Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-11-21 10:39
dokument Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok 2019-11-21 10:38
dokument Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice 2019-11-21 10:36
dokument Uchwała w sprawie mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów 2019-11-21 10:35
dokument Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka 2019-11-21 10:34
dokument Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 2019-11-21 10:33
dokument Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 2019-11-21 10:31
dokument Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/102//19 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej 2019-11-21 10:30
dokument Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-11-21 10:28
dokument Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-11-21 10:26
dokument Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2019-11-21 10:25
dokument Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2019-11-21 10:24
dokument Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 2019-11-21 10:20
dokument Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-11-21 10:20