Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 159.2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2020r. 2021-02-24 09:43
dokument Zarządzenie Nr 158.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gmnnych 2021-01-05 14:16
dokument Zarządzenie Nr 157.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat 2021-01-05 14:15
dokument Zarządzenie nr 156.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2021-01-07 09:06
dokument Zarządzenie nr 155.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2021-01-07 09:03
dokument Zarządzenie nr 154.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2021-01-07 09:04
dokument Zarządzenie Nr 153.2020 w sprawie ustalenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, kadrowej i organizacji pracy oraz technicznej, w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora instytucji kultury dla której Gmina Sobótka jest organizatoremajątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, kadrowej i organizacji pracy oraz 2020-12-30 08:19
dokument Zarządzenie Nr151.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych 2020-12-28 09:17
dokument Zarządzenie Nr 150.2020 w sprawie poweirzenia obowiązków Dyrektora Muzeum Ślężańskiego im.Stanisława Dunajewskiego w Sobótce 2020-12-28 09:23
dokument Zarządzenie Nr 149.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2020-12-28 09:29
dokument Zarządzenie Nr 148.2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na rok 2020 2021-03-12 11:14
dokument Zarządzenie Nr 147.2020 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy za święta wypadające w soboty w 2021r. 2020-12-16 12:08
dokument Zarządzenie Nr 146.2020 w sprawie nabycia przez Gminę Sobótka niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność osób fizycznychu 2020-12-28 09:32
dokument Zarządzenie Nr 145.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2020-12-28 10:06
dokument Zarządzenie nr 144.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-12-11 10:33
dokument Zarządzenie Nr 143.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem 2020-12-11 10:38
dokument Zarządzenie Nr 142.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2020-12-11 10:43
dokument Zarządzenie Nr 141.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-12-16 12:13
dokument Zarządzenie Nr 140.2020 w sprawie wyboru instytucji finansowej z którą jednostki organizacyjne Gminy Sobótka zawrą umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 2020-12-11 10:40
dokument Zarządzenie nr 139.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-12-11 10:41
dokument Zarządzenie Nr 137.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2020-11-26 14:17
dokument Zarządzenie Nr 136.2020 w sprawie powołania Zespołu projektowego celem realizacji projektu pod roboczą nazw pn: "Wdrożenie e-usług usprawniających procesy administracyjne w gminach Trzebnica,Żórawina,Sobótka i w gminie miasto Oleśnicaą 2020-11-26 09:59
dokument Zarządzenie nr 135.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-11-26 10:02
dokument Zarządzenie nr 134.2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz gminnych jednostek organizacyjnych w związku z zapobieganiem rozprzestrzenia się koronawirusa 2020-11-26 10:05
dokument Zarządzenie Nr 134.2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID -19 2020-11-04 14:25
dokument Zarządzenie Nr 133.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2020-11-26 10:09
dokument Zarządzenie Nr 132.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-11-26 10:12
dokument Zarządzenie Nr 130.2020 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-11-26 10:14
dokument Zarządzenie Nr 129.2020 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka 2020-11-26 10:16
dokument Zarządzenie Nr 128.2020 w sprawie zamknięcia placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Sobótka 2020-11-26 10:18
dokument Zarządzenie Nr 127.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-11-26 10:20
dokument Zarządzenie Nr 126.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sobótka 2020-11-26 10:21
dokument Zarządzenie Nr 125.2020 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka 2020-11-26 10:23
dokument Zarządzenie Nr 124.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-11-26 10:24
dokument Zarządzenie Nr 123.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznychzenia postępowania w trybie ustawy 2020-11-26 10:27
dokument Zarządzenie nr 122.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-11-26 10:28
dokument Zarządzenie Nr 121.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-10-06 10:01
dokument Zarządzenie Nr 120.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-11-26 10:30
dokument Zarządzenie Nr 119.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-10-06 10:00
dokument Zarządzenie Nr 118.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2020-10-07 14:13
dokument Zarządzenie Nr 117.2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych będących włsnością Gminy Sobótka 2020-10-07 08:42
dokument Zarządzenie Nr 116.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2020-10-06 09:59
dokument Zarządzenie Nr 114.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce za rok 2019 2021-04-13 08:52
dokument Zarządzenie Nr 113.2020 w sprawie wprowadzenie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkól podstawowych z gminy Sobótka" 2020-10-06 09:56
dokument Zarządzenie Nr 112.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-10-06 09:53
dokument Zarządzenie Nr 111.2020 w sprawie przekazania sołęctwu Będkowice skłądników mienia komunalnego do korzystania 2020-10-06 11:48
dokument Zarządzenie Nr 110.2020 w sprawie przekazania sołectwu Okulice składników mienia komunalnego do korzystania 2020-10-06 11:47
dokument Zarządzenie Nr 109.2020 w sprawie przekazania sołęctwu Mirosławice składników mienia komunalnego do korzystania 2020-10-06 11:45
dokument Zarządzenie Nr 108.2020 w sprawie przekazania sołectwu Wojnarowice składników mienia komunalnego do korzystania 2020-10-06 11:43
dokument Zarządzenie Nr 107.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-10-06 09:50
dokument Zarządzenie Nr 106.2020 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m kw.powierzchni użytkwoej lokalu z mieskzaniowego zasobu gminy Sobótka 2020-10-06 09:45
dokument Zarządzenie Nr 105.2020 w sprawie powołania komisji do ustalenia strat w gospodarstwie domowym w Gminie Sobótkaa 2021-02-24 11:44
dokument Zarządzenie Nr 103.2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds.dostępności 2020-09-23 15:09
dokument Zarządzenie Nr 102.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-09-11 09:26
dokument Zarządzenie Nr101.2020 w sprawie sposobu i terminu przekazania majątku Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2020-08-28 13:08
dokument Zarządzenie Nr 100.2020 w sprawie procedury przekazywania składników majatkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych i sprw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany na sanowisku yrektora szkoły lub placówki oświatowej 2020-08-28 13:12
dokument Zarządzenie Nr 99.2020 w sprawie Regulaminu wyboru do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka przedstawicieli pracowników na potrzeby działania z Pracodawcą 2020-11-26 10:31
dokument Zarządzenie Nr 98.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-08-28 13:13
dokument Zarządzenie Nr 97.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-27 12:31
dokument Zarządzenie Nr 96.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-08-28 13:14
dokument Zarządzenie Nr 95.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-08-13 09:20
dokument Zarządzenie Nr 94.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-08-11 13:23
dokument Zarządzenie Nr 93.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-08-27 12:28
dokument Zarządzenie Nr 92.2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UMIG w Sobótce ul.Rynek 1 2020-10-06 09:28
dokument Zarządzenie Nr 91.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-08-11 13:20
dokument Zarządzenie Nr 90.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-08-11 13:21
dokument Zarządzenie Nr 89.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych 2020-07-30 13:15
dokument Zarządzenie Nr 88.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2020-07-30 13:13
dokument Zarządzenie Nr 87.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-07-29 13:30
dokument Zarządzenie Nr 86.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2020-07-14 13:25
dokument Zarządzenie Nr 85.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2020-07-14 13:28
dokument Zarządzenie nr 84.2020 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat na mieniu komunalnym powstałych w wyniku zdarzeń moszących znamiona klęski żywiołowej spowodowanych obfitymi opdami deszczu w czerwcu i lipcu 2020r. 2020-08-27 12:26
dokument Zarządzenie Nr 83.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego dla zaania p.n. "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce". 2020-07-14 14:42
dokument Zarządzenie Nr 82.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-07-14 11:18
dokument Zarządzenie Nr 81.2020 2 sprawie zasad stosowania w Urz ędzie Miasta i Gminy Sobótka instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw 2020-07-29 13:36
dokument Zarządzenie Nr 80.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-07-14 11:16
dokument Zarządzenie Nr 79.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-07-14 11:15
dokument Zarządzenie Nr 78.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-07-29 13:30
dokument Zarządzenie Nr 77.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-07-14 11:20
dokument Zarządzenie Nr 76.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-07-03 09:48
dokument Zarządzenie Nr 75.2020 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2020-07-03 09:55
dokument Zarządzenie Nr 74.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2020-07-03 09:58
dokument Zarządzenie Nr 73 w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowania kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2020-07-03 10:01
dokument Zarządzenie Nr 72.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-07-03 10:03
dokument Zarządzenie Nr 71.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-07-03 10:05
dokument Zarządzenie Nr 70.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie 2020-07-03 10:07
dokument Zarządzenie Nr 69.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-07-03 10:16
dokument Zarządzenie Nr 68.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 26.2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie przekazania sołectwu Sulistrowice składników mienia komunalnego do korzystania zmienione zarządzeniem nr48.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 8 maja 2020r. 2020-07-03 10:19
dokument Zarządzenie Nr 67.2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Sobótce 2020-07-14 13:29
dokument Zarządzenie Nr 66.2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2020-06-10 09:52
dokument Zarządzenie Nr 65.2020 w sprawie powołania kordynatora gminnego ds.informatyki 2020-06-10 09:53
dokument Zarządzenie Nr 64.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2020-06-10 09:56
dokument Zarządzenie Nr 63.2020 w sprawie cen za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Slężański Ośrodek Sportu i Rekreacji 2020-06-10 10:00
dokument Zarządzenie Nr 62.2020 w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych na tymczasowym targowisku gminnym w Sobótce 2020-06-03 12:36
dokument Zarządzenie Nr 61.2020 w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienionego zarzadzeniem nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 maja 2020r. oraz zarządzeniem nr 54 z dnia 13 maja 2020r. - dokument stracił ważność 2020-06-03 12:41
dokument Zarządzenie Nr 60.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-07-03 10:21
dokument Zarządzenie Nr 59.2020 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sobótka za rok 2019. 2020-05-29 09:15
dokument Zarządzenie Nr 58.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany wszystkich statutów sołectw Gminy Sobótka 2020-05-28 07:58
dokument Zarządzenie Nr 57.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2020-05-29 13:53
dokument Zarządzenie Nr 56.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka 2020-05-29 13:51
dokument Zarządzenie Nr 55.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-05-28 13:15
dokument Zarządzenie Nr 54.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 45 z dnia 4maja 2020r.w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-14 15:22
dokument Zarządzenie Nr 53.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-05-28 13:17
dokument Zarządzenie Nr 52.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2020-05-14 11:12
dokument Zarządzenie Nr 51.2020 w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu 2020-05-13 11:49
dokument Zarządzenie Nr 50.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 27.2020 z dnia 13 marca 2020r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w związku z zapobieganiem rozprzestniania się koronawirusa COVID-19 2020-05-08 10:49
dokument Zarządzenie Nr 49.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-05-14 14:57
dokument Zarządzenie Nr 48.2020 zmieniające zarządzenie nr26.2004 w sprawie przekazania sołectwu Sulistrowice skladników mienia komunalnego do korzystania 2020-05-14 14:55
dokument Zarządzenie Nr 46.2020 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gmin Sobótka 2020-12-31 10:58
dokument Zarządzenie Nr 47.2020 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Zachowaniom Niepożądanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2020-05-22 11:32
dokument Zarządzenie Nr45.2020 w sprawie zmiany Zarzązenia Buristrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-05 08:31
dokument Zarządzenie Nr 44.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do zierżawy na okres do trzech lat 2020-05-13 12:14
dokument Zarządzenie Nr 43.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-05-13 11:52
dokument Zarządzenie Nr 42.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-05-13 11:57
dokument Zarządzenie Nr 41.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-05-05 08:37
dokument Zarządzenie Nr 40.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2020-05-15 12:30
dokument Zarządzenie Nr 39.2020 w sparwie nabycia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącegej własność osób fizycznych 2020-05-05 08:35
dokument Zarządzenie Nr 38.2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gninnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-04-21 13:32
dokument Zarządzenie Nr 37.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-05-13 11:54
dokument Zarządzenie Nr 36.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-05-19 11:14
dokument Zarządzenie Nr 35.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem 2020-05-19 11:15
dokument Zarządzenie Nr 34.2020 w sprawie odwołania zarządzenia w sprawie opłaty za rezerwację miejsc handlowych na tragowisu gminnym w Sobótce 2020-04-07 13:11
dokument Zarządzenie Nr 33.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-04-07 13:13
dokument Zarządzenie Nr 32.2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Sobótka 2020-04-07 13:45
dokument Zarządzenie Nr 31.2020 w sprawie upoważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2020-04-07 13:47
dokument Zarządzenie Nr 30.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy w systemie pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2020-04-07 13:50
dokument Zarządzenie Nr 28.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-04-07 13:52
dokument Zarządzenie Nr 26.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej -Curie w Sobótce 2020-03-18 13:41
dokument Zarządzenie Nr 25.2020 w sprawie przeciwdziałania sytuacji kryzysowej w Gminie Sobótka w związku z rozpowszechnianiem się koronowirusa wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Polski 2020-03-18 13:38
dokument Zarządzenie Nr 24.2020 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników UMiG 2020-05-13 12:10
dokument Zarządzenie Nr 23.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-04-07 13:54
dokument Zarządzenie Nr 22.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w UMiG Sobótka 2020-04-29 13:34
dokument Zarządzenie Nr 21.2020 w sprawie obsługi konta i profilu zaufanego uMiG Sobótka na platformie ePUAP 2020-03-18 13:28
dokument Zarządzenie Nr 20.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2020-03-18 13:25
dokument Zarządzenie Nr 19.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2020-03-18 13:23
dokument Zarządzenie Nr 18.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do zamiany 2020-03-18 13:21
dokument Zarządzenie Nr 27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 2020-03-13 13:32
dokument Zarządzenie Nr 17.2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2020-03-13 13:33
dokument Zarządzenie Nr 16.2020 w sprawie powołania Koordynatora gminnego 2020-03-06 11:46
dokument Zarządzenie Nr 15.2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych będących własnością Gminy Sobótka 2020-03-18 13:20
dokument Zarządzenie Nr 14.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-03-06 11:41
dokument Zarządzenie Nr 13.2020 w sprawie powołania Pełnomocnika ds Informacji Niejawnych w UMiG Sobótka 2020-03-18 13:17
dokument Zarządzenie Nr 12.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-02-19 10:31
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Sobótka pożyczki organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" z siedzibą w Świdnicy 2020-02-19 12:16
dokument Zarządzenie Nr 10.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-02-19 10:32
dokument Zarządzenie Nr 9.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-07-03 10:22
dokument Zarządzenie Nr8.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce 2020-02-06 14:53
dokument Zarządzenie Nr7.2020 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2020r. 2020-02-06 14:56
dokument Zarządzenie Nr 6.2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Sobótka na rok szkolny 2020/2021 2020-02-06 14:59
dokument Zarządzenie Nr 5.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2020r. 2020-02-06 15:03
dokument Zarządzenie Nr 4.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2020-02-06 15:15
dokument Zarządzenie Nr 3.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-02-06 15:07
dokument Zarządzenie Nr 2.2020 zmieniające zarządzenie Nr 23.2019 z dnia 21 lutego 2019r. zmienione zarządzeniem Nr 84.2019 z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia składu i zasad powoywania członków Gminnej Rady Sportu w Sobótce oraz ustalenia regulaminu jej działania 2020-02-06 15:10
dokument Zarządzenie Nr 1.2020 w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 2020-05-29 12:06
dokument Zarządzenie Nr 160.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych 2021-10-05 10:04