Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rokowania udział dz. 14 AM16 ul. Świdnicka


ROKOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

ogłasza sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

w drodze rokowań

Działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania ofert
i zgłoszenia udziału w rokowaniach w sprawie zakupu nieruchomości
niezabudowanej w drodze rokowań.

Sprzedaż obejmuje:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana , położona na działce nr 14 AM-16 obręb: Sobótka o pow. 0,0950 ha, ul. Świdnicka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00040914, w udziale wynoszącym 3/6 części stanowiące własność gminy Sobótka ; przeznaczenie : pod zabudowę mieszkaniowo-usługową /MN/U 2; klasa gruntu Bp; działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, działka posiada dostęp do drogi utwardzonej asfaltem oraz bardzo dobry dostęp do uzbrojenia ; działka położona jest w terenie, w którym występują szkody górnicze.

Cena wywoławcza do rokowań: 57.000,- PLN Zaliczka: 8.550,- PLN

Nieruchomość nie znalazła nabywców w dwóch kolejnych przetargach tj. 09.11.2012 r. i 09.04.2013 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Sobótka udział dz. nr 14, AM-16

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko, adres, kontakt telefoniczny, e-mail oferenta, w przypadku firmy: nazwę i siedzibę oraz poświadczone za zgodność z oryginałem, ksero wpisu do działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę brutto i sposób zapłaty,

  5. kopię dowodu wpłaty zaliczki

Rokowania będzie przeprowadzać Komisja powołana prze Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Warunkiem przystąpienia do rokowań na sprzedaż udziału w działce nr 14 AM-16 obręb Sobótka jest wpłata zaliczki w wysokości 15% tj. 8.550,- PLN od ceny wywoławczej do rokowań, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce: B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72957410152003020016050004 w terminie do dnia 08 lipca 2013 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, parter, w zaklejonej kopercie z napisem jak podano wyżej w terminie do dnia 10 lipca 2013 r. do godziny 14-tej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Sobótce Rynek 1, sala nr 11.

Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Komisja przeprowadzi rokowania z uczestnikami, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do ustnej części od godziny 11.00 dnia 12 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce sala nr 11, I piętro.

Oferty uczestników, którzy nie zgłoszą się do rokowań będą wycofane.

Uczestnicy przystępujący do rokowań zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przełożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.

  • Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej, zgodnie z ustaleniami protokołu z rokowań.

  • Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy.

  • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr
7 i 6, I piętro Tel. (71) 335-12-32, strona internetowa www.bip.sobotka.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl Położenia działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać rokowania informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka, dnia 2013.06.04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Grabek 05-06-2013 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Stanisława Grabek 05-06-2013 08:29