Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg pierwszy Warszawska-Świdnicka pierzeja


BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym , położona na działkach nr 55/3-55/9 oraz 55/12, AM-17 obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00011152 oraz nieruchomość stanowiącą działkę nr 54/1, AM-17, obręb Sobótka , dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00094871/1, o pow. ogólnej 0,2778 ha przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa , dopuszczalne przeznaczenie: na parkingi oraz zieleń MN/U; północno-wschodnia część działki nr 54/1 przeznaczona jest pod ciągi piesze i pieszo- jezdne. Działki położone są w ścisłym centrum miasta Sobótka pomiędzy ul. Świdnicką i ul. Warszawską w strefie wpisanej do rejestru ochrony Konserwatora Zabytków, Forma zabudowy powinna odpowiadać formom ostatniej zabudowy przed 1945 r; nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu przewodowego i telefonicznej - dojazd do nieruchomości : bardzo dobry . Działki porośnięte są drzewami. Szczegółowe wytyczne dotyczące warunków zabudowy określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały nr XII/10911 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 września 2011r.,/ opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 12 z dnia 10.01.2012 r./.

Cena wywoławcza : 450.000,- PLN Wadium: 90.000,-PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja 2013 r. o godz. 11,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem nazwy „Sobótka Pierzeja”należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56957410152003020016050001 W terminie do dnia 02maja 2013 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

Dodatkowe informacje

  1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

  2. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.

  4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  5. Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej .

  6. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

  7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  8. Miasto Sobótka ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6 , I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 713351232 ,strona internetowa: www. bip.sobotka.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka, 27.02.2013r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Grabek 01-03-2013 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2013 13:17