Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 117/2023 nieruchomości przeznaczone do dzierżawy do lat trzech

ZARZĄDZENIE   Nr 117/2023

         Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01.06.2023r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy gminne nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      

 

          Załącznik do Zarządzenia Nr 117/2023

                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka 
z dnia 01.06.2023 r. 

                                                                                                                                                                       

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech,

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 77/7 AM-5, obręb Sobótka, o pow. 25,20 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako droga -dr; KW WR1K/00243907/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako teren pod parking. Wysokość czynszu dzierżawnego – 5,00 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  2. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 18/4 AM-31, obręb Sobótka, o pow. 508 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - B; KW WR1K/00108173/0; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  3. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 3 AM-2, obręb Górka, o pow. 71 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - B; KW WR1K/00094687/4; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 75/8 AM-28, obręb Sobótka, o pow. 450,00 m² oznaczenie klasy gruntów
    w ewidencji gruntów jako grunty orne- RIIIa, RIVa; KW WR1K/00250170/9; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  5. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 5/144 AM-1, obręb Sulistrowiczki, o pow. 318 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe PsIV, łąki trwałe – ŁIV, drogi - dr; KW WR1K/00273604/8; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako hodowla zwierząt, w szczególności zwierząt futerkowych, kóz, drobiu i pszczół. Stawka czynszu dzierżawnego – 0,15 zł/m² /rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
06 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
06 cze 2023, godz. 08:01

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
06 cze 2023, godz. 08:01