Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LII/504/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2014-11-27 14:55
dokument Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie mpzp Gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta 2014-11-27 14:54
dokument Uchwała Nr LI/503/14 w sprawie zmiany granic i wielkości aglomeracji Sobótka 2014-11-27 14:54
dokument Uchwała Nr LI/502/14 w sprawie wyrażenia zgody na zakup biletów miesięcznych dla uczniów do szkół spoza obwodu 2014-11-27 14:54
dokument Uchwała Nr LI/501/14 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w obrębie wsi Sulistrowice ( dz. nr 368, 363/2) 2015-11-26 14:53
dokument Uchwała Nr LI/500/14 w sprawie zmiany mpzp obszaru działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 położonych w obrębie wsi Sulistrowice 2014-11-27 14:54
dokument Uchwała Nr LI/499/14 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. 266 i 267) 2014-11-27 14:54
dokument Uchwała Nr LI/498/14 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu działki nr 79 AM 14 położonego przy ul. Garncarskiej 2014-11-27 14:53
dokument Uchwała Nr LI/497/14 w sprawie opłaty od posiadania psów 2014-11-27 14:53
dokument Uchwała Nr LI/496/14 w sprawie opłaty miejscowej 2014-11-27 14:53
dokument Uchwała Nr LI/495/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2014-11-27 14:53
dokument Uchwała Nr LI/494/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-11-27 14:53
dokument Uchwała Nr LI/493/14 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok 2014-11-27 14:53
dokument Uchwała Nr LI/492/14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garncarsko 2014-11-27 14:53
dokument Uchwała Nr LI/491/14 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sobótce 2014-11-27 14:52
dokument Uchwała Nr LI/490/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-27 14:52
dokument Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 2014-11-27 14:52
dokument Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniwych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2014-11-27 14:52
dokument Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2014-11-27 14:52
dokument Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2014-11-27 14:52
dokument Uchwała Nr L/489/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2014-11-27 14:52
dokument Uchwała Nr L/488/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (szczyt Ślęży) 2014-11-27 14:51
dokument Uchwała Nr L/487/14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świątniki 2014-11-27 14:51
dokument Uchwała Nr L/486/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka 2014-11-27 14:51
dokument Uchwała Nr L/485/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-27 14:51
dokument Uchwała Nr L/484/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 2014-11-27 14:51
dokument Uchwała Nr XLIX/483/14 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2014-11-27 14:51
dokument Uchwała Nr XLIX/482/14 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-11-27 14:50
dokument Uchwała Nr XLIX/481/14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice 2014-11-27 14:50
dokument Uchwała Nr XLIX/480/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-27 14:50
dokument Uchwała Nr XLVIII/479/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-27 14:50
dokument Uchwała Nr XLVIII/478/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-11-27 14:50
dokument Uchwała Nr XLVII/477/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji orazt trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka 2014-11-27 14:50
dokument Uchwała Nr XLVII/476/14 w sprawie ustalenia sieci i okreslenia granic obwodu publicznego Gimnazjum Gminnego prowadzonego przez Gmine Sobótka 2014-11-27 14:50
dokument Uchwała Nr XLVII/475/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Sobótka 2014-11-27 14:49
dokument Uchwała Nr XLVII/474/14 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na okres od lipca 2014 roku do końca kadencji 2010-2014 2014-11-27 14:49
dokument Uchwała Nr XLVII/473/14 zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2014-11-27 14:49
dokument Uchwała Nr XLVII/472/14 w sprawie dostosowania podziału Gminy Sobótka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do stanu faktycznego 2014-11-27 14:49
dokument Uchwała Nr XLVII/471/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok 2014-11-27 14:42
dokument Uchwała Nr XLVII/470/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-11-27 14:42
dokument Uchwała Nr XLVII/469/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-11-27 14:42
dokument Uchwała Nr XLVII/468/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 2014-11-27 14:42
dokument Uchwała Nr XLVI/467/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2014-2018 2014-11-27 14:41
dokument Uchwała Nr XLVI/466/14 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę na okres 10 lat działki nr 59 AM 17 obręb Strzeblów o powierzchni 0,8196 ha i działki nr 44/5 AM 17, obręb Strzeblów o powierzchni 0,7804 ha z przeznaczeniem na działalność hippiczną 2014-11-27 14:41
dokument Uchwała Nr XLVI/465/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok 2014-11-27 14:41
dokument Uchwała Nr XLVI/464/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 2014-11-27 14:41
dokument Uchwała Nr XLV/463/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-27 14:41
dokument Uchwała Nr XLV/462/14 w sprawie przystąpienia do sporządfzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (dz. nr 30/10 i cz. 30/9) 2014-11-27 14:41
dokument Uchwała Nr XLV/461/14 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 2014-11-27 14:40
dokument Uchwała Nr XLIV/460/14 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sobótka 2014-11-27 14:40
dokument Uchwała Nr XLIII/459/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (ul. Garncarska) 2014-11-27 14:40
dokument Uchwała Nr XLIII/458/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany (dz.555) 2014-11-27 14:40
dokument Uchwała Nr XLIII/457/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków (droga dojazdowa) 2014-11-27 14:40
dokument Uchwała Nr XLIII/456/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka w odniesieniu do działki nr 48/3 obręb Ręków 2014-11-27 14:40
dokument Uchwała Nr XLIII/455/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (tereny kolejowe) 2014-11-27 14:39
dokument Uchwała Nr XLIII/454/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Strzegomiany (dz. 377) 2014-11-27 14:39
dokument Uchwała Nr XLIII/453/14 w sprawie uchwaleniazmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe, w Przemiłowie 2014-11-27 14:39
dokument Uchwała Nr XLIII/452/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (szkoła) 2014-11-27 14:39
dokument Uchwała Nr XLIII/451/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmującego działkę nr 158 2014-11-27 14:39
dokument Uchwała Nr XLIII/450/14 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Warszawskiej 2014-11-27 14:39
dokument Uchwała Nr XLIII/449/14 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w rejonie Plac Wolności oraz ulic Wrocławskiej i Chopina 2014-11-27 14:39
dokument Uchwała Nr XLIII/448/14 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Strzeblów, obejmującego działkę nr 15 AM 11 2014-11-27 14:38
dokument Uchwała Nr XLIII/447/14 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe (cz.dz. nr 97/1) 2014-11-27 14:38
dokument Uchwała Nr XLIII/446/14 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka (zmiany ogólne) 2014-11-27 14:38
dokument Uchwała Nr XLIII/445/14 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2014-11-27 14:38
dokument Uchwała Nr XLIII/444/14 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości wraz z wyposażeniem AKTYWNI - Stowarzyszeniu Wsparcia i Rozwoju Regionu 2014-11-27 14:38
dokument Uchwała Nr XLIII/443/14 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz apobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 2014-11-27 14:38
dokument Uchwała Nr XLIII/442/14 w sprawie nadania nazwy skweru (Wacława Żebrowskiego) 2014-11-27 14:37
dokument Uchwała Nr XLIII/441/14 w sprawie nadania nazwy skweru (Stanisława Dunajewskiego) 2014-11-27 14:37
dokument Uchwała Nr XLIII/440/14 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Sobótka do stanu faktycznego 2014-11-27 14:37
dokument Uchwała Nr XLIII/439/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2014-11-27 14:37
dokument Uchwała Nr XLIII/438/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok 2014-11-27 14:37
dokument Uchwała Nr XLIII/437/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-11-27 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/436/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/424/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 2014-11-27 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/435/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 2014-11-27 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/434/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2014-11-27 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/433/14 w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Gminy Sobótka na 2014 rok 2014-11-27 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/432/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-27 14:35
dokument Uchwała Nr XLII/431/14 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-11-27 14:35
dokument Uchwała Nr XLII/430/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce 2014-11-27 14:35
dokument Uchwała Nr XLI/429/14 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Sobótka (zmiany ogólne) 2014-11-27 14:35
dokument Uchwała Nr XLI/428/14 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Sobótce 2014-11-27 14:35
dokument Uchwała Nr XLI/427/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla MiG Sobótka na rok 2014 2014-11-27 14:34
dokument Uchwała Nr XLI/426/14 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych. 2014-11-27 14:34
dokument Uchwała Nr XLI/425/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowgo gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-11-27 14:34
dokument Uchwała Nr XLI/424/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-11-27 14:34
dokument Uchwała Nr XLI/423/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-11-27 14:34
dokument Uchwała Nr XL/422/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu obejmującego północno-wschodnią część wsi Strzegomiany 2014-11-27 14:34
dokument Uchwała Nr XL/421/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka w odniesieniu do terenu położonego w Sulistrowiczkach 2014-11-27 14:33
dokument Uchwała Nr XL/420/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu działek nr 82/1 i 82/3-9 AM 16 obręb Sobótka 2014-11-27 14:33
dokument Uchwała Nr XL/419/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu części działki nr 2 AM 23 obręb Sobótka 2014-11-27 14:33
dokument Uchwała Nr XL/418/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na rok 2014 2014-11-27 14:33
dokument Uchwała Nr XL/417/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla MiG Sobótka na 2014r. 2014-11-27 14:33
dokument Uchwała Nr XL/416/13 w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2014-11-27 14:32
dokument Uchwała Nr XL/415/13 w sprawie opłaty targowej 2014-11-27 14:32
dokument Uchwała Nr XL/414/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kunów 2014-11-27 14:32
dokument Uchwała Nr XL/413/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany 2014-11-27 14:32
dokument Uchwała Nr XL/412/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice 2014-11-27 14:32
dokument Uchwała Nr XL/411/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice 2014-11-27 14:32
dokument Uchwała Nr XL/410/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na I półrocze 2014r. 2014-11-27 14:31
dokument Uchwała Nr XL/409/13 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2014 rok 2014-11-27 14:31
dokument Uchwała Nr XL/408/13 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-11-27 14:31
dokument Uchwała Nr XL/407/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2014-11-27 14:31
dokument Uchwała Nr XL/406/13 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2020 2014-11-27 14:31
dokument Uchwała Nr XXXIX/405/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka 2014-11-27 14:30
dokument Uchwała Nr XXXIX/404/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie siedmiu garaży wybudowanych ze środków własnych, położonych w Sobótce między ul. Św. Anny, a ul. Rynek wraz ze sprzedażą grunów 2014-11-27 14:30
dokument Uchwała Nr XXXIX/403/13 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2014-11-27 14:30
dokument Uchwała Nr XXXIX/402/13 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r. 2014-11-27 14:30
dokument Uchwała Nr XXXIX/401/13 w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Sobótce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 2014-11-27 14:30
dokument Uchwała Nr XXXIX/400/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2014-11-27 14:29
dokument Uchwała Nr XXXIX/399/13 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2020 2014-11-27 14:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII/398/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu części działki nr 84/1 AM 1 obręb Ślęża 2014-11-27 14:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII/397/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu działki nr 407 w Strzegomianach 2014-11-27 14:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII/396/13 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2014-11-27 14:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII/395/13 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2014-11-27 14:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII/394/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-11-27 14:28
dokument Uchwała Nr XXXVIII/393/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2014-11-27 14:28
dokument Uchwała Nr XXXVIII/392/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 2014-11-27 14:28
dokument Uchwała Nr XXXVIII/391/13 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 2014-11-27 14:28
dokument Uchwała Nr XXXVII/390/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka oraz opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie dotyczącym gminy Sobótka 2014-11-27 14:28
dokument Uchwała Nr XXXVII/389/13 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2014-11-27 14:28
dokument Uchwała Nr XXXVII/388/13 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka" 2014-11-27 14:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/387/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2014-11-27 14:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/386/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2014-11-27 14:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/385/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2014-11-27 14:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/384/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2014-11-27 14:27
dokument Uchwała Nr XXXV/383/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/358/13 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Sobótka w Projekcie realizowanym pod nazwą "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" i utworzenia spółki celowej do realizacji projektu 2014-11-27 14:26
dokument Tekst jednolity uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sobótka 2014-11-27 14:26
dokument Tekst jednolity uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka 2014-11-27 14:26
dokument Tekst jednolity uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2014-11-27 14:26
dokument Uchwała Nr XXXIV/382/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 14:26
dokument Uchwał Nr XXXIV/381/13 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 14:26
dokument Uchwała Nr XXXIV/380/13 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Siedlakowice 2014-11-27 14:25
dokument Uchwała Nr XXXIV/379/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrebie wsi Księginice Małe 2014-11-27 14:25
dokument Uchwała Nr XXXIV/378/13 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrebach: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice i Olbrachtowice 2014-11-27 14:25
dokument Uchwała Nr XXXIV/377/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2014-11-27 14:25
dokument Uchwała Nr XXXIV/376/13 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 2014-11-27 14:25
dokument Uchwała Nr XXXIV/375/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta Sobótka w sprawie przekazania sołectwu Michałowice składników mienia komunalnego do korzystania 2014-11-27 14:25
dokument Uchwała Nr XXXIV/374/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2013r. 2014-11-27 14:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/373/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2014-11-27 14:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/372/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2014-11-27 14:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/371/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2014-11-27 14:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/370/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 2014-11-27 14:24
dokument Uchwała Nr XXXIII/369/13 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu części działki nr 11/1 położonej w obrębie Kryształowice 2014-11-27 14:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/368/13 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2014-11-27 14:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/367/13 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Garncarsko 2014-11-27 14:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/366/13 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gmina Sobótka, a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie współpracy przy przygotowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF 2014-11-27 14:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/365/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2014-11-27 14:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/364/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2014-11-27 14:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/363/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 2014-11-27 14:22
dokument Uchwała Nr XXXIII/362/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice 2014-11-27 14:22
dokument Uchwała Nr XXXIII/361/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strachów 2014-11-27 14:20
dokument Uchwała Nr XXXIII/360/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2014-11-27 14:19
dokument Uchwała Nr XXXIII/359/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2014-11-27 14:19
dokument Uchwała Nr XXXII/358/13 w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Sobótka w Projekcie realizowanym pod nazwą "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu 2014-11-27 14:19
dokument Uchwała Nr XXXI/357/13 w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sulistrowiczki na lata 2013-2023" 2014-11-27 14:19
dokument Uchwała Nr XXXI/356/13 w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sulistrowice na lata 2013-2023" 2014-11-27 14:19
dokument Uchwała Nr XXXI/355/13 w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ręków na lata 2013-2023" 2014-11-27 14:19
dokument Uchwała Nr XXXI/354/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2014-11-27 14:18
dokument Uchwała Nr XXXI/353/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2014-11-27 14:18
dokument Uchwała Nr XXXI/352/13 w sprawie wysokości i rodzajów opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Sobótce 2014-11-27 14:18
dokument Uchwała Nr XXXI/351/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-11-27 14:18
dokument Uchwała Nr XXXI/350/13 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2014-11-27 14:18
dokument Uchwała Nr XXXI/349/13 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2014-11-27 14:17
dokument Uchwała Nr XXXI/348/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świątniki(Sabały) 2014-11-27 14:17
dokument Uchwała Nr XXXI/347/13 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014 2014-11-27 14:17
dokument Uchwała Nr XXXI/346/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2014-11-27 14:17
dokument Uchwała Nr XXXI/345/13 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2014-11-27 14:17
dokument Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2014-11-27 14:17
dokument Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2013 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2014-11-27 14:16
dokument Uchwała Nr XXX/344/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Przezdrowice do roku 2017 2014-11-27 14:16
dokument Uchwała Nr XXX/343/13 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Okulice na lata 2013-2023 2014-11-27 14:16
dokument Uchwała Nr XXX/342/13 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Przemiłów na lata 2013-2023 2014-11-27 14:16
dokument Uchwała Nr XXX/341/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Bedkowice (dz. nr 102/8) 2014-11-27 14:16
dokument Uchwała Nr XXX/340/13 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Strachów 2014-11-27 14:16
dokument Uchwała Nr XXX/339/13 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (część działki nr 498) 2014-11-27 14:15
dokument Uchwała Nr XXX/338/13 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (dz. nr 1/2) 2014-11-27 14:15
dokument Uchwała Nr XXX/337/13 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (dz. nr 554) 2014-11-27 14:15
dokument Uchwała Nr XXX/336/13 w sprawie przystapienia do zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice (dz. nr 28/9, 28/10) 2014-11-27 14:15
dokument Uchwała Nr XXX/335/13 w sprawie przystąpienia do sporządfzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (rejon Placu Wolności) 2014-11-27 14:15
dokument Uchwała Nr XXX/334/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (rejon ul. Warszawskiej) 2014-11-27 14:15
dokument Uchwała Nr XXX/333/13 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp gminy Sobótka (zmiany ogólne) 2014-11-27 14:14
dokument Uchwała Nr XXX/332/13 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2014-11-27 14:14
dokument Uchwała Nr XXX/331/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka 2014-11-27 14:14
dokument Uchwała Nr XXX/330/13 w sprawie wysokości opłat za korzystanie oraz zasad korzystania z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Sobótce 2014-11-27 14:14
dokument Uchwała Nr XXX/329/13 zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r. 2016-12-07 09:29
dokument Uchwała Nr XXX/328/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki (Miętowa) 2014-11-27 14:13
dokument Uchwała Nr XXX/327/13 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2013r. 2014-11-27 14:13
dokument Uchwała Nr XXX/326/13 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2014-11-27 14:13
dokument Uchwała Nr XXX/325/13 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2014-11-27 14:09
dokument Uchwała Nr XXIX/324/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2014-11-27 14:09
dokument Uchwała Nr XXIX/323/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013 2014-11-27 14:09
dokument Uchwała Nr XXIX/322/13 w sprawie nadania nazwy ulicy (Złota) 2014-11-27 14:08
dokument Uchwała Nr XXIX/321/13 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu 2014-11-27 14:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/320/12 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Sulistrowiczki do roku 2020 2014-11-27 14:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/319/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Przezdrowice na lata 2010-2017 2014-11-27 14:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/318/12 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2014-11-27 13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/317/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Sobótka (samorząd rolniczy) 2014-11-27 13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/316/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Żerzuszyce 2014-11-27 13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/315/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Wojnarowice 2014-11-27 13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/314/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Ręków 2014-11-27 13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/313/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Rogów Sobócki 2014-11-27 13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/312/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Świątniki 2014-11-27 13:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/311/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Sulistrowiczki 2014-11-27 13:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/310/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Sulistrowice 2014-11-27 13:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/309/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Strzegomiany 2014-11-27 13:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/308/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Strachów 2014-11-27 13:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/307/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Zamek 2014-11-27 13:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/306/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Siedlakowice 2014-11-27 13:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/305/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Przezdrowice 2014-11-27 13:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/304/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Przemiłów 2014-11-27 13:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/303/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Olbrachtowice 2014-11-27 13:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/302/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Okulice 2014-11-27 13:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/301/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Nasławice 2014-11-27 13:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/300/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Mirosławice 2014-11-27 13:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/299/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Michałowice 2014-11-27 13:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/298/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Kunów 2014-11-27 13:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/297/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Księginice Małe 2014-11-27 13:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/296/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Kryształowice 2014-11-27 13:53
dokument Uchwała Nr XXVIII/295/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Garncarsko 2014-11-27 13:53
dokument Uchwała Nr XXVIII/294/12 w sprawie nadania statutu sołectwu Będkowice 2014-11-27 13:53
dokument Uchwała Nr XXVIII//293/12 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych. 2014-11-27 13:53
dokument Uchwała Nr XXVIII/292/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2014-11-27 13:53
dokument Uchwała Nr XXVIII/291/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-11-27 13:53
dokument Uchwała Nr XXVIII/290/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2014-11-27 13:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/289/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2013r. 2014-11-27 13:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/288/12 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2013r. 2014-11-27 13:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/287/12 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2014-11-27 13:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/286/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2012 2014-11-27 13:48
dokument Uchwała Nr XXVIII/285/12 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2012-2015 2014-11-27 13:45
dokument Uchwała Nr XXVII/284/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe, w Przemiłowie 2014-11-27 13:45
dokument Uchwała Nr XXVII/283/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe 2014-11-27 13:44
dokument Uchwała Nr XXVII/282/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe 2014-11-27 13:44
dokument Uchwała Nr XXVII/281/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (rejon ul. Młynarskiej) 2014-11-27 13:44
dokument Uchwała Nr XXVII/280/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (rejon ul. Młynarskiej) 2014-11-27 13:44
dokument Uchwała Nr XXVII/279/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (dz. 655) 2014-11-27 13:44
dokument Uchwała Nr XXVII/278/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (dz. nr 530) 2014-11-27 13:44
dokument Uchwała Nr XXVII/277/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice 2014-11-27 13:43
dokument Uchwała Nr XXVII/276/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. nr 412/1-21) 2014-11-27 13:43
dokument Uchwała Nr XXVII/275/12 w sprawie uchwalenia mpzp terenu położonego w południowo - wschodniej części wsi Sulistrowice 2014-11-27 13:43
dokument Uchwała Nr XXVII/274/12 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2014-11-27 13:43
dokument Uchwała Nr XXVII/273/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (dz. nr 15) 2014-11-27 13:43
dokument Uchwała Nr XXVII/272/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (dz. nr 13/3, 13/4, 13/5, 13/6) 2014-11-27 13:43
dokument Uchwała Nr XXVII/271/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 13:42
dokument Uchwała Nr XXVII/270/12 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 13:42
dokument Uchwała Nr XXVII/269/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2014-11-27 13:42
dokument Uchwała Nr XXVII/268/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice 2014-11-27 13:42
dokument Uchwała Nr XXVII/267/12 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r. 2014-11-27 13:41
dokument Uchwała Nr XXVII/266/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 2014-11-27 13:40
dokument Uchwała Nr XXVII/265/12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gmine Sobótka 2014-11-27 13:40
dokument Uchwała Nr XXVII/264/12 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-11-27 13:40
dokument Uchwała Nr XXVII/263/12 w sprawie nadania nazwy ulicy 2014-11-27 13:40
dokument Uchwała Nr XXVII/262/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sobótka 2014-11-27 13:40
dokument Uchwała Nr XXVII/261/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2014-11-27 13:39
dokument Uchwała Nr XXVII/260/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2014-11-27 13:39
dokument Uchwała Nr XXVII/259/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2014-11-27 13:39
dokument Uchwała Nr XXVII/258/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015. 2014-11-27 13:39
dokument Uchwała Nr XXVII/257/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW 2014-11-27 13:39
dokument Uchwała Nr XXVI/256/12 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka 2014-11-27 13:38
dokument Uchwała Nr XXVI/255/12 w sprawie nadania nazw ulicom 2014-11-27 13:38
dokument Uchwała Nr XXVI/254/12 w sprawie opłaty od posiadania psa 2014-11-27 13:38
dokument Uchwała Nr XXVI/253/12 w sprawie opłaty miejscowej 2014-11-27 13:38
dokument Uchwała Nr XXVI/252/12 w sprawie opłaty targowej 2014-11-27 13:38
dokument Uchwała Nr XXVI/251/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-11-27 13:37
dokument Uchwała Nr XXVI/250/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2012r. 2014-11-27 13:37
dokument Uchwała Nr XXV/249/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2014-11-27 13:37
dokument Uchwała Nr XXV/248/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strachów 2014-11-27 13:37
dokument Uchwała Nr XXV/247/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Garncarsko 2014-11-27 13:37
dokument Uchwała Nr XXV/246/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 13:37
dokument Uchwała Nr XXV/245/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe 2014-11-27 13:36
dokument Uchwała Nr XXV/244/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2014-11-27 13:36
dokument Uchwała Nr XXV/243/12 w sprawie podziału Gminy Sobótka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-11-27 13:36
dokument Uchwała Nr XXV/242/12 w sprawie zaopiniowania wniosu o uznanie lasu - stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia - za ochronny 2014-11-27 13:36
dokument Uchwała Nr XXV/241/12 w sprawie nadania nazwy skweru (Skwer Józefa Śliza) 2014-11-27 13:36
dokument Uchwała Nr XXV/240/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Orla) 2014-11-27 13:35
dokument Uchwała Nr XXV/239/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Karola Szymanowskiego) 2014-11-27 13:35
dokument Uchwała Nr XXV/238/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Na Stoku) 2014-11-27 13:35
dokument Uchwała Nr XXV/237/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Lipcowa) 2014-11-27 13:35
dokument Uchwała Nr XXV/236/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Magnoliowa) 2014-11-27 13:35
dokument Uchwała Nr XXV/235/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Kalinowa) 2014-11-27 13:35
dokument Uchwała Nr XXV/234/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Stanisława Dunajewskiego) 2014-11-27 13:34
dokument Uchwała Nr XXV/233/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2014-11-27 13:34
dokument Uchwała Nr XXV/232/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" (Romanowi Ręgorowiczowi) 2015-11-23 14:38
dokument Uchwała Nr XXV/231/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" (Zdzisław Wrona) 2014-11-27 13:34
dokument Uchwała Nr XXV/230/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" (Marian Turowski) 2014-11-27 13:34
dokument Uchwała Nr XXV/229/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" (Sławomir Chrzanowski) 2014-11-27 13:33
dokument Uchwała Nr XXV/228/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" (Paulina Brzeźna-Bentkowska) 2014-11-27 13:33
dokument Uchwała Nr XXV/227/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp obszaru elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Mirosławice, Rogów Sobócki i Garncarsko 2014-11-27 13:33
dokument Uchwała Nr XXV/226/12 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2014-11-27 13:33
dokument Uchwała Nr XXIV/225/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012 2014-11-27 13:20
dokument Uchwała Nr XXIV/224/12 w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014 2014-11-27 13:19
dokument Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sobótka 2014-11-27 13:19
dokument Uchwała Nr XXIV/222/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Stary Zamek) 2014-11-27 13:19
dokument Uchwała Nr XXIV/221/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2012-2015 2014-11-27 13:18
dokument Uchwała Nr XXIV/220/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012 rok 2014-11-27 13:18
dokument Uchwała Nr XXIII/219/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sobótka 2014-11-27 13:18
dokument Uchwała Nr XXIII/218/12 w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony 2014-11-27 13:17
dokument Uchwała Nr XXIII/217/12 w sprawie nadania nazwy ulicy 2014-11-27 13:17
dokument Uchwała Nr XXIII/216/12 w sprawie nadania nazwy ulicy 2014-11-27 13:17
dokument Uchwała Nr XXIII/215/12 w sprawie nadania nazwy ulicy 2014-11-27 13:17
dokument Uchwała Nr XXIII/214/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2014-11-27 13:16
dokument Uchwała Nr XXIII/213/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2014-11-27 13:16
dokument Uchwała Nr XXII/212/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2014-11-27 13:16
dokument Uchwała Nr XXII/211/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012 2014-11-27 13:15
dokument Uchwała Nr XXII/210/12 w sprawie uchwalenia mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Sulistrowice 2014-11-27 13:15
dokument Uchwała Nr XXII/209/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Kryształowice 2014-11-27 13:15
dokument Uchwała Nr XXII/208/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w Michałowicach 2014-11-27 13:14
dokument Uchwała Nr XXII/207/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w Sulistrowicach 2014-11-27 13:14
dokument Uchwała Nr XXII/206/12 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów położonych w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 13:14
dokument Uchwała Nr XXII/205/12 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2014-11-27 13:14
dokument Uchwała Nr XXII/204/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 2014-11-27 13:13
dokument Uchwała Nr XXII/203/12 w sprawie zmiany nazwy i nadania nowego statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce 2014-11-27 13:13
dokument Uchwała Nr XXII/202/12 w sprawie nadania azwy skweru 2014-11-27 13:13
dokument Uchwała Nr XXII/201/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2014-11-27 13:13
dokument Uchwała Nr XXII/200/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka 2014-11-27 13:12
dokument Uchwała Nr XXII/199/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2012r. 2014-11-27 13:12
dokument Uchwała Nr XXII/198/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2012-2015 2014-11-27 13:12
dokument Uchwała Nr XXII/197/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012 rok 2014-11-27 13:12
dokument Uchwała Nr XXII/196/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 2014-11-27 13:12
dokument Uchwała Nr XXII/195/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 2014-11-27 13:11
dokument Uchwała Nr XXI/194/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2014-11-27 13:11
dokument Uchwała Nr XXI/193/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2014-11-27 13:11
dokument Uchwała Nr XXI/192/12 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów połozonych w obrębie wsi Nasławice 2014-11-27 13:11
dokument Uchwała Nr XXI/191/12 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów połozonych w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 13:11
dokument Uchwała Nr XXI/190/12 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Strzegomiany) 2014-11-27 13:10
dokument Uchwała Nr XXI/189/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice 2014-11-27 13:10
dokument Uchwała Nr XX/188/12 w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedazy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2014-11-27 13:09
dokument Uchwała Nr XX/187/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka 2014-11-27 11:07
dokument Uchwała Nr XX/186/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2012r. 2014-11-27 11:07
dokument Uchwała Nr XX/185/12 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2014-11-27 11:06
dokument Uchwała Nr XX/184/12 w sprawie nadania nazwy skweru 2014-11-27 11:06
dokument Uchwała Nr XX/183/12 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-11-27 11:06
dokument Uchwała Nr XX/182/12 w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sobótka 2014-11-27 11:06
dokument Uchwała Nr XX/181/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 2014-11-27 11:06
dokument Uchwała Nr XX/180/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2014-11-27 11:05
dokument Uchwała Nr XIX/179/12 w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Sobótka 2014-11-27 11:05
dokument Uchwała Nr XIX/178/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Przezdrowice 2014-11-27 11:05
dokument Uchwała Nr XIX/177/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2014-11-27 11:05
dokument Uchwała Nr XIX/176/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowiczki 2014-11-27 11:04
dokument Uchwała Nr XIX/175/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe, w Przemiłowie 2014-11-27 11:03
dokument Uchwała Nr XIX/174/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice 2014-11-27 11:02
dokument Uchwała Nr XIX/173/12 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2014-11-27 11:01
dokument Uchwała Nr XIX/172/12 w sprawie nadania nazwy ulicy 2014-11-27 11:01
dokument Uchwała Nr XIX/171/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku 2014-11-27 11:01
dokument Uchwała Nr XIX/170/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012 rok 2014-11-27 11:01
dokument Uchwała Nr XVIII/169/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka 2014-11-27 11:01
dokument Uchwała Nr XVII/168/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2014-11-27 11:01
dokument Uchwała Nr XVII/167/12 zmieniająca uchwałę Nr XXI/134/08 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2014-11-27 11:00
dokument Uchwała Nr XVII/166/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Mirosławice) 2014-11-27 11:00
dokument Uchwała Nr XVII/165/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Okulice) 2014-11-27 11:00
dokument Uchwała Nr XVII/164/12 w sprawie nadania nazwy ulicy (Strzegomiany) 2014-11-27 11:00
dokument Uchwała Nr XVII/163/12 w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2014-11-27 11:00
dokument Uchwała Nr XVII/162/12 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2012r. 2014-11-27 10:59
dokument Uchwała Nr XVI/161/12 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budynków Mieszkalnych 2014-11-27 10:59
dokument Uchwała Nr XVI/160/12 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Przezdrowicach 2014-11-27 10:59
dokument Uchwała Nr XVI/159/12 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w Przezdrowicach 2014-11-27 10:59
dokument Uchwała Nr XVI/158/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2012-2015 2014-11-27 10:58
dokument Uchwała Nr XVI/157/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2014-11-27 10:58
dokument Uchwała Nr XVI/156/12 w sprawie nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" i tytułu "Zasłużony dla Gminy Sobótka" 2014-11-27 10:47
dokument Uchwała Nr XVI/155/12 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Sobótki 2014-11-27 10:46
dokument Uchwała Nr XV/154/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2014-11-27 10:46
dokument Uchwała Nr XV/153/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice 2014-11-27 10:45
dokument Uchwała Nr XV/152/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2014-11-27 10:45
dokument Uchwała Nr XV/151/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2014-11-27 10:45
dokument Uchwała Nr XV/150/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012 2014-11-27 10:45
dokument Uchwała Nr XV/149/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2012r. 2014-11-27 10:45
dokument Uchwała Nr XV/148/11 w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Sobótka oraz zapewnienia im dalszej opieki 2014-11-27 10:44
dokument Uchwała Nr XV/147/11 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2012r. 2014-11-27 10:44
dokument Uchwała Nr XV/146/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2012-2015 2014-11-27 10:44
dokument Uchwała Nr XV/145/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/130/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego 2014-11-27 10:44
dokument Uchwała Nr XV/144/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:44
dokument Uchwała Nr XV/143/11 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2014-11-27 10:43
dokument Uchwała Nr XIV/142/11 w sprawie sposobu ustalania cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowych użyteczności publicznej zarządzanych przez Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2014-11-27 10:43
dokument Uchwała Nr XIV/141/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka 2014-11-27 10:43
dokument Uchwała Nr XIV/140/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:43
dokument Uchwała Nr XIV/139/11 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r. 2014-11-27 10:43
dokument Uchwała Nr XIV/138/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2014-11-27 10:42
dokument Uchwała Nr XIV/137/11 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach. 2014-11-27 10:42
dokument Uchwała Nr XIV/136/11 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach 2014-11-27 10:42
dokument Uchwała Nr XIV/135/11 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach 2014-11-27 10:42
dokument Uchwała Nr XIV/134/11 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach 2014-11-27 10:42
dokument Uchwała Nr XIV/133/11 w sprawie nadania nazwy ulicy 2014-11-27 10:41
dokument Uchwała Nr XIV/132/11 w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2014-11-27 10:41
dokument Uchwała Nr XIV/131/11 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2014-11-27 10:41
dokument Uchwała Nr XIV/130/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego 2014-11-27 10:41
dokument Uchwała Nr XIV/129/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 2014-11-27 10:41
dokument Uchwała Nr XIV/128/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:40
dokument Uchwała Nr XIV/127/11 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2014-11-27 10:40
dokument Uchwała Nr XIII/126/11 w sprawie wyboru ławników sądowych do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków na kadencję 2012-2015 2014-11-27 10:40
dokument Uchwała Nr XIII/125/11 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, oraz podatku leśnego. 2014-11-27 10:40
dokument Uchwała Nr XIII/124/11 w sprawie opłaty miejscowej 2014-11-27 10:40
dokument Uchwała Nr XIII/123/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową 2014-11-27 10:40
dokument Uchwała Nr XIII/122/11 w sprawie opłaty od posiadania psów 2014-11-27 10:39
dokument Uchwała Nr XIII/121/11 w sprawie opłaty targowej 2014-11-27 10:39
dokument Uchwała Nr XIII/120/11 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2014-11-27 10:39
dokument Uchwała Nr XIII/119/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-11-27 10:39
dokument Uchwała Nr XIII/118/11 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w Sulistrowicach (dz. nr 426) 2014-11-27 10:39
dokument Uchwała Nr XIII/117/11 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w Sulistrowicach (dz. nr 211) 2014-11-27 10:38
dokument Uchwała Nr XIII/116/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 10:38
dokument Uchwała Nr XIII/115/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 10:38
dokument Uchwała Nr XIII/114/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Sobótki 2014-11-27 10:38
dokument Uchwała Nr XII/113/11 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 2014-11-27 10:38
dokument Uchwała Nr XII/112/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice 2014-11-27 10:37
dokument Uchwała Nr XII/111/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strachów 2014-11-27 10:37
dokument Uchwała Nr XII/110/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice 2014-11-27 10:37
dokument Uchwała Nr XII/109/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego miasta Sobótka 2014-11-27 10:37
dokument Uchwała Nr XII/108/11 w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka 2014-11-27 10:37
dokument Uchwała Nr XII/107/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom gminy Sobótka 2014-11-27 10:36
dokument Uchwała Nr XII/106/11 w sprawie przeniesienia pomnika 2014-11-27 10:36
dokument Uchwała Nr XII/105/11 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 2014-11-27 10:36
dokument Uchwała Nr XII/104/11 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia sie bez dalszego biegu 2014-11-27 10:36
dokument Uchwała Nr XII/103/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 2014-11-27 10:36
dokument Uchwała Nr XII/102/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:35
dokument Uchwała Nr XII/101/11 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2014-11-27 10:35
dokument Uchwała Nr XI/100/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 2014-11-27 10:35
dokument Uchwała Nr XI/99/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:35
dokument Uchwała Nr XI/98/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sobótka 2014-11-27 10:35
dokument Uchwała Nr X/97/11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sobótka 2014-11-27 10:34
dokument Uchwała Nr X/96/11 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Sobótka do stanu faktycznego 2014-11-27 10:34
dokument Uchwała Nr X/95/11 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2014-11-27 10:34
dokument Uchwała Nr X/94/11 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania na drogach publicznych Miasta Sobótka 2014-11-27 10:34
dokument Uchwała Nr X/93/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Sobótka 2014-11-27 10:33
dokument Uchwała nr X/92/11 w sprawie nadania nazwy ulicom 2014-11-27 10:33
dokument Uchwała Nr X/91/11 w sprawie nadania nazwy ulicy 2014-11-27 10:33
dokument Uchwała Nr X/90/11 w sprawie nadania nazwy ulicy 2014-11-27 10:33
dokument Uchwała Nr IX/89/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 2014-11-27 10:33
dokument Uchwała Nr IX/88/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2011 2014-11-27 10:19
dokument Uchwała Nr IX/87/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (działka nr 739) 2014-11-27 10:18
dokument Uchwała Nr IX/86/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (działki nr 241/12 i 241/13) 2014-11-27 10:18
dokument Uchwała Nr IX/85/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (działka nr 159/15) 2014-11-27 10:18
dokument Uchwała Nr IX/84/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 10:18
dokument Uchwała Nr IX/83/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 10:18
dokument Uchwała Nr IX/82/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (działka nr 301/1). 2014-11-27 10:17
dokument Uchwała Nr IX/81/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Stary Zamek i Ręków 2014-11-27 10:17
dokument Uchwała Nr IX/80/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Ręków 2014-11-27 10:17
dokument Uchwała Nr IX/79/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Rogów Sobócki i Garncarsko. 2014-11-27 10:17
dokument Uchwała Nr IX/78/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Mirosławice i Rogów Sobócki 2014-11-27 10:17
dokument Uchwała Nr IX/77/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2011r. 2014-11-27 10:16
dokument Uchwała Nr IX/76/11 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 2014-11-27 10:16
dokument Uchwała Nr IX/75/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2014-11-27 10:16
dokument Uchwała Nr IX/74/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 2014-11-27 10:16
dokument Uchwała Nr IX/73/11 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2014-11-27 10:16
dokument Uchwała Nr VIII/72/11 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce 2014-11-27 10:15
dokument Uchwała Nr VIII/71/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2014-11-27 10:15
dokument Uchwała Nr VIII/70/11 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka 2014-11-27 10:15
dokument Uchwała Nr VIII/69/11 w sprawie nadania nazwy ulicy 2014-11-27 10:15
dokument Uchwała Nr VIII/68/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 2014-11-27 10:15
dokument Uchwała Nr VIII/67/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:14
dokument Uchwała Nr VIII/66/11 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2014-11-27 10:14
dokument Uchwała Nr VII/65/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Ręków (dz. Nr 197) 2014-11-27 10:14
dokument Uchwała Nr VII/64/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Strzegomiany 2014-11-27 10:14
dokument Uchwała Nr VII/63/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (dz. Nr 284/6) 2014-11-27 10:13
dokument Uchwała Nr VII/62/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (dz.nr 284/6) 2014-11-27 10:13
dokument Uchwała Nr VII/61/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowice dz. Nr 368, 363/2 ) 2014-11-27 10:13
dokument Uchwała Nr VII/60/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp obejmującego obszar działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 we wsi Sulistrowice 2014-11-27 10:13
dokument Uchwała Nr VII/59/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowice dz. Nr 266/1 i 267) 2014-11-27 10:13
dokument Uchwała Nr VII/58/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowice dz. Nr 229) 2014-11-27 10:12
dokument Uchwała Nr VII/57/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. Nr 191) 2014-11-27 10:12
dokument Uchwała Nr VII/56/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. Nr 191) 2014-11-27 10:12
dokument Uchwała Nr VII/55/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (działki nr 268/1 i 268/2) 2014-11-27 10:11
dokument Uchwała Nr VII/54/11 w sprawie zmiany mpzp Gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (działka nr 400) 2014-11-27 10:11
dokument Uchwała Nr VII/53/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Przezdrowice (działka nr 30) 2014-11-27 10:11
dokument Uchwała Nr VII/52/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Nasławice dz. Nr 33/1,33/2 ,32 i 34) 2014-11-27 10:10
dokument Uchwała Nr VII/51/11 w sprawie prawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Nasławice (działka nr 455, 457 oraz 468/4) 2014-11-27 10:10
dokument Uchwała Nr VII/50/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki 2014-11-27 10:10
dokument Uchwała Nr VII/49/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Michałowice cześć działki nr 29/2) 2014-11-27 10:10
dokument Uchwała Nr VII/48/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowiczki część działki nr 6/84 i 5/118) 2014-11-27 10:09
dokument Uchwała Nr VII/47/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Przemiłów część działki nr 379, 433/5, 474, 470, 473, 471/1, 471/2 i 471/3) 2014-11-27 10:08
dokument Uchwała Nr VII/46/11 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Gminy Sobótka (zmiany ogólne) 2014-11-27 10:08
dokument Uchwała Nr VII/45/11 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce 2014-11-27 10:08
dokument Uchwała Nr VII/44/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 listopada 2010r. Nr L/388/10 w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych 2014-11-27 10:07
dokument Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 2014-11-27 10:07
dokument Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2014-11-27 10:07
dokument Uchwała Nr VII/41/11zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce 2014-11-27 10:07
dokument Uchwała Nr VII/40/11 w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 2014-11-27 10:06
dokument Uchwała Nr VII/39/11 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2014-11-27 10:06
dokument Uchwała Nr VII/38/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 2014-11-27 10:06
dokument Uchwała Nr VII/37/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:06
dokument Uchwała Nr VI/36/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku 2014-11-27 10:06
dokument Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2014-11-27 10:05
dokument Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie nadania nazwy ulicom 2014-11-27 10:05
dokument Uchwała Nr VI/33/11 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:05
dokument Uchwała Nr VI/32/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:05
dokument Uchwała Nr VI/31/11 w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce 2014-11-27 10:04
dokument Uchwała Nr VI/30/11 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce 2014-11-27 10:04
dokument Uchwała Nr VI/29/11 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mirosławicach 2015-09-17 08:46
dokument Uchwała Nr VI/28/11 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rękowie 2014-11-27 10:04
dokument Uchwała Nr V/27/11 zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 2014-11-27 10:03
dokument Uchwała Nr V/26/11 Zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 2014-11-27 10:03
dokument Uchwała Nr V/25/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świątnikach 2014-11-27 10:03
dokument Uchwała Nr V/24/11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka 2014-11-27 10:03
dokument Uchwała Nr V/23/11 w sprawie zmiany budżetu gmina Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:02
dokument Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka 2014-11-27 10:02
dokument Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2014-11-27 10:02
dokument Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 10:02
dokument Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z EFS oraz zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok 2014-11-27 10:01
dokument Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mirosławicach 2014-11-27 10:01
dokument Uchwała Nr IV/17/11 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rękowie 2014-11-27 10:01
dokument Uchwała Nr III/16/10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2011r. 2014-11-27 10:01
dokument Uchwała Nr III/15/10 zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 2014-11-27 10:00
dokument Uchwała Nr III/14/10 w sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Sobótka, którzy będą reprezentowali ją w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Ślężąńskich 2014-11-27 10:00
dokument Uchwała Nr III/ 13/10 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/171/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Sobótka do Stowarzyszenia "Ślężąnie - Lokalna Grupa Działania" 2014-11-27 10:00
dokument Uchwała Nr III/12/10 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sobótce 2014-11-27 10:00
dokument Uchwała Nr III/11/10 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2014-11-27 09:59
dokument Uchwała Nr III/10/10 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych 2014-11-27 09:59
dokument Uchwała Nr III/9/10 w sprawie nadania nazwy ulicom 2014-11-27 09:59
dokument Uchwała Nr III/8/10 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2011r. 2014-11-27 09:58
dokument Uchwała Nr III/7/10 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014. 2014-11-27 09:58
dokument Uchwała III/6/10 w sprawie zmiany budżetu gmina Sobótka na 2010r. 2014-11-27 09:58
dokument Uchwała Nr I/5/10 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 2014-11-27 09:57
dokument Uchwała Nr I/4/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce 2014-11-27 09:57
dokument Uchwała Nr I/3/10 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce 2014-11-27 09:56
dokument Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce 2014-11-27 09:56
dokument Uchwała Nr I/1/10 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce 2014-11-27 09:56