" 2016-08-29 10:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia polegającego na Budowie zintegrowanej i wysoce zautomatyzowanej instalacji do produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich z materiałów o różnych właściwościach wytrzymałościowych i chemicznych, przy istniejących budynkach przemysłowych zlokalizowanych na terenie zakładu Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o 2016-06-13 12:10
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie hali produkcyjno-magazynowej na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 100 i 101 obręb Garncarsko. 2016-04-18 09:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce" 2016-02-15 11:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R 12 - wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10 w instalacji Lindner typu UNIVERSO 2800 zlokalizowanej na wydzielonym fragmencie działki nr 159/58 w obrębie Mirosławice" 2016-01-18 11:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Remoncie zapory ziemnej zbiornika wodnego należącego do II klasy ważności w miejscowości Sulistrowice, gmina Sobótka". 2015-12-15 11:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : Kontynuacja eksploatacji z udokumentowanego złoża serpentynitu antygorytowego "Nasławice" w związku z pogłębieniem granic pionowych złoża od poziomu +130 m n.p.m. do +110 m n. p. m. 2015-12-09 10:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na: "Racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce". 2015-11-30 14:19
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie zapory ziemnej zbiornika wodnego należącego do II klasy ważności w miejscowości Sulistrowice, gmina Sobótka. 2015-10-21 14:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce". 2015-09-28 10:10
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R 12 wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10 w instalacji Lindner typu UNIVERSO 2800 zlokalizowanej na wydzielonym fragmencie działki nr 159/58 w obrębie Mirosławice. 2015-09-04 12:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R 4 recykling lub odzysk metali i związków metali w instalacjach do odzysku metali z wstępnie sortowanych odpadów innych niż niebezpieczne oraz do granulowania aluminium i innych metali nieżelaznych". 2015-09-04 12:06
dokument Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania z udziałem spłeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie zapory ziemnej zbiornika wodnego należącego do II klasy ważności w miejscowości Sulistrowice, gmina Sobótka. 2015-06-11 13:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Prowadzeniu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. 159/58 AM 1 obręb Mirosławice, gmina Sobótka 2015-05-21 12:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania z systemu chowu kur niosek na hodowlę brojlerów w istniejących budynkach inwentarskich położonych na działkach nr 320/6, 339/4 AM 1 obręb Strzegomiany, gmina Sobótka 2015-05-21 12:37
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania z systemu chowu kur niosek na hodowlę brojlerów w istniejących budynkach inwentarskich położonych na działkach nr 320/6, 339/4 AM 1 obręb Strzegomiany, gmina Sobótka 2015-03-05 11:21
dokument OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - "przetwarzanie odpadów zmieszanych oraz zestalaniu odpadów prowadzonym na terenie działki numer 159/58 w Mirosławicach, gmina Sobótka" 2015-01-09 11:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Siedlakowice-Mirosławice, gmina Sobótka." 2014-10-27 12:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :"Rozbiórka starej zastawki i wykonanie nowej zastawki piętrzącej na rowie melioracyjnym dla potrzeb poboru wody do istniejącego zbiornika wodnego położonego na działce nr 49/3 w Przezdrowicach" 2014-10-27 13:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, wraz z przepompowaniami ścieków dla miejscowości SIEDLAKOWICE-MIROSŁAWICE, gmina Sobótka". 2014-09-25 08:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbiórce starej zastawki i wykonaniu nowej zastawki piętrzącej na rowie melioracyjnym dla potrzeb poboru wody do istniejącego zbiornika wodnego położonego na działce nr 49/3 w Przezdrowicach." 2014-09-25 08:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "rozbiórce starej zastawki wykonaniu nowej zastawki piętrzącej na rowie melioracyjnym dla potrzeb poboru wody do istniejącego zbiornika wodnego płożonego na działce nr 49/3 w Przezdrowicach" oraz o wystąpieniu do organów opiniujących 2014-07-30 10:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości SIEDLAKOWICE-MIROSŁAWICE 2014-07-25 09:45
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie chowu kur niosek na hodowlę brojlerów w istniejących budynkach inwentarskich położonych na działkach nr 320/6, 339/4 AM 1 obręb Strzegomiany, gmina Sobótka. 2014-07-17 11:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polagającego na "budowie kontenerowej stacji paliw do tankowania samolotów na terenie Aeroklubu Dolnośląskiego w Mirosławicach działka nr 159/54 AM 1 obręb Mirosławice, gmina Sobótka". 2014-06-23 14:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w tym złomu w obiekcie zlokalizowanym na działce nr 159/58 w Mirosławicach, gmina Sobótka" 2014-04-29 13:20
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realziacjęprzedsięwzięcia : "Punkt zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" w Mirosławicach. 2014-03-27 14:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : Zagospodarowanie terenu poprzez budowę urządzeń małej architektury w ramach programu "Aktywnego Udostępniania Lasu" w rejonie przełęczy Tąpadła. 2014-03-24 13:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Punkt zbierania i przetwarzania sprzetu elektrycznego i elektronicznego" dz. nr 159/58 AM 1 obręb Mirosławice. 2014-03-07 10:05
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Aktywnego Udostępniania Lasu. Zagospodarowanie terenu obejmuje ponadto wykonanie parkingu na 30 samochodów osobowych i 5 autobusów. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest na działce nr 108/1 AM 1 obręb Ślęża, w rejonie przełęczy Tąpadła. 2014-03-03 15:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedisęwzięcia polagającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów w gminie Sobótka". 2014-02-17 09:35
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu rozstrzygnięcia oraz o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny : granitu i amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych" 2014-01-27 14:53
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn: Zagospodarowanie terenu poprzez budowę urządzeń małej architektury w ramach programu Aktywnego udostępniania Lasu. Zagospodarowanie terenu obejmuje ponadto wykonanie parkingu na 30 samochodów osobowych i 5 autobusów. 2014-01-15 16:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : "wydobywanie kopaliny skalenia i amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych". 2013-12-30 15:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na "Budowie kanalzacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów w gminie Sobótka" 2013-12-18 09:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia : "Przebudowa stacji 110/20 kV R-193 Sobótka" 2013-12-05 11:23
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - "Punkt zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" dzi. nr 159/58 AM 1 obręb Mirosławice. 2013-11-26 11:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa stacji 110/20 kV R-193 Sobótka 2013-11-13 11:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe, Przemiłów, gmina Sobótka. 2013-11-04 08:36
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na ?wydobywaniu kopaliny : skalenia i amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych? 2013-10-16 15:00
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących "Przebudowa stacji 110/20 kV R-193 Sobótka". 2013-10-01 13:35
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społećzeństwa : Pagórki wschodnie, uzupełnienie raportu SKSM 2013-08-07 08:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do prganów opiniujących : Przedbudowa stacji 110/20 kV R-193 Sobótka" 2013-08-07 08:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa zakładu Granit 2013-07-15 11:57
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - uzupełnienie raportu SKSM 2013-07-05 10:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realzację przedsięwzięca - budowa 5 silosów w Rogowie Sobóckim 2013-07-02 11:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzjącego brak potrzeby przeprowadenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu Granit w celu produkcji nowego grysu skaleniowego na środowisko 2013-06-19 14:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa 5 silosów zbożowych o pojemności 150 ton " 2013-05-21 14:22
dokument Obwieszczenie-udział społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny : skalenia i amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych? 2013-05-13 09:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępownia i wystąpienia do ogranów opiniujących - rozbudowa zakładu Granit 2013-04-29 14:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o koniecznośći przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - wydobywanie kopaliny:skalenia i amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie 2013-04-15 15:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rekultywacja składowiska odpadów 2013-04-05 08:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne Strzegomiany 2013-03-13 11:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rekultywacja składowiska odpadów w Strzegomianach 2013-02-14 15:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wydobycie granitu oraz amfibolitu ze złoża "Pagórki Wschodnie" 2013-02-01 11:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Piaskownia, obręb Strzegomiany 2013-01-08 13:28
dokument Obwieszczenie udział społeczeństwa Z.U.P.H. Ebix stacja demontażu 2012-12-12 09:07
dokument Obwieszczenie piaskownia Strzegomiany 2012-12-12 08:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej linia napowietrzna 110 kV 2012-11-29 09:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Piaskownia, obręb Strzegomiany 2012-11-07 12:30
dokument Obwieszczenie - linia 110 kV udział społeczeństwa 2012-10-08 14:11
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania farma wiatrowa 2012-10-03 08:44
dokument Postanowienie ocena odziaływnia farma wiatrowa 2012-10-04 14:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania farma wiatrowa 2012-06-18 15:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Hadlux 2012-02-21 12:11
dokument Decyzja środowiskowa Hadlux 2012-02-21 12:12
dokument Obwieszczenie wydanie Decyzji środowiskowej Nasławice 2012-02-14 10:16
dokument Decyzja Nasławice 2012-02-14 10:15
dokument postanowienie brak OOŚ kruszarka Nasławice 2012-01-24 09:58
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania kruszarka Nasławice 2012-01-24 09:56
dokument postanowienie rozbudowa infrastruktury punktu zbiórki odpadów Strzegomiany 2012-01-13 12:40
dokument obwieszczenie rozbudowa infrastruktury punktu zbiórki odpadów Strzegomiany 2012-01-13 12:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania wymiana kruszarki i przesiewacza Nasławice 2011-11-29 14:40
dokument Ogłoszenie Strzeblów I 2011-09-14 15:56
dokument Decyzja Strzeblów I - SKSM 2011-09-14 15:52
dokument Postanowienie linia 110kV 2011-08-29 09:19
dokument Obwieszczenie zakończenie postępowania Strzeblów I 2011-07-21 15:22
dokument obwieszczenie 2011-05-17 10:47
dokument zawiadomienie 2011-05-17 10:45
dokument postanowienie - raport - linia 110 kV - Sobótka - Wojnarowice 2011-05-06 09:56
dokument wszczęcie postępowania - linia 110 kV - Sobótka - Wojnarowice 2011-04-05 13:28
dokument UMORZENIE POSTĘPOWANIA - SKSM - STRZEBLÓW I 2011-02-24 09:49
dokument wszczęcie postępowania - OOŚ - SKSM - Strzeblów I 2011-02-08 11:29
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji OOŚ - kanalizacja - Przezdrowice - Świątniki 2011-01-11 11:42
dokument decyzja - kanalizacja - Przezdrowice - Świątniki 2011-01-11 11:38
dokument obwieszczenie - wydanie decyzji - Pagórki Zachodnie 2011-01-04 15:18
dokument decyzja OOŚ - Pagórki Zachodnie - wydobywanie granitu 2011-01-04 15:17
dokument obwieszczenie - zakończenie postępowania - kanalizacja Przezdrowice, Świątniki 2010-12-22 15:33
dokument postanowienie - brak OOŚ - kanalizacja Przezdrowice, Świątniki 2010-12-22 15:32
dokument obwieszczenie - zakończenie postępowania dowodowego - Pagórki Zachodnie 2010-12-13 10:19
dokument obwieszczenie - wszczęcie postępowania - kanalizacja Przezdrowice, Świątniki 2010-11-19 14:56
dokument obwieszczenie- wydanie decyzji - kanalizacja Garncarsko - Sobótka 2010-11-15 13:04
dokument decyzja OOŚ- kanalizacja Garncarsko - Sobótka 2010-11-15 13:08
dokument obwieszczenie - wydanie decyzji OOŚ - rozlewania wody - BONART 2010-11-12 13:39
dokument obwieszczenie - zakończenie postępowania dowodowego - kanalizacja Garncarsko - Sobótka 2010-10-27 15:49
dokument postanowienie - kanalizacja Garncarsko - Sobótka 2010-10-27 15:48
dokument obwieszczenie - udział społeczeństwa - SKSM - Pagórki Zachodnie 2010-09-21 15:21
dokument ogłoszenie - wystąpienie do organów uzgadniających oraz opiniujących - SKSM - Pagórki Zachodnie 2010-09-21 15:20
dokument obwieszczenie - wszczęcie postępowania - kanalizacja Garncarsko, Sobótka 2010-09-02 12:44
dokument obwieszczenie - wydanie decyzji środowiskowej - Dom spokojnej starości 2010-09-02 08:43
dokument OGŁOSZENIE - udział społeczeństwa - Dom starości. 2010-07-14 10:41
dokument POSTANOWIENIE - w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - SKSM - Pagórki Zachodnie 2010-07-14 10:41
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : ?zbieranie i formowanie odpadów innych niż niebezpieczne w części obiektu magazynowego zlokalizowanego na dz. nr 159/19 obręb Mirosławice?. 2010-07-14 10:41
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:?adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów? - Stary Zamek 2010-07-14 10:42
dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - ?adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów? - Stary Zamek 2010-07-14 10:42
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - SKSM - Pagórki Zachodnie 2010-07-14 10:42
dokument Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu - dom spokojnej starości 2010-07-14 10:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zakład czyszczenia elementów maszyn - Mirosławice 2010-07-14 10:43
dokument OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - radiolinia na Górze Ślęża 2010-07-14 10:43
dokument OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - radiolinia na Górze Ślęża 2010-07-14 10:43
dokument Ogłoszenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - SKSM 2010-07-14 10:43
dokument Ogłoszenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zamek Górka 2010-07-14 10:43
dokument OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - SKSM 2010-07-14 10:44
dokument wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących i uzgadniających - SKSM 2010-07-14 10:44
dokument Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu - adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu i innych odpadów - Stary Zamek 2010-07-14 10:44
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - adaptacja bez przebudowy pustej hali na cele magazynu złomu oraz innych odpadów - Stary Zamek 2010-07-14 10:44
dokument Ogłoszenie - wystąpienie o uzgodnienie oraz o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - adaptacja pustej hali na magazaym złomu i innych odpadów - Stary Zamek 2010-07-14 10:44
dokument Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - ERABUD - Zamek Sobótka 2010-07-14 10:45