Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Zarządzenie 88.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka - KATALOG -
dokument Zarządzenie Nr 86.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2021r. 2021-09-01 08:08
dokument Zarządzenie Nr 84.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka (wolne stanowisko od dnia 13.09.2021r.) 2021-08-31 09:48
dokument Zarządzenie nr 84.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2021-08-24 11:56
dokument Zarządzenie Nr 83.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-08-31 09:50
dokument Zarządzenie Nr 82.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych - dokument stracił ważność 2021-08-31 09:51
dokument Zarządzenie Nr 81.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-08-31 09:52
dokument Zarządzenie Nr 80.2021 w sprawie wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.Janusza Korczaka w Sobótce 2021-08-31 09:54
dokument Zarządzenie Nr 79.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-12 11:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 09 sierpnia 2021 r. 2021-08-12 09:29
dokument Zarządzenie Nr 78.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych 2021-08-12 11:41
dokument Zarządzenie Nr 77.2021 w sprawie cen za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce 2021-08-12 11:34
dokument Zarządzenie Nr 76.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2021-08-12 11:30
dokument Zarządzenie Nr 74.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021r. 2021-08-12 11:29
dokument Zarządzenie Nr 73.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy do lat 3 2021-08-12 11:26
dokument Zarządzenie Nr 72.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 2021-07-08 08:59
dokument Zarządzenie Nr 70.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-07-07 08:13
dokument Zarządzenie Nr 68.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-07-07 08:14
dokument Zarządzenie Nr 67.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-07-07 08:16
dokument Zarządzenie Nr 66.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2021-07-07 08:35
dokument Zarządzenie Nr 65.2021 w sprawie powołania przedstawicieli gminy w Radzie Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych "Hadlux" sp.z o.o. w Sobótce 2021-07-07 08:20
dokument Zarządzenie Nr 64.2021 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Muzeum Ślężańskiego im.Stanisława Dunajewskiego w Sobótce 2021-07-07 08:18
dokument Zarządzenie Nr 63.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat 2021-07-07 08:31
dokument Zarządzenie Nr 62.2021 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-07-07 08:22
dokument Zarządzenie Nr 61.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2021-07-07 08:44
dokument Zarządzenie Nr 60.2021 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki( rachunkowości w jednostkach oświatowych Miasta i Gminy Sobótka 2021-07-07 09:05
dokument Zarządzenie Nr 59.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce 2021-07-07 08:07
dokument Zarządzenie Nr 58.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021r. 2021-07-07 08:39
dokument Zarządzenie Nr 56.2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sobótka za rok 2020 0 2021-05-28 12:15
dokument Zarządzenie Nr 55.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem 2021-05-28 12:32
dokument Zarządzenie Nr54.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasta i Gmina Sobótka 2021-05-28 12:49
dokument Zarządzenie Nr 53.2021 w sprawie przejęcia przez gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-05-28 12:36
dokument Zarządzenie Nr 52.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy gruntu oddanego w trwały zarząd 2021-05-28 12:40
dokument Zarządzenie Nr 51.2021 w sprawie przyjęcia regulaminu archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2021-05-20 09:37
dokument Zarządzenie Nr 50.2021 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka 2021-05-20 09:29
dokument Zarządzenie Nr 49.2021 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka 2021-05-20 09:27
dokument Zarządzenie Nr 48.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2021-05-28 12:42
dokument zarządzenie Nr 47.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-05-20 09:25
dokument Zarządzenie Nr 46.2021 w sprawie zmiany powołanego koordynatora oraz zespołu ds.dostępności 2021-05-20 09:23
dokument Zarządzenie Nr 45.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2021-05-20 09:20
dokument Zarządzenie Nr 44.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka 2021r 2021-05-20 09:19
dokument Zarządzenie Nr 43.2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Ślężański Ośrodek poru i Rekreacji w Sobótce nieruchomości oddanej w trwały zarząd 2021-05-20 09:17
dokument Zarządzenie Nr 42.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych w dzierżawę do trzech lat 2021-05-20 09:14
dokument Zarządzenie Nr 41.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2021-05-20 09:12
dokument Zarządzenie Nr 40.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na rok 2021 2021-04-30 12:47
dokument Zarządzenie Nr 39.2021 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego 2021-04-15 14:45
dokument Zarządzenie Nr 38.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-04-30 12:43
dokument Zarządzenie Nr 37.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2021-04-30 12:48
dokument Zarządzenie Nr 36.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2021-04-20 13:23
dokument Zarządzenie Nr 35.2021 w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem tranportu 2021-04-13 09:11
dokument zarządzenie Nr 34.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku świetlicy wiejskiej w Świątnikach ul.M.Kopernika 1B 2021-05-28 12:28
dokument zarządzenie Nr 33.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku świetlicy wiejskiej w Rogowie Sobóckim ul.Szkolna 3 2021-05-28 12:27
dokument Zarządzenie Nr 32.2021 w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2021-05-28 12:18
dokument Zarządzenie Nr 31.2021 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-05-28 12:17
dokument Zarządzenie Nr 29.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce z rok 2020 2021-04-09 09:13
dokument Zarządzenie Nr 28.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2021r. 2021-04-15 14:47
dokument Zarządenie Nr 27.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za rok 2020 2021-08-31 12:19
dokument Zarządzenie Nr 26.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych w dzierżawę na okres do lat trzech 2021-04-13 09:01
dokument Zarządzenie Nr 25.2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych na hodowlę zwierząt 2021-04-13 08:55
dokument Zarządzenie Nr 24.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenia 2021-04-13 09:05
dokument Zarządzenie Nr 23.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych w dzierżawę na okres do trzech lat 2021-04-06 10:19
dokument Zarządzenie Nr 22.2021 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2021-04-06 10:17
dokument Zarządzenie Nr 21.2021 w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-03-19 09:39
dokument Zarządzenie Nr 20.2021 w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-03-19 09:41
dokument Zarządzenie Nr 19.2021 w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-03-19 09:43
dokument Zarządzenie Nr18.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2021 2021-03-16 13:16
dokument Zarządzenie Nr 17.2021r w sprawiezmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2021r. 2021-02-24 11:39
dokument Zarządzenie Nr 16.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych w dzierżawę do trzech lat 2021-03-12 11:12
dokument Zarządzenie Nr 15.2021r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2021-02-24 11:42
dokument Zarządzenie Nr 14.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2021-03-12 11:06
dokument Zarządzenie Nr 13.2021 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2021-04-06 10:13
dokument Zarządzenie Nr 12.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2021-03-12 11:08
dokument Zarządzenie Nr 11.2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sobótka na rok szkolmy 2021/2022 2021-02-24 09:35
dokument Zarządzenie Nr 10.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 2021-02-16 15:09
dokument Zarządzenie Nr 9.2021r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds organizacji transportu do punktu szczepień 2021-02-11 10:18
dokument Zarządzenie Nr8.2021 w sprawie zwołania i przeprowadzenia zdalnego zebrania wiejskiego sołectwa Sulistrowiczki 2021-02-08 10:55
dokument Zarządzenie Nr 7.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych w najem na okres do trzech lat 2021-02-11 10:15
dokument Zarządzenie Nr 6.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na rok 2021 2021-02-24 09:41
dokument Zarządzenie Nr 5.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2021r. 2021-02-08 11:12
dokument Zarządzenie Nr 4.2021 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2021r. 2021-02-08 11:09
dokument Zarządzenie Nr 3.2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. 2021-02-08 11:07
dokument Zarządzenie Nr 2.2021w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat 2021-02-08 11:05
dokument Zarządzenie Nr 1.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat oraz do sprzedaży 2021-02-08 11:03