Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 75/2023 nieruchomości przeznaczone do dzierżawy do lat trzech

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 75/2023

    Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 28.03.2023r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy gminne nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          

 

          Załącznik do Zarządzenia Nr 75 /2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 
z dnia 28.03.2023 r.

                                                                                         

                                                                                                        

 WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech,

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 28/10 AM-16, obręb Sobótka, o pow. 0,0100 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - Bi; KW WR1K/00123366/1; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 2,60 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 17 AM-6, obręb Sobótka, o pow. 0,0100 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp; KW WR1K/00250170/9; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 2,60 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 17 AM-6, obręb Sobótka, o pow. 0,0127 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp; KW WR1K/00250170/9; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Stawka czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  działka nr 33/3 AM-1, obręb Sulistrowice, o pow. 0,3200 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty zadrzewione i zakrzewione – Lz, łąki trwałe – ŁIII, ŁV; KW WR1K/00136674/7; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działalność sportowa. Stawka czynszu dzierżawnego – 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część  działki nr 806/1 AM-1, obręb Sulistrowice, o pow. 0,0080 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne - dr; KW WR1K/00096508/0; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki letniskowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 4,00 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 6. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 90/3 AM-1, obręb Księginice Małe, o pow. 0,0400 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty rolne zabudowane – BrPsIII; KW WR1K/00094555/0; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Stawka czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 520 AM-1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 0,0130 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz; KW WR1K/00095744/9; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Stawka czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 633 AM-2, obręb Rogów Sobócki, o pow. 0,0120 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne - dr; KW WR1K/00269321/9; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Stawka czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 243 AM-1, obręb Świątniki, o pow. 0,0400 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne - dr; KW WR1K/00270921/5; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Stawka czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 10. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 3/16 AM-1, obręb Sulistrowiczki, o pow. 0,0111 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne - dr; KW WR1K/00095341/4; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki letniskowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 4,00 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 6/97 AM-1, obręb Sulistrowiczki, o pow. 0,0150 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne – dr, tereny zabudowane – Bi, pastwiska trwałe - PsIV; KW WR1K/00273604/8; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki letniskowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 4,00 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 12. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 95 AM-1, obręb Ręków, o pow. 0,7400 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVa, pastwiska trwałe - PsIII; KW WR1K/00130111/1; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 35/5 AM-13, obręb Sobótka, o pow. 0,0038 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne -dr; KW WR1K/00243907/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 2,60 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 14. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 35/5 AM-13, obręb Sobótka, o pow. 0,0025 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne -dr; KW WR1K/00243907/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 2,60 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 15. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 35/5 AM-13, obręb Sobótka, o pow. 0,0035 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne -dr; KW WR1K/00243907/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 2,60 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 16. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 35/5 AM-13, obręb Sobótka, o pow. 0,0035 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne -dr; KW WR1K/00243907/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 2,60 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 17. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 118 AM-13, obręb Sobótka, o pow. 0,0032 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne -dr; KW WR1K/00243907/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 2,60 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 18. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 44/5 AM-17, obręb Strzeblów, o pow. 0,0700 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty zadrzewione i zakrzewione – Lz, grunty orne – RIVa, sady – S RIVa, pastwiska trwałe – PsIII, PsIV; KW WR1K/00128205/0; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Stawka czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
29 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
29 mar 2023, godz. 12:28

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
29 mar 2023, godz. 12:29