Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na dzierżawę Hołubowiczów


Sobótka, 05.11.2012

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz Zarządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntu

stanowiącego własność Gminy Sobótka dla właścicieli działek nr 10/20, 10/18, 60/3, AM-3, obręb Górka

Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość niezabudowana, przeznaczona na uprawy rolne, położona w Sobótce, gmina Sobótka:

  1. działka nr 10/21, AM 2, obręb Górka o pow. 0,0887 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy R IVa, IVb, IIIb. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 101362/3

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 45,00 zł/rok. Słownie: czterdzieści pięć złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów
i usług. Wadium wynosi 9,00 zł.

Wykaz obejmujący w/w działkę podany był do publicznej wiadomości w dniach 12.10.2012 do 03.11.2012.

Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka. W terminie do 22 listopada 2012 kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki z dopiskiem „przetarg”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2012 o godz. 11:30 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce, pok. nr 11.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego przetargu, z terminem zakończenia dzierżawy na 30 listopada 2015. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu
z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6 i 7, I piętro, tel. 071 33512 34, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Wajner 06-11-2012 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wajner 06-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2012 08:45