Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


ZARZĄDZENIE NR 28

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 6 kwietnia 2011.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ , art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami /

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, wymienione w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 28

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z póź. zm./, informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Sobótka:

1. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/15, KW 128624 o pow. 0,1039 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 88.300,- PLN

2. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/16, KW 128624 o pow. 0,0965 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 83.400,- PLN

3. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/17, KW 128624 o pow. 0,1217 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 105.000,- PLN

4. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/18, KW 128624 o pow. 0,1109 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 94.000,- PLN

5. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/20, KW 128624 o pow. 0,1035 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 125.000,- PLN

6. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/21, KW 128624 o pow. 0,1497 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 110.000,- PLN

7. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/22, KW 128624 o pow. 0,1370 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 137.000,- PLN

  • Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- korzystając z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony nieograniczony ustny przetarg publiczny na zbycie nieruchomości.

  • Do cen w poz. 1-17 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, który pokrywa nabywca nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 29

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 6 kwietnia 2011.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ , art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami /

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, wymienione w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 29

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 06 kwietnia 2011 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z póź. zm./, informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Sobótka:

1. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/4, KW 124261 o pow. 0,1350 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji. przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 141.700,- PLN

2. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/5, KW 124261 o pow. 0,1305 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 137.000,- PLN

3. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/6, KW 124261 o pow. 0,1897 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji. przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 187.800,-PLN

4. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/7, KW 124261 o pow. 0,1346 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 141.000,- PLN

5. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/9, KW 124261 o pow. 0,1683 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 171.700,- PLN

6. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/10, KW 124261 o pow. 0,1086 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 107.500,- PLN

7. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/11, KW 124261 o pow. 0,1924 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 131.00,- PLN

8. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/12, KW 124261 o pow. 0,0997 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 98.700,- PLN

9. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/13, KW 124261 o pow. 0,0983 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 98.300,- PLN

10. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/14, KW 124261 o pow. 0,1132 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 112.000,- PLN

11. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/15, KW 124261 o pow. 0,1255 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 124.200,- PLN

12. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/16, KW 124261 o pow. 0,1006 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 99.600,- PLN

13. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/17, KW 124261 o pow. 0,1148 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 120.000,- PLN

14. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/18, KW 124261 o pow. 0,1571 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 165.000,- PLN

15. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/19, KW 124261 o pow. 0,1589 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 167.000,- PLN

16. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/21, KW 124261 o pow. 0,1644 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 162.700,- PLN

17. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/22, KW 124261 o pow. 0,1415 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 140.000,- PLN

18. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/23, KW 124261 o pow. 0,1585 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 166.000,- PLN

19. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/24, KW 124261 o pow. 0,1381 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 145.000,- PLN

20. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/25, KW 124261 o pow. 0,1351 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 135.300,- PLN

  • Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- korzystając z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony nieograniczony ustny przetarg publiczny na zbycie nieruchomości.

  • Do cen w poz. 1-20 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 12-04-2011 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wajner 12-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2011 09:01