Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz do sprzedaży dz Wojnarowice turystyka i Sobótka pod zabudowę mieszkaniowo-usługowa


ZARZĄDZENIE NR 158

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 07 listopada 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ , art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami /

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, wymienione w wykazie, który stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 158

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 07 listopada 2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami/, informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Sobótka:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana , położona na działce nr 292/7 AM-1 obręb: Wojnarowice o pow. 2,9273 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00096155, przeznaczenie : pod usługi z zakresu turystyki oraz zieleń urządzona UT/ZP; klasa gruntu Ps IV; LzIV; RIIIa; oraz użytki W; dr; działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, działka graniczy jednym końcem z drogą gruntową nie utwardzoną od strony wsi Czerńczyce; zgodnie z mpzp droga powstanie po wydzieleniu z działki 292/1 /ANR/ ; w pobliżu działki przebiega uzbrojenie w sieć energetyczna; działka jest obficie porośnięta drzewami liściastymi, krzewami i drzewami owocowymi. Na terenie działki występują pozostałości drenażu ze studzienkami oraz niezidentyfikowane fundamenty.

Cena : 947.500,- PLN

-do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1,
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony nieograniczony ustny przetarg publiczny na zbycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6 , I piętro, tel. 713351232 lub 713351234 ,strona internetowa: www. bip. sobotka.pl .

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 158

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 07 listopada 2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami/, informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Sobótka:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym , położona na działkach nr 55/3-55/9 oraz 55/12, AM-17 obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00011152 oraz nieruchomość stanowiącą działkę nr 54/1, AM-17, obręb Sobótka , dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00094871/1, o pow. ogólnej 0,2778 ha przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa , dopuszczalne przeznaczenie: na parkingi oraz zieleń MN/U; północno-wschodnia część działki nr 54/1 przeznaczona jest pod ciągi piesze i pieszo- jezdne. Działki położone są w ścisłym centrum miasta Sobótka pomiędzy ul. Świdnicką i ul. Warszawską w strefie wpisanej do rejestru ochrony Konserwatora Zabytków, Forma zabudowy powinna odpowiadać formom ostatniej zabudowy przed 1945 r; nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu przewodowego i telefonicznej - dojazd do nieruchomości : bardzo dobry . Działki porośnięte są drzewami. Szczegółowe wytyczne dotyczące warunków zabudowy określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały nr XII/10911 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 września 2011r.,/ opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 12 z dnia 10.01.2012 r./.

Cena : 450.000,- PLN

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1,
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony nieograniczony ustny przetarg publiczny na zbycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6 , I piętro, tel. 713351232 lub 713351234 ,strona internetowa: www. bip. sobotka.pl .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Grabek 08-11-2012 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2012 11:47