Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przetarg na dzierżawę Strzegomiany


Sobótka, 16.05.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta
i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz Zarządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 29 grudnia 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

stanowiącego własność Gminy Sobótka.

Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość niezabudowana, przeznaczona na uprawy rolne, położona w Strzegomianach, gmina Sobótka:

część działki nr 272/4, AM 1, o pow. do dzierżawy 0,8800 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIIIa.
Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 00262372

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę
440,00 zł/rok. Słownie: czterysta czterdzieści złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług.

Wadium wynosi 80,00 zł.

Wykaz obejmujący w/w działkę podany był do publicznej wiadomości w dniach 23.04.2013 do 14.05.2013.

UWAGA: Działka obsiana jest pszenicą przez bezumownego użytkownika.

Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na zabudowę zagrodową lub mieszkaniową niskiej intensywności

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka. W terminie do 29 maja 2013 kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać: „przetarg na dzierżawę działki 272/4, Strzegomiany”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy. Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny
i podatki.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone
w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 czerwca 2013 o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce, pok. nr 11.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego przetargu, z terminem zakończenia dzierżawy na 30 listopada 2014. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy

w Sobótce, pok. nr 6.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie uczestnika o niezaleganiu z opłatami wobec gminy. Niezłożenie takiego dokumentu spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pok nr 6, I piętro,
tel.7133512 34, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

0x08 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Wajner 17-05-2013 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Augustyniak 17-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2013 11:01