Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce".

OŚ.6220.8.001.2015                                                             Sobótka, dnia 23 września 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE     

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

 

zawiadamia

 

że na wniosek złożony przez pełnomocnika Gminy Sobótka, Pana Krzysztofa Wrońskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”.

 

Informuję również, że pismem z dnia 21 września 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko w/w wymienionego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, 55 – 050 Sobótka, pok. 6.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Krzysztof Wroński – pełnomocnik Gminy Sobótka,
  2. Strony postępowania - podanie do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie
  3. a/a.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Sobótce
  3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Spik-Twardowska 28-09-2015 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Natalia Spik-Twardowska 28-09-2015 10:10