herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVIII/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2018-09-04 08:57:02
Uchwała Nr XLVIII/373/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-09-04 08:56:01
Uchwała Nr XLVIII/372/18 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Agata Rekść 2018-09-04 08:53:45
Uchwała Nr XLVIII/371/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-09-04 08:52:43
Uchwała Nr XLVIII/370/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 Agata Rekść 2018-09-04 08:51:41
Wielobranżowy nadzór inwestorski przy zadaniu inwestycyjnympn:" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" Aleksandra Pawłowska 2018-09-04 07:46:33
II nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 32 i 38 AM-30 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-09-03 14:54:39
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pn - dokument usunięty Aleksandra Pawłowska 2018-09-03 13:55:53
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pn - dokument usunięty Aleksandra Pawłowska 2018-09-03 13:55:48
I nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 14/1 i 14/2 AM-19 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-09-03 10:58:46
II nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 3/1 i 3/3 AM-26 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-09-03 10:53:37
I nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 35 AM-12 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-09-03 10:49:06
II nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 11/3, 111/1, 111/2, 98, 107/2 AM-18 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-09-03 10:45:14
III nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 28/16-28/21 AM-12 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-09-03 10:37:10
Zarządzenie Nr 93.2018 Burmistrza Mista i Gminy Sobótka z dnia 31.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Alicja Ungurian 2018-09-03 09:15:25
II przetarg nieograniczony na dz. nr 32/2-32/30 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-08-31 09:05:53
wykaz nr 28 do sprzedaży działek Beata Augustyniak 2018-08-31 08:31:16
wykaz nr 27 nieruchomości do dzierżawy Katarzyna Wilczyńska 2018-08-30 15:07:14
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy in formacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" go Aleksandra Pawłowska 2018-08-30 12:14:10
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy in formacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" go Aleksandra Pawłowska 2018-08-30 12:12:45
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy in formacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" go Aleksandra Pawłowska 2018-08-30 12:11:08
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy in formacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" go Aleksandra Pawłowska 2018-08-30 12:06:35
II przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 344/1w Rogowie Sobóckim Beata Augustyniak 2018-08-30 09:00:12
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 237/4 w GArncarsku Beata Augustyniak 2018-08-30 08:54:45
III przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 618 w Rogowie Sobóckim Beata Augustyniak 2018-08-30 08:51:50
IV przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 32/4 w Olbrachtowicach Beata Augustyniak 2018-08-30 08:47:35
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy in formacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" go Aleksandra Pawłowska 2018-08-29 11:52:18
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy in formacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" go Aleksandra Pawłowska 2018-08-29 11:51:12
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt." Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej" Aleksandra Pawłowska 2018-08-29 11:40:20
IV przetarg na sprzedaż działkiinr 32/3 w Olbrachtowicach Beata Augustyniak 2018-08-29 08:23:06
I przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 89/3 w Okulicach Beata Augustyniak 2018-08-29 08:21:08
I przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 89/3 w Okulicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-08-29 08:20:02
I przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 89/3 w Okulicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-08-29 08:18:32
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 172/6 i 9 w Będkowicach Beata Augustyniak 2018-08-29 08:12:48
Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a, b ic ucipwg Jakub Zawada 2018-08-28 12:22:21
Szkolny Klub Sportowy Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:50:40
projekty zakończone (2018 rok) Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:43:19
projekty zakończone (2018 rok) Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:42:58
Umiem pływać Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:42:06
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach Jolanta Kryszczuk 2018-08-27 14:29:54