Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


ZARZĄDZENIE NR 28

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 6 kwietnia 2011.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ , art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami /

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, wymienione w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 28

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z póź. zm./, informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Sobótka:

1. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/15, KW 128624 o pow. 0,1039 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 88.300,- PLN

2. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/16, KW 128624 o pow. 0,0965 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 83.400,- PLN

3. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/17, KW 128624 o pow. 0,1217 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 105.000,- PLN

4. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/18, KW 128624 o pow. 0,1109 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 94.000,- PLN

5. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/20, KW 128624 o pow. 0,1035 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 125.000,- PLN

6. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/21, KW 128624 o pow. 0,1497 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 110.000,- PLN

7. Nieruchomość niezabudowana, AM- 1, dz. nr 402/22, KW 128624 o pow. 0,1370 ha, w obrębie Rogów Sobócki, działka położona jest w rejonie ulicy Szkolnej.

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności (MN 17)

Cena: 137.000,- PLN

  • Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- korzystając z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony nieograniczony ustny przetarg publiczny na zbycie nieruchomości.

  • Do cen w poz. 1-17 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, który pokrywa nabywca nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 29

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 6 kwietnia 2011.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ , art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami /

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, wymienione w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 29

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 06 kwietnia 2011 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z póź. zm./, informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Sobótka:

1. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/4, KW 124261 o pow. 0,1350 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji. przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 141.700,- PLN

2. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/5, KW 124261 o pow. 0,1305 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 137.000,- PLN

3. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/6, KW 124261 o pow. 0,1897 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji. przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 187.800,-PLN

4. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/7, KW 124261 o pow. 0,1346 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 141.000,- PLN

5. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/9, KW 124261 o pow. 0,1683 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 171.700,- PLN

6. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/10, KW 124261 o pow. 0,1086 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 107.500,- PLN

7. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/11, KW 124261 o pow. 0,1924 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 131.00,- PLN

8. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/12, KW 124261 o pow. 0,0997 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 98.700,- PLN

9. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/13, KW 124261 o pow. 0,0983 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 98.300,- PLN

10. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/14, KW 124261 o pow. 0,1132 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 112.000,- PLN

11. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/15, KW 124261 o pow. 0,1255 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 124.200,- PLN

12. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/16, KW 124261 o pow. 0,1006 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 99.600,- PLN

13. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/17, KW 124261 o pow. 0,1148 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 120.000,- PLN

14. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/18, KW 124261 o pow. 0,1571 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 165.000,- PLN

15. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/19, KW 124261 o pow. 0,1589 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 167.000,- PLN

16. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/21, KW 124261 o pow. 0,1644 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 162.700,- PLN

17. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/22, KW 124261 o pow. 0,1415 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 140.000,- PLN

18. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/23, KW 124261 o pow. 0,1585 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 166.000,- PLN

19. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/24, KW 124261 o pow. 0,1381 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 145.000,- PLN

20. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/25, KW 124261 o pow. 0,1351 ha, w obrębie Górka, działka położona jest na południowo- zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji, przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności.

Cena: 135.300,- PLN

  • Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- korzystając z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony nieograniczony ustny przetarg publiczny na zbycie nieruchomości.

  • Do cen w poz. 1-20 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 12-04-2011 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Traczyk-Nalepa 12-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2011 09:01