Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
informacja o dofinansowaniu projektu Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:16:25
Senior+ Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:15:58
informacja o dofinansowaniu projektu Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:14:16
Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:13:55
Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:13:49
Protokół Nr 4/19 z posiedzenia komisji w dniu 11 marca 2019r. Agata Rekść 2019-03-19 12:15:45
oświadczenie wolontariusza/członka stowarzyszenia pracującego społecznie - druk - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-03-19 10:20:24
Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych Monika Marciszyn 2019-03-19 10:20:14
Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych Monika Marciszyn 2019-03-19 10:19:47
Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych Monika Marciszyn 2019-03-19 10:19:18
- dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-03-19 10:17:45
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Monika Marciszyn 2019-03-19 10:11:35
- dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-03-19 10:10:50
Uproszczona oferta na realizację zadnia publicznego Monika Marciszyn 2019-03-19 10:10:39
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-03-19 10:09:53
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-03-19 10:09:49
V przetarg na działki nr 32/5-32-30 AM 12 przy ul. Warszawskiej w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-03-18 15:06:57
- dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-03-15 09:56:43
Zarządzenie Nr 30.2019 w sprawie okresu przechowywania dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o zatrudnienie, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce Violetta Gaworczyk 2019-03-15 09:55:30
Zarządzenie Nr 28.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Violetta Gaworczyk 2019-03-15 09:52:38
Zarządzenie Nr 27.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Violetta Gaworczyk 2019-03-15 09:50:20
Petycja w sprawie budowy drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Wschodniej i Słonecznej w Rogowie Sobóckim Monika Marciszyn 2019-03-15 08:56:13
Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na na edukację współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej 10 "Edukacja" Działanie 10.2 " Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej" -ZIT WrOF Regionalnego Programu Opreacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Łukasz Huzarski 2019-03-15 08:19:15
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Agata Rekść 2019-03-14 11:44:40
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 Agata Rekść 2019-03-14 11:43:37
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Agata Rekść 2019-03-14 11:41:39
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany Agata Rekść 2019-03-14 11:36:44
Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2019-03-14 11:35:49
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok Agata Rekść 2019-03-14 11:34:35
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-03-14 11:33:58
Zawiadomienie o 5 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 21 marca 2019 r. Agata Rekść 2019-03-14 11:31:07
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 21 marca 2019 r. Agata Rekść 2019-03-14 11:29:43
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 lutego do 8 marca 2019 r. Agata Rekść 2019-03-14 11:28:21
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ FUNDACJĘ TAŃCA I KULTURY TANECZNEJ "CHOREIA" Monika Marciszyn 2019-03-14 07:47:24
wyniki II przetargu na działki w Księginicach Małych Katarzyna Wilczyńska 2019-03-12 13:59:33
wyniki z III przetargu na działki w Przemiłowie Katarzyna Wilczyńska 2019-03-12 13:56:02
wyniki z III przetargu na dz. 202 w Kunowie Katarzyna Wilczyńska 2019-03-12 13:53:31
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2019-03-12 10:34:54
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2019-03-12 10:34:49
Wykonanie opinii biegłego -ekspertyz lub opinii technicznych niezbędnych w postępowaniach w sprawie naruszeniea stosunków wodnych na gruncie, kontynuowanych oraz rozpoczętych w 2019 r. w Gminie Sobótka. Aleksandra Pawłowska 2019-03-12 09:14:20