Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 61/2023 nieruchomości przeznaczone do dzierżawy do lat trzech

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 61/2023

  Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 16.03.2023r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy gminne nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                    

 

          Załącznik do Zarządzenia Nr 61 /2023

                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

                                                                                                            z dnia 16.03.2023 r.

 

 

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech,

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

  1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 125/2 AM-1, obręb Sulistrowice, o pow. 8141 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb; KW WR1K/00251646/4; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako handel i usługi. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 1,00 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
17 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 10:08

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 10:08