Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE - udział społeczeństwa - Dom starości.


UMiG.OŚ.7624-3/011/10 Sobótka, dnia 22 czerwca 2010 r.

OGŁOSZENIE

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

na podstawie art. 33 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje o:

wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie domu spokojnej starości z centrum rehabilitacyjnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nieruchomości, na działkach nr 39/5 i 39/3 AM 6 obręb Sobótka Górka”.

 1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Mariusza Olko, ul. Hiszpańska 41/4, 54-409 Wrocław,

 2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka,

 3. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz

 4. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

 5. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu,

 6. Informuje się o:

 • Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy - jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. 8a,

 • Możliwości składania uwag i wniosków - w terminie od 24 czerwca 2010 r. do 15 lipca 2010 r.

 1. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Do wiadomości:

 1. Mariusz Olko, ul. Hiszpańska 41/4, 54-409 Wrocław - inwestor,

 2. a/a.

Podano do publicznej wiadomości:

 1. umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 2. umieszczono na stronie www.bip.sobotka.pl/,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 23-06-2010 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 14-07-2010 10:41