Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce Jakub Zawada 2019-07-03 14:52:00
III przetarg na dz. nr 17/5 AM-2 i 1/6 AM-3 przy ul. Złotej w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-07-03 14:51:08
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce Jakub Zawada 2019-07-03 14:06:02
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce Jakub Zawada 2019-07-03 14:04:45
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce Jakub Zawada 2019-07-03 14:02:41
Uchwała Nr VIII/64/15 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-07-03 09:37:48
IV przetarg na sprzedaż działek nr 4/1 i 4/3 AM-18 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-07-02 15:17:51
Uchwała Nr VIII/76/19 w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Gminą Nový Malín Agata Rekść 2019-07-02 14:58:48
Uchwała Nr VIII/75/19 w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2019-07-02 14:57:57
Uchwała Nr VIII/74/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Strzegomiany Agata Rekść 2019-07-02 14:56:58
Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka Agata Rekść 2019-07-02 14:56:03
Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kryształowice Agata Rekść 2019-07-02 14:55:20
Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice Agata Rekść 2019-07-02 14:54:32
Uchwała Nr VIII/70/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice Agata Rekść 2019-07-02 14:53:46
Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki Agata Rekść 2019-07-02 14:53:00
Uchwała Nr VIII/68/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników Agata Rekść 2019-07-02 14:52:07
Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2019 r. Agata Rekść 2019-07-02 14:50:40
Uchwała Nr VIII/66/19 w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka Agata Rekść 2019-07-02 14:49:46
Uchwała Nr VIII/65/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok Agata Rekść 2019-07-02 14:48:36
Uchwała Nr VIII/64/15 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-07-02 14:47:18
Uchwała Nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Agata Rekść 2019-07-02 14:45:57
Uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Agata Rekść 2019-07-02 14:44:11
Uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka wotum zaufania Agata Rekść 2019-07-02 14:43:17
"Klub Senior + Sobótka, Przebudowa i remont części budynku" Aleksandra Pawłowska 2019-07-02 13:23:14
"Klub Senior + Sobótka, Przebudowa i remont części budynku" Aleksandra Pawłowska 2019-07-02 13:22:45
Zarządzenie Nr 74.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstwowej w Świątnikach Violetta Gaworczyk 2019-07-02 11:22:03
Zarządzenie Nr 76.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie Violetta Gaworczyk 2019-07-02 11:20:20
II nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 18/6 AM-17 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-06-28 13:20:22
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Monika Marciszyn 2019-06-28 12:11:17
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Monika Marciszyn 2019-06-28 12:10:05
Obwieszczenie o wyrażeniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla przedsięwzięcia pn:"Wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych" Agata Kokocińska 2019-06-28 10:17:27
Ewa Łakomiec - p.o. Dyrektora SP nr 1 w Sobótce Łukasz Huzarski 2019-06-28 09:54:41
Mariola Pilichowska - Dyrektor SP w Rogowie Sobóckim Łukasz Huzarski 2019-06-28 09:53:52
Joanna Berezecka-Zywer - p.o. Dyrektora SP nr 1 w Sobótce Łukasz Huzarski 2019-06-28 09:52:21
Ewa Żurawik - Dyrektor SP w Świątnikach Łukasz Huzarski 2019-06-28 09:49:53
Ewa Łakomiec - p.o. Dyrektora SP nr 1 w Sobótce Łukasz Huzarski 2019-06-28 09:49:21
Elżbieta Hrab - Dyrektor Przedszkola w Sobótce Łukasz Huzarski 2019-06-28 09:48:16
Anna Górniak - Dyrektor SP nr 2 w Sobótce Łukasz Huzarski 2019-06-28 09:47:22
Dyrektorzy szkół Łukasz Huzarski 2019-06-28 09:46:26
Zarządzenie Nr 67.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Violetta Gaworczyk 2019-06-28 09:38:39