Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 195/2022 nieruchomości przeznaczone do dzierżawy do lat trzech

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  195/2022

    Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 28.11.2022r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                    

       Załącznik do Zarządzenia 195/2022

             Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

     z dnia 28.11.2022 r.

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech,

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami tj. (Dz. U. z 2021r. poz. 1899. z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  część dz. nr 201/4 AM-1, obręb Sulistrowice, o pow. 0,0002 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów pastwiska - IV, KW WR1K/00096523/1; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako reklama. Wysokość opłat: 238 zł/m2. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  część dz. nr 33/2 AM-17, obręb Sobótka, o pow. 0,0100 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów tereny zabudowane inne - Bi, KW WR1K/00094988/4; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako działka przylegająca do działki mieszkalnej. Wysokość opłat: 2,60 zł/m2. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  część dz. nr 33/2 AM-17, obręb Sobótka, o pow. 0,0035 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów tereny zabudowane inne - Bi, KW WR1K/00094988/4 ; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako handel i usługi. Wysokość opłat: 7,00 zł/m2. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  część dz. nr 33/2 AM-17, obręb Sobótka, o pow. 0,0033 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów tereny zabudowane inne - Bi, KW WR1K/00094988/4 ; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako handel i usługi. Wysokość opłat: 7,00 zł/m2. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  część dz. nr 14/11 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0430 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako grunty orne – IVa R, KW WR1K/00094480/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,30 zł/m2. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 6. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  część dz. nr 45/1 AM-6, obręb Górka, o pow. 0,0050 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako lasy- IVLs, KW WR1K/00094639/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej. Wysokość opłat: 2,60 zł/m2. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  część dz. nr 45/1 AM-6, obręb Górka, o pow. 0,0300 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako lasy - IVLs, KW WR1K/00094639/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,30 zł/m2. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  część dz. nr 10/15 AM-2, obręb Górka, o pow. 0,1276 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako grunty orne – IIIb i IVa, KW WR1K/00101362/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,30 zł/m2. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  część dz. nr 1/1 AM-1, obręb Górka, o pow. 0,0650 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako łąki - Ł, KW WR1K/00240245/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej. Wysokość opłat: 2,60 zł/m2. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  część dz. nr 252/2AM-1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 0,5500 ha, oznaczenie klaso-użytku
  w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, IVa, V oraz nieużyki –N, KW WR1K/00254564/6; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako uprawy rolnicze. Wysokość opłat: 800 zł/ha. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Gaworska

Data wytworzenia:
29 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Izabela Gaworska

Data publikacji:
29 lis 2022, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Gaworska

Data aktualizacji:
01 gru 2022, godz. 13:14