Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - SKSM


UMiG.OŚ.7624-17/006/2009 Sobótka, dnia 8 stycznia 2010 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), mając na uwadze art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Modernizacja Instalacji „Granit” w celu podniesienia jakości surowca skaleniowo kwarcowego poprzez zastosowanie automatycznego procesu dozowania półproduktów”,

Inwestycja będzie realizowana na części działkach nr 3/2 i 3/5, AM-2 obręb Strzeblów, w Sobótce, stanowiąca własność Inwestora tj. Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce.

  1. Decyzja została wydana dla Pana Marka Knach, ul. Brzozowa 9, 55-050 Sobótka, pełnomocnika firmy Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1.

  2. Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. nr 8a.

  3. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tegoż postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz treścią w/w decyzji i stosownymi opiniami organów w/w sprawie, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia uwag i wniosków lub ewentualnie odwołania od w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj do dnia 5 lutego 2010 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. nr 8a, w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują:

  1. Marek Knach, ul. Brzozowa 9, 55-050 Sobótka - pełnomocnik inwestora,

  2. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

  3. a/a.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

  3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 11-01-2010 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 14-07-2010 10:43