Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na dzierżawę Rogów Sobócki


Sobótka, 20.02.2012

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami(( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, Zarządzenia nr 24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 02 marca 2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz Zarządzenia 145/2011 z 29.12.2011 zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

stanowiącego własność Gminy Sobótka.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, przeznaczona na cele rolne. Grunt jest sklasyfikowany jako grunty orne klasy RIIIb, RIVa, położone w Rogowie Sobóckim, gmina Sobótka, działki nr 402/15-18 oraz 402/20-22 AM 1, o łącznej pow. do dzierżawy 0,8230 ha. Dla przedmiotowych działek Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 128624.

Wykaz podany był do publicznej wiadomości w dniach 27.01.2012- 20.02.2012

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 412,00 zł. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług.

Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 83,00 zł na konto 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka.

W terminie do 02 marca 2012 kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.
Na dowodzie wpłaty należy podać że kwota dotyczy wadium do przetargu, z dopiskiem „przetarg na dzierżawę w Rogowie Sobóckim”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy. Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2012 o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, pok. nr 11.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawców w drodze niniejszego przetargu,
z terminem zakończenia dzierżawy na 30 listopada 2012. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu
z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6 i 7, I pietro, tel. 071 33512 34, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Traczyk-Nalepa 20-02-2012 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Augustyniak 20-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2012 10:32