Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na dzierżawę Hołubowiczów


Sobótka, 05.11.2012

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz Zarządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntu

stanowiącego własność Gminy Sobótka dla właścicieli działek nr 10/20, 10/18, 60/3, AM-3, obręb Górka

Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość niezabudowana, przeznaczona na uprawy rolne, położona w Sobótce, gmina Sobótka:

  1. działka nr 10/21, AM 2, obręb Górka o pow. 0,0887 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy R IVa, IVb, IIIb. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 101362/3

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 45,00 zł/rok. Słownie: czterdzieści pięć złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów
i usług. Wadium wynosi 9,00 zł.

Wykaz obejmujący w/w działkę podany był do publicznej wiadomości w dniach 12.10.2012 do 03.11.2012.

Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka. W terminie do 22 listopada 2012 kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki z dopiskiem „przetarg”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2012 o godz. 11:30 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce, pok. nr 11.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego przetargu, z terminem zakończenia dzierżawy na 30 listopada 2015. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu
z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6 i 7, I piętro, tel. 071 33512 34, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Traczyk-Nalepa 06-11-2012 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Traczyk-Nalepa 06-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2012 08:45