Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie piaskownia Strzegomiany

OŚ.6220.4.006.2012                                                             Sobótka, dnia 12 grudnia 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że tut. organ, zakończył postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Koma Investment S.A. ul. Ołowiana 11/8, 53-434 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji piasków skaleniowo kwarcowych ze złoża Strzegomiany”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowaniaprzekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Strzegomiany oraz w tut. Urzędzie. Za dzień publicznego ogłoszenia uznaje się 12 grudnia 2012 r.

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, I piętro, pok. nr 6, oraz zgłosić swoje uwagi w godzinach pracy Urzędu
w terminie do 27 grudnia 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Spik-Twardowska 12-12-2012 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 12-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2012 08:58