Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg pierwszy na działki przy ul. Rzemieślniczej


PRZETARG

 

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

I. Działki pod zabudowę jednorodzinną niskiej intensywności w Sobótce przy ul. Rzemieślniczej i Fryderyka Chopina

 

1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 11/3,AM-18, o powierzchni: 0,5303 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 94876,

Cena wywoławcza: 253.590,-PLN Wadium: 31.000,-PLN

 

2.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 111/1, AM-18, o powierzchni: 0,1450ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 80162,

Cena wywoławcza: 119.360,-PLN Wadium: 14.000,-PLN

 

3.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 111/2, AM-18, o powierzchni: 0,1838ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 80162, na terenie działki w pn-zach. części stoi żelbetowy słup energetyczny

Cena wywoławcza: 151.300,-PLN Wadium: 18.000,-PLN

 

Działki w poz. 1-3 położone są w Sobótce w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Fryderyka Chopina. Dojazd do działek drogą utwardzoną kruszywem. Posiadają dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową. Na terenie działek są zakrzaczenia i rosną drzewa które podlegają ochronie.

 

II. Działka pod zabudowę usługową

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowym/ stanowiącym własność prywatną/, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 3/1. AM-15, o powierzchni: 0,0246 ha, obręb: Sobótka przy ul. Świdnickiej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 94842, działka sąsiaduje z budownictwem mieszkalnym wielorodzinnym i usługowym, teren przebiega w spadku w kierunku północnym, częściowo porośnięta jest drzewami o średnicy pnia ok. 40-60cm, które podlegają ochronie; działka posiada również dostęp do uzbrojenia w sieć wodociągową i energetyczną. Nieruchomość ta obciążona jest umową dzierżawy.

Cena wywoławcza: 24.660,-PLN Wadium: 3.000,-PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2011r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki /na każdą działkę odrębnie/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56957410152003020016050001 W terminie do dnia 5 grudnia 2011 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

Dodatkowe informacje

  1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

  2. Nieruchomości licytowane będą wg kolejności przedstawionej w ogłoszeniu.

  3. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

  4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.

  5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  6. Do cen osiągniętych w przetargu dot. nieruchomości w poz. I zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

  7. Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto.

  8. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

  9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  10. Miasto Sobótka ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale jeszcze nieprawomocny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6 , I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 713351232 ,strona internetowa: www. bip.sobotka.pl Położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka, 27.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Grabek 02-11-2011 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisława Grabek 27-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Stanisława Grabek 14-11-2011 14:24