Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na: "Racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce".

OŚ.6220.8.005.2015                                                           Sobótka, dnia 30 listopada 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że tut. organ wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończył postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Pana Krzysztofa Wrońskiego, pełnomocnika Gminy Sobótka; w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip oraz na tablicach ogłoszeń. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 października 2015 r., znak: WOOŚ.4240.575.2015.AW.3 oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta      i Gminy Sobótka Rynek 1, 55 – 050 Sobótka, pok. 6, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadamiania stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich udziału w każdym stadium postępowania.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Krzysztof Wroński – pełnomocnik Gminy Sobótka,
  2. Strony postępowania - podanie do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie
  3. a/a.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Sobótce
  3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Spik-Twardowska 30-11-2015 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 30-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Natalia Spik-Twardowska 30-11-2015 14:19