Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przetarg na dzierżawę dz. 30,32,35 AM-12, Sobótka


Sobótka, 27.12.2012

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz Zarządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

stanowiącego własność Gminy Sobótka.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, przeznaczone na uprawy rolne, położone w Sobótce, gmina Sobótka:

przetarg - część A ( załącznik nr 1)

  1. dz. nr 30, 32 AM 12, obręb Sobótka, o pow. łącznej 3,5373ha, oznaczenie nieruchomości
    w ewidencji gruntów -RIIIb, KW nr 80201/3;

  1. dz. nr 35, AM- 12, obręb Sobótka, o pow. 0,7053ha, oznaczenie nieruchomości
    w ewidencji gruntów - RIIIb, KW nr 132089/1,

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za w/w nieruchomości o łącznej pow. 4,2426ha ustalona została na kwotę 2.122,00 zł/rok. Słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia dwa złote. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług. Wadium wynosi 425,00 zł.

Wykaz obejmujący w/w działki podany był do publicznej wiadomości w dniach 30.11.2012r do 22.12.2012r.

Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na zabudowę mieszkaniową i usługi.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

UWAGA: W przypadku zaistnienia okoliczności przekazania części jednej działki lub kilku na cel zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzony zostanie aneks do umowy oraz może być wypłacone odszkodowanie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka. W terminie do 15 stycznia 2013r. kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać „przetarg - część A”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy. Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce, pok. nr 11.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawców w drodze niniejszego przetargu, z terminem zakończenia dzierżawy na 31 stycznia 2015. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu
z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6 i 7, I piętro, tel. 071 33512 34, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Wajner 31-12-2012 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wajner 31-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2012 08:39