Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 148.2014 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ślężańskiego w Sobótce 2017-04-18 08:22
dokument Zarządzenie Nr 147.2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce 2016-06-15 10:02
dokument Zarządzenie Nr 146.2014 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy społecznej w Sobótce upoważnienia o postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny 2016-04-15 10:46
dokument Zarządzenie Nr 145.2014 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sobótka w latach 2015-2017 2015-12-30 08:20
dokument Zarządzenie Nr 144.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2015-01-13 11:30
dokument Zarządzenie Nr 143.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2015-01-13 11:28
dokument Zarządzenie Nr 142.2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2015-01-13 11:26
dokument Zarządzenie Nr 141.2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2015-01-13 11:25
dokument Zarządzenie Nr 140.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Remont nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce-etap II ul.Stęczyńskiego 0,000-0,155 km." 2015-05-18 09:23
dokument Zarządzenie Nr 139.2014 w sprawie powołania Komisji odbioru i przekazania do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa budynku "C" Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce przy ul. Świdnickiej 20" 2015-05-18 09:23
dokument Zarządzenie Nr 138.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-12-10 09:45
dokument Zarządzenie Nr 137.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Remont nawierzchni chodników stanowiących własność Gminy Sobótka" 2014-12-03 08:13
dokument Zarządzenie Nr 136.2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasławicach działka nr 346 dr. 2015-05-18 09:22
dokument Zarządzenie Nr 135.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania wybrakowania inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącej własność Gminy Sobótka 2015-05-18 09:22
dokument Zarządzenie Nr 134.2014 w sprawie zakupu nieruchomości od osób fizyczych na rzecz gminy Sobótka 2014-12-18 14:00
dokument Zarządzenie Nr 133.2014 w celu zamiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2015-05-18 09:21
dokument Zarzadzenie Nr 132.2014 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn."Docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynki sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sobótce przy ul.M.Skłodowskiej Curie 38" 2014-11-26 11:29
dokument Zarządzenie Nr131.2014 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2015-2020 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2015r. Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2015-01-14 07:35
dokument Zarządzenie Nr 130.2014 w sprawie w celu zamiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2014-12-02 08:54
dokument Zarządzenie Nr 129.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-26 11:26
dokument Zarzadzenie Nr 128.2014 w sprawie ustalenia regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Sobótka 2014-12-02 08:42
dokument Zarządzenie Nr 127.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2014-11-05 08:42
dokument Zarządzenie Nr 126.2014 w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do rady Miejskiej w Sobótce i Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2015-05-18 09:19
dokument Zarządzenie Nr 125.2014 w sprawie oddania w administrowanie nieruchomości stanowiącej działkę nr 28/10m AM-1 obręb Mirosławice zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej i budynkiem gospodarczym 2015-05-18 09:18
dokument Zarządzenie Nr 124.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-11-05 08:37
dokument Zarządzenie Nr 123.2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2014r. 2014-11-07 08:00
dokument Zarządzenie NR 122.2014 w sprawie kupna nieruchomości od osób fizycznych na rzecz gminy Sobótka 2015-05-18 09:18
dokument Zarządzenie Nr 121.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-11-05 10:10
dokument Zarządzenie Nr 120.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-11-05 10:09
dokument Zarządzenie Nr 119.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Remont nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce - etap I Augustianów 0,000-0,305 km." 2015-05-18 09:17
dokument Zarządzenie Nr 118.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat 2014-11-05 08:19
dokument Zarządzenie Nr 117.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-11-05 10:07
dokument Zarządzenie Nr 116.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-05 08:17
dokument Zarządzenie Nr 115.2014 w sprawie oddania w administrowanie nieruchomości stanowiącej działkę nr 46/3 AM-1 obręb Będkowice zabudowaną budynkiem socjalno-wypoczynkowym i budynkiem gospodarczym 2015-05-18 09:16
dokument Zarządzenie Nr 114.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-11-05 07:51
dokument Zarządzenie Nr 113.2014 w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych 2014-11-05 07:49
dokument Zarządzenie Nr 112.2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego 2014-11-05 07:48
dokument Zarządzenie Nr 111.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-11-05 10:05
dokument Zarządzenie Nr 110.2014 w sprawie wskazania pełnomocnika Terytorialnej Komisji Wyborczej ds.obsługi informatycznej, w celu powołania przez Miejską Komisję Wyborczą 2015-05-18 09:16
dokument Zarządzenie Nr 109.2014 w sprawie przekazania sołectwu Będkowice składników mienia koumnalnego do korzystania 2015-05-18 09:15
dokument Zarządzenie Nr 108.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-11-05 10:02
dokument Zarządzenie Nr 107.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-09-19 14:01
dokument Zarządzenie Nr 106.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-09-19 14:00
dokument Zarządzenie Nr 105.2014 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sobótka 2015-05-18 09:14
dokument Zarządzenie Nr 104.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2014-09-19 13:57
dokument Zarządzenie Nr 103.2014 w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy W Sobótce 2014-09-19 13:55
dokument Zarządzenie Nr 102.2014 w sprawie zmiany terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. -"Wyprawka szkolna". 2015-05-18 09:10
dokument Zarządzenie Nr 101.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-09-15 12:47
dokument Zarządzenie Nr 100.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. _Wyprawka szkolna 2014-09-15 12:46
dokument Zarządzenie Nr 99.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-09-15 12:44
dokument Zarządzenie Nr 98.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-09-16 10:27
dokument Zarządzenie Nr 97.2014 w sprawie nabycia przez Gminę Sobótka od Skarbu Państwa w drodze darowizny własności nieruchomości zabudowanej tj. działki nr 46/3 AM-1 obręb Będkowice 2014-09-15 12:42
dokument Zarządzenie Nr 96.2014 w sprawie procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej,akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej 2014-08-26 10:02
dokument Zarządzenie Nr 95.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-09-15 13:50
dokument Zarządzenie Nr 94.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2015-05-18 09:09
dokument Zarządzenie Nr 93.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-09-15 12:37
dokument Zarządzenie Nr 92.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-11-05 10:04
dokument Zarządzenie Nr 91.2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 2015-05-18 09:09
dokument Zarządzenie Nr 90.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-08-26 10:03
dokument Zarządzenie Nr 89.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2015-05-18 09:08
dokument Zarządzenie Nr 88.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-08-26 09:57
dokument Zarządzenie Nr 87.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-08-26 09:54
dokument Zarządzenie Nr 86.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-08-26 09:53
dokument zarządzenie Nr 85.2014 w sprawie przeprowadzenia treningu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka 2015-05-18 09:07
dokument Zarządzenie Nr 84.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-25 11:27
dokument Zarządzenie Nr 83.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2015-05-18 09:06
dokument Zarządzenie Nr 82.2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-07-25 11:29
dokument Zarządzenie Nr 81 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św.Jakuba w Sobótce 2014-07-25 11:29
dokument Zarządzenie Nr 80.2014 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobótka za I półrocze 2014roku. 2015-05-18 09:06
dokument Zarzadzenie Nr 79.2014 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2014/2015 2014-07-25 11:29
dokument Zarządzenie Nr 78.2014 w sprawie zmiany nadania Urzędowi Miasta i Gminy Sobótka Regulaminu Organizacyjnego 2014-09-15 11:40
dokument Zarządzenie Nr 77.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-17 08:47
dokument Zarządzenie Nr 76.2014 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2015-05-18 08:25
dokument Zarządzenie Nr 75.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-17 08:43
dokument Zarządzenie Nr 74.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 12:22
dokument Zarządzenie Nr 73.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2015-05-18 08:20
dokument Zarządzenie Nr 72.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 10 2014-07-17 08:49
dokument Zarządzenie Nr 71.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-07-17 08:38
dokument Zarządzenie Nr 70.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-05-18 08:24
dokument Zarządzenie Nr 69.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-05-18 08:24
dokument Zarządzenie Nr 68.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-05-18 08:24
dokument Zarządzenie Nr 67.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 12:16
dokument Zarządzenie Nr 66.2014 w sprawie ustanowienia regulaminu korzystania z "Plenerowych Miejsc Spotkań" położonych na terenie Gminy Sobótka 2015-05-18 08:23
dokument Zarządzenie Nr 65.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-05-18 08:23
dokument Zarządzenie Nr 64.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-05-18 08:22
dokument Zarzadzenie Nr 63.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-01 12:08
dokument Zarządzenie Nr 62.2014 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2014-07-01 12:07
dokument Zarządzenie Nr 61.2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu czerwcu 2014r. 2014-07-01 12:03
dokument Zarzadzenie Nr 60.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-07-01 12:02
dokument Zarządzenie Nr 59.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 13:49
dokument Zarządzenie Nr 58.2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce 2014-09-15 11:38
dokument Zarządzenie Nr 57.2014 w sprawie udzielenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2015-05-18 08:22
dokument Zarządzenie Nr 56.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-07-01 11:57
dokument Zarzadzenie Nr 55.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-05-27 09:08
dokument Zarządzenie Nr 54.2014 w sprawie powołania komisji likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka 2015-05-18 08:14
dokument Zarządzenie Nr 53.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-25 11:32
dokument Zarządzenie Nr 52.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 12:12
dokument Zarządzenie Nr 51.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 11:54
dokument Zarzadzenie Nr 50.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-05-27 09:04
dokument Zarządzenie Nr 49.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-05-27 09:03
dokument Zarządzenie Nr 48.2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-27 09:01
dokument Zarządzenie Nr 47.2014 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów Komisji wyborczych 2014-05-27 09:19
dokument Zarządzenie Nr 46.2014 w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych 2014-05-27 09:12
dokument Zarządzenie Nr 45.2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi komisji obwodowych 2014-05-27 09:16
dokument Zarządzenie Nr 44.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-05-27 08:58
dokument Zarządzenie Nr 43.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-05-27 08:57
dokument Zarządzenie Nr 42.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-05-27 08:55
dokument Zarządzenie Nr 41.2013 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2014-05-27 08:53
dokument Zarządzenie Nr 40.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-05-27 08:52
dokument Zarządzenie Nr 39.2014 w sprawie zamiany gruntu niezabudowanego i zabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2014-05-27 08:50
dokument Zarządzenie Nr 38.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie 2015-05-18 08:09
dokument Zarządzenie Nr 37.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie 2015-05-18 08:09
dokument Zarządzenie Nr 36.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-04-11 14:38
dokument Zarzązdenie Nr 35 w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisko gminne w Sobótce 2014-04-11 14:39
dokument Zarządzenie Nr 34.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-04-11 14:41
dokument Zarządzenie Nr 33.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-04-11 14:43
dokument Zarządzenie Nr 32.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 13:48
dokument Zarządzenie Nr 31.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie 2015-05-18 08:09
dokument Zarządzenie Nr 30.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2014-03-26 11:16
dokument Zarządzenie Nr 29.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-03-26 11:18
dokument Zarzązenie Nr 28.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - działalności pożytku publicznego 2015-05-18 08:08
dokument Zarządzenie Nr 27.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2015-05-18 08:08
dokument Zarządzenie Nr 26.2014 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce 2014-03-20 08:10
dokument Zarządzenie Nr 25.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-05-18 08:07
dokument Zarządzenie Nr 24.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótcekandydata 2014-03-12 09:29
dokument Zarządzenie Nr 23.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2014-03-12 09:36
dokument Zarzązdenie Nr 22.2014 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2013r. 2014-03-19 10:39
dokument Zarządzenie Nr 21.2014 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli 2014-03-12 09:59
dokument Zarządzenie Nr 20.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-03-12 10:07
dokument Zarządzenie Nr 19.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postepowania w trybie ustawy Prawo z zamówień publicznych 2014-03-12 10:09
dokument Zarządzenie Nr 18.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy _Prawo zamówień publicznych 2015-05-18 08:07
dokument Zarządzenie Nr 17.2014 w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznych oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na obszarze Gminy Sobótka 2014-12-18 13:57
dokument Zarządzenie Nr 16.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sobótka w 2014r. 2014-02-27 15:19
dokument Zarządzenie Nr 15.2014 w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku gminnym w Sobótce 2014-03-06 14:39
dokument Zarzadzenie Nr 14.2014 w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce 2014-02-26 15:20
dokument Zarządzenie Nr 13.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-05-18 08:06
dokument Zarządzenie Nr 12.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2015-05-18 10:05
dokument Zarządzenie Nr 11.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2015-05-18 08:06
dokument Zarządzenie Nr 10.2014 zmieniające Zarządzenie Nr4.2014 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-05-18 08:05
dokument Zarządzenie Nr 9.2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce 2014-02-06 10:20
dokument Zarządzenie Nr 8.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącej własność Gminy Sobótka 2015-05-18 08:04
dokument Zarządzenie Nr 7.2014 w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2014-04-11 14:50
dokument Zarządzenie Nr 6.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-02-07 14:07
dokument Zarządzenie Nr 5.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2014-02-06 10:28
dokument Zarządzenie Nr 4.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-05-18 08:03
dokument Zarządzenie Nr 3.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sobótka w 2014r. 2014-01-16 11:53
dokument Zarządzenie Nr 2.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2015-05-18 08:02
dokument Zarządzenie Nr 1 w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 z dnia 19 lipca 2012r. 2014-11-05 07:40