Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - radiolinia na Górze Ślęża


UMiG.OŚ.7624-1/003/10 Sobótka, dnia 14 stycznia 2010 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), mając na uwadze art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

instalacji anteny radiolinii na istniejącej konstrukcji, na wieży telekomunikacyjnej RTCN Ślęża, na Górze Ślęża, działka nr ew.: 1001/1 w obrębie 0004”,

  1. Decyzja została wydana dla Pani Krystyny Kowalskiej, Softtutor Consulting Mirosław Wiatr i Wspólnicy Spółka Komandytowa 02-801 Warszawa, ul. Puławska 433, będącej pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

  2. Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. nr 8a.

  3. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tegoż postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz treścią w/w decyzji i stosownymi opiniami organów w/w sprawie, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia uwag i wniosków lub ewentualnie odwołania od w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj do dnia 11 lutego 2010 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. nr 8a, w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują:

  1. Krystyna Kowalska,

Softtutor Consulting Mirosław Wiatr

i Wspólnicy Spółka Komandytowa,

02-801 Warszawa, ul. Puławska 433- wnioskodawca,

  1. a/a.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka,

  3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 14-01-2010 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 14-07-2010 10:43