Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu - Wojnarowice


Sobótka, 11.03.2011

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami(( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz Zarządzenia nr 24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 02 marca 2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

stanowiącego własność Gminy Sobótka.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, przeznaczone na uprawy rolne, położone w Wojnarowicach, gmina Sobótka:

1) działka nr 151, AM 1, o pow. 2,05 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy R IVb i RIIIb. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 164867.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 1845,00 zł/rok. Słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług. Wadium wynosi 369,00 zł.

2) działka nr 417/3, AM1, o pow. 6,00 ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RIVa, RIVb, RIIIb. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 114416.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 5400,00 zł/rok. Słownie: pięć tysięcy czterysta złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług. Wadium wynosi 1080,00 zł.

3) działka nr 417/4, AM 1, o pow. 16,5311ha, grunt sklasyfikowany jako grunty klasy RII, RIVa , RIVb,RIIIa, RIIIb. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 114416. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 14 878,00 zł/rok. Słownie: Czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług. Wadium wynosi 2976,00 zł.

Wykaz obejmujący w/w działki podany był do publicznej wiadomości w dniach 15.02.2011 do 08.03.2011.

Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na zabudowę przemysłową oraz usługi .

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

UWAGA: Poprzedni dzierżawca teren obsiał częściowo pszenicą i częściowo przygotował grunt pod uprawę kukurydzy. Na całości zastosowano nawóz

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka. W terminie do 25 marca 2011 kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i miejscowość z dopiskiem „przetarg na dzierżawę”( na każdą działkę oddzielnie).

Nieruchomości licytowane będą wg kolejności przedstawionej w ogłoszeniu.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy. Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2011 o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 11.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawców w drodze niniejszego przetargu, z terminem zakończenia dzierżawy na 30 października 2011. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6 i 7, I pietro, tel. 071 33512 34, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 14-03-2011 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Augustyniak 14-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2011 13:32