Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wykaz nr 7 działek do dzierżawy Beata Augustyniak 2019-04-03 14:45:27
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 32/3 w Olbrachtowicach Beata Augustyniak 2019-04-03 14:41:48
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 32/4 Olbrachtowicach Beata Augustyniak 2019-04-03 14:37:28
I przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 201/11 Sulistrowice Beata Augustyniak 2019-04-03 14:33:00
III przetarg na dz. 16/8 AM-2 przy ul. Hołubowiczów Katarzyna Wilczyńska 2019-04-03 14:25:00
I nieogranicony przetarg na sprzedaż działki nr 201/10 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2019-04-03 14:08:55
Zarządzenie Nr 35.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do użyczenia Violetta Gaworczyk 2019-04-03 12:31:02
Zarządzenie Nr 32.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat Violetta Gaworczyk 2019-04-03 12:28:50
Zarządzenie Nr 37.2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim Violetta Gaworczyk 2019-04-03 11:55:51
Zarządzenie Nr 6.2019 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-04-03 11:46:48
Zarządzenie Nr 38.2019 w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-04-03 11:45:00
Zarządzenie Nr 33.2019 w sprawie wprowadzenia Instukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-04-03 11:43:04
Zarządzenie Nr 34.2019 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2019r. Violetta Gaworczyk 2019-04-03 11:32:55
Zarządzenie nr 37.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim Anita Kruczykowska 2019-04-01 15:32:09
Protokół Nr V/19 z 5 sesji Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2019 roku Agata Rekść 2019-04-01 08:32:07
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg Monika Marciszyn 2019-03-27 12:43:54
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń oświaty Monika Marciszyn 2019-03-27 11:43:17
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Monika Marciszyn 2019-03-27 11:43:10
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Monika Marciszyn 2019-03-27 11:43:08
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Monika Marciszyn 2019-03-27 11:41:40
Uchwała Nr V/45/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr II/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" Agata Rekść 2019-03-26 13:49:01
Uchwała Nr V/45/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr II/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" Agata Rekść 2019-03-26 13:42:27
Uchwała Nr V/44/19 zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Agata Rekść 2019-03-26 13:38:45
Uchwała Nr V/43/19 zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 Agata Rekść 2019-03-26 13:37:25
Uchwała Nr V/42/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Agata Rekść 2019-03-26 13:35:35
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany Agata Rekść 2019-03-26 13:33:36
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2019-03-26 13:32:45
Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok Agata Rekść 2019-03-26 13:30:59
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-03-26 13:29:46
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Sobótka Jakub Zawada 2019-03-25 10:43:54
Petycja w sprawie budowy kanalizacji przy ulicy Św. Norberta w Strzegomianach Monika Marciszyn 2019-03-25 08:31:41
luty 2019 Anna Lachtera 2019-03-21 13:25:12
Dyrektorzy Jednostek Anna Lachtera 2019-03-21 13:14:20
Umiem pływać - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2019-03-21 10:16:51
Szkolny Klub Sportowy - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2019-03-21 10:16:47
informacja o dofinansowaniu projektu Jolanta Kryszczuk 2019-03-21 10:15:05
Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Agata Rekść 2019-03-21 07:56:48
Umiem pływać Jolanta Kryszczuk 2019-03-21 07:52:57
Szkolny Klub Sportowy Jolanta Kryszczuk 2019-03-21 07:52:24
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:18:12