Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 127/2009 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2009 rok. 2012-12-11 09:28
Zarządzenie Nr 126/2009 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach. 2012-12-11 09:24
Zarządzenie Nr 125/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-11 09:19
Zarządzenie Nr 124/2009 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach. 2012-12-11 09:15
Zarządzenie Nr 123/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok. 2012-12-11 09:09
Zarządzenie Nr 122/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2009r. Współfinansowanych przez MSWiA. 2012-12-11 09:07
Zarządzenie Nr 121/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2009 rok Współfinansowanych przez MSWiA. 2012-12-11 09:02
Zarządzenie Nr 120/2009 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacj inwestycji pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym. 2012-12-11 08:56
Zarządzenie Nr 119/2009 w sprawie oddania w administrowanie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność gminy Sobótka Zakładowi Budynków Mieszkalnych w Sobótce. 2012-12-11 08:50
Zarządzenie Nr 118/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w SP w Mirosławicach. 2012-12-11 08:45
Zarządzenie Nr 117/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-11 08:40
Zarządzenie Nr 116/2009 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie " Ślężanie - Lokalna Grupa Działania". 2012-12-11 08:37
Zarządzenie Nr 115/2009 w sprawie dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2009r. 2012-12-11 08:33
Zarządzenie Nr 114/2009 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatku i opłat w Gminie Sobótka oraz instrukcji w sprawie udzielenia ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych i umarzania zaległości w Gminie Sobótka. 2012-12-11 08:27
Zarządzenie Nr 113/2009 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Sobótka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. 2012-12-10 14:23
Zarządzenie Nr 112/2009 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. 2012-12-10 14:19
Zarządzenie Nr 111/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok. 2012-12-10 14:15
Zarządzenie Nr 110/2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka. 2012-12-10 14:11
Zarządzenie Nr 109/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-10 14:07
Zarządzenie Nr 108/2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącej własność gminy Sobótka. 2012-12-10 14:02
Zarządzenie Nr 107/2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach. 2012-12-10 13:50
Zarządzenie Nr 106/2009 w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy Sobótka na 2010 rok Radzie Miejskiej w Sobótce orza Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 2012-12-10 13:01
Zarządzenie Nr 105/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-12-10 12:57
Zarządzenie Nr 104/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-10 12:54
Zarządzenie Nr 103/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98 z dnia 12 października 2009r. 2012-12-10 12:49
Zarządzenie Nr 102/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok. 2012-12-10 12:45
Zarządzenie 101/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-07 10:09
Zarzadzenie Nr 100/2009 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego. 2012-12-07 10:04
Zarządzenie Nr 99/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-07 10:00
Zarządzenie Nr 98/2009 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-12-07 09:55
Zarządzenie Nr 97/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy. 2012-12-07 09:51
Zarządzenie Nr 96/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-12-07 09:43
Zarządzenie Nr 95/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-07 09:24
Zarządzenie Nr 94/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok. 2012-12-07 09:19
Zarządzenie Nr 93/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-07 09:16
Zarządzenie Nr 92/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-07 09:13
Zarządzenie Nr 91/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-07 09:10
Zarządzenie Nr 90/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-07 09:09
Zarządzenie Nr 89/2009 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najen 1m2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sobótka. 2012-12-07 09:07
Zarządzenie Nr 88/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępoania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-07 09:05
Zarządzenie Nr 87/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-07 09:03
Zarządzenie Nr 86/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-06 10:30
Zarządzenie Nr 85/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy. 2012-12-05 10:33
Zarządzenie Nr 84/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-05 10:30
Zarządzenie Nr 83/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego. 2012-12-05 10:27
Zarządzenie Nr 82/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-05 10:23
Zarządzenie Nr 81/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok. 2012-12-05 10:18
Zarządzenie Nr 80/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-05 10:16
Zarządzenie Nr 79/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-12-05 10:12
Zarządzenie Nr 78/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok. 2012-12-05 10:07
Zarządzenie Nr 77/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-12-05 10:05
Zarzadzenie Nr 76/2009 w sprawie odwołania p.o. Dyrektora SPZOZ LROMR w Sobótce. 2012-12-05 10:02
Zarządzenie Nr 75/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własnośc gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-05 10:00
Zarządzenie Nr 74/2009 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze roku 2009. 2012-12-05 09:56
Zarządzenie Nr 73/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy. 2012-12-05 09:51
Zarządzenie Nr 72/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-06 10:31
Zarządzenie Nr 71/2009 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej oraz zakresu pracy tej Komisji przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka. 2012-12-05 09:40
Zarządzenie Nr 70/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2009. 2012-12-05 09:32
Zarządzenie Nr 69/2009 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego podział referatu finansowego. 2012-12-06 10:33
Zarządzenie Nr 68/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-06 10:35
Zarządzenie Nr 67/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-06 10:35
Zarządzenie Nr 66/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-05 09:15
Zarządzenie Nr 65/2009 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w budynkach mieszkalnych, mieniu komunalnym i inflastrukturze technicznej znajdującej się na terenach dotkniętych powodzią w Gminie Sobótka. 2012-12-04 10:30
Zarządzenie Nr 64/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2009. 2012-12-04 10:19
Zarządzenie Nr 63/2009 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim. 2012-12-04 10:16
Zarządzenia Nr 62/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-06 10:36
Zarządzenie Nr 61/2009 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych. 2012-12-04 10:10
Zarządzenie Nr 60/2009 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka. 2012-12-04 09:43
Zarządzenie Nr 59/2009 w sprawie zmiany regulaminu strefy płatnego parkowania. 2012-12-04 09:35
Zarządzenie Nr 58/2009 w sprawie powołania Komisji do oceny stanu technicznego budynków Remiz Strażackich Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka. 2012-12-04 09:30
Zarządzenie Nr 57/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-04 09:25
Zarządzenie Nr 56/2009 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-12-04 09:21
Zarządzenie Nr 55/2009 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu czerwcu 2009 roku. 2012-12-04 09:10
Zarządzenie Nr 54/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-04 09:07
Zarządzenie Nr 53/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-06 10:37
Zarządzenie Nr 52/2009 w sprawie powołania Komisji do spraw przejęcia lokalu użytkowego w Świątnikach od dotychczasowego najemcy. 2012-12-04 08:58
Zarządzenie Nr 51/2009 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 103 z dnia 03 listopada 2008 roku dotyczącego upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 2012-12-04 08:54
Zarządzenie Nr 50/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-12-04 08:48
Zarządzenie Nr 49/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2009. 2012-12-04 08:44
Zarządzenie Nr48/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym. 2012-11-30 13:14
Zarządzenie Nr 47/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Sobótka oddanych w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym. 2012-11-30 13:09
Zarządzenie Nr 46/2009 w sprawie Powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Rogowie Sobóckim w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 rok. 2012-11-30 13:04
Zarządzenie Nr 45/2009 w sprawie Odwołania członka Obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Rogowie Sobóckim w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 rok. 2012-11-30 12:59
Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy, w trybie prztargowym. 2012-11-30 12:49
Zarządzenie Nr 43/2009 w sprawie Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 rok. 2012-11-30 12:46
Zarzadzenie Nr 42/2009 w sprawie przeprowadzenia trenigu uruchomienia ostrzegania i alarmowania w gminie Sobótka. 2012-11-30 12:38
Zarządzenie Nr 41/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok. 2012-11-30 12:35
Zarządzenie Nr 40/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-30 12:32
Zarządzenie Nr 39/2009 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych. 2012-11-30 12:27
Zarządzenie Nr 38/2009 w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-06 10:38
Zarządzanie Nr 37/2009 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-30 12:18
Zarządzenie Nr 36/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-30 12:13
Zarządzenie Nr 35/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok. 2012-11-30 12:09
Zarządzenie Nr 34/2009 w sprawie Powołania pełnomocnika Burmistrza Sobótki do prowadzenia rejestru instytucji kulturalnych. 2012-11-30 12:07
Zarządzenie Nr 33/2009 w sprawie Polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 2012-11-30 11:59
Zarządzenie Nr 32/2009 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora SPZOZ LROMR w Sobótce. 2012-11-30 11:54
Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-11-30 11:51
Zarządzenie Nr 30/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-30 11:48
Zarządzenie Nr 29/2009 w sprawie sprostowania: numeru i powierzchni działki, numeru księgi wieczystej oraz udziału w nieruchomości wspólnej AM-15, obręb Sobótka, stanowiącej własność gminy Sobótka i oddanej w ułamkowej części w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym. 2012-11-30 11:43
Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej. 2012-11-30 11:27
Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowania wieczystego. 2012-11-30 11:24
Zarzadzenie Nr 26/2009 w sprawie zmiany w "Instrukcji Obiegu i kontroli dokumentów." 2012-11-30 11:19
Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-11-30 11:16
Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-11-30 11:14
Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie zmiany Rady Społecznej. 2012-11-30 11:11
Zarządzenie Nr 22/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy, w trybie przetargowym. 2012-11-30 11:05
Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowania wieczystrgo. 2012-11-30 10:58
Zarządzenie Nr 20/2009 w sprawe ewidencji wydatków i sporządzenia sprawozdań budżetowych RB WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez UMiG Sobótka. 2012-11-30 10:32
Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. 2012-11-30 10:17
Zarządenie Nr 18/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność przez gminę Sobótka. 2012-11-30 10:05
Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. 2012-11-30 10:01
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie - ustawy o działalności pożytku publicznego. 2012-11-30 09:57
Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie Przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz RIO we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2008 rok. 2012-11-30 09:51
Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego. 2012-11-30 09:45
Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-30 09:41
Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Sobótce do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego do odebrania oświadczenia majątkowego. 2012-11-30 09:37
Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Sobótce do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. 2012-11-30 09:33
Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-06 10:40
Zarządzenie Nr 9/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy, w trybie przetargowym. 2012-11-30 09:25
Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-30 09:21
Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność przez gminę Sobótka. 2012-11-30 09:16
Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli. 2012-11-30 09:10
Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-06 10:41
Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 2012-12-06 10:41
Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka. 2012-11-30 08:55
Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie Polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 2012-11-30 08:48
Zarządzenie 1/2010 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Sobótka na 2009 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej. 2012-11-30 08:32
Zarządzenia rok 2009 2015-07-10 08:55