Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg pierwszy Będkowice, Księginice Małe -mieszkaniowe


BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

I. Działka pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności oraz wody powierzchniowe w Będkowicach

1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 195/3 , AM-1, o powierzchni: 0,1400 ha, obręb: Będkowice, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 97570, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności i wody stojące , MN-6 i WS; działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej; działka posiada dobry dostęp do uzbrojenia w sieć wodociągową i energetyczną; dojazd drogą gruntową częściowo utwardzoną; działka jest zadrzewiona i zakrzaczona, które powinno ulec likwidacji dla jej optymalnego zagospodarowania; przez działkę przebiega ciek wodny; klasa gruntu Lz .

Cena wywoławcza: 103.500,-PLN Wadium: 13.000,-PLN

II. Działki pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności w Księginicach Małych

1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 352/6 , AM-1, o powierzchni: 0,0500 ha, obręb: Księginice Małe, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 95707, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa , MN; działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i letniskowej; działka posiada dobry dostęp do uzbrojenia w sieć wodociągową i energetyczną; dojazd drogą częściowo utwardzoną bezpośrednio z ul. Turystycznej; klasa gruntu Ps IV.

Cena wywoławcza: 38.000,-PLN Wadium: 5.000,-PLN

2.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 352/4 , AM-1, o powierzchni: 0,0500 ha, obręb: Księginice Małe, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 95708, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa , MN; działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i letniskowej; działka posiada dobry dostęp do uzbrojenia w sieć wodociągową i energetyczną; dojazd drogą częściowo utwardzoną bezpośrednio z ul. Turystycznej; przez teren działki przebiega linia energetyczna zasilająca sąsiednią nieruchomość; klasa gruntu Ps IV.

Cena wywoławcza: 37.000,-PLN Wadium: 4.500,-PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2012 r. o godz. 12,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki /na każdą działkę osobno/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56957410152003020016050001 W terminie do dnia 18 maja 2012 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

Dodatkowe informacje

  1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

  2. Nieruchomości będą licytowane w kolejności podanej w ogłoszeniu.

  3. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

  4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.

  5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  6. Do cen osiągniętych w przetargu dot. nieruchomości w poz. I i w poz. II zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

  7. Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto.

  8. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

  9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  10. Miasto Sobótka ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6 , I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 713351232 ,strona internetowa: www. bip.sobotka.pl Położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka, 04.04.2012

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Grabek 06-04-2012 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2012 08:56