herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XL/315/17 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2018-2020" Agata Rekść 2018-01-03 11:15:57
Uchwała Nr XL/314/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2018-01-03 11:15:04
Uchwała Nr XL/313/17 w sprawie uchwalenia Gminngo Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2018-01-03 11:14:09
Uchwała Nr XL/312/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2018-01-03 11:12:51
Uchwała Nr XL/311/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2018r. Agata Rekść 2018-01-03 11:09:11
Uchwała Nr XL/310/17 w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2018-01-03 11:07:54
Uchwała Nr XL/309/17 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-01-03 11:06:54
Uchwała Nr XL/308/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. Agata Rekść 2018-01-03 11:05:58
Uchwała Nr XL/307/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 Agata Rekść 2018-01-03 11:04:54
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 1/9 i 3/4 w Sobótce Beata Augustyniak 2018-01-02 14:08:57
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 1/9 i 3/4 w Sobótce Beata Augustyniak 2018-01-02 14:07:14
Zarządzenie Nr 125.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:54:04
Zarządzenie Nr 130.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:52:22
Zarządzenie Nr 132.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:50:55
Zarządzenie Nr 129.2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017r. Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:48:48
Zarządzenie Nr 131.2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017r. Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:46:35
Zarządzenie Nr 133.2017 w sprawie autopoprawki do projektu wielolteniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2018-2021 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2018r. Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:43:39
Zarządzenie Nr 122.2017 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2018-2021 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na rok 2018 Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:40:51
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka Jakub Zawada 2018-01-02 09:28:02
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka Jakub Zawada 2018-01-02 09:24:04
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Sobótka Jakub Zawada 2018-01-02 09:09:50
Anna Lachtera 2017-12-29 10:37:44
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-28 13:19:22
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-28 13:18:54
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2017-12-28 13:17:46
ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Pracownia Kompetencji Kluczowym - gmina Sobótka stawia na edukację" Aleksandra Pawłowska 2017-12-28 09:46:35
ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Pracownia Kompetencji Kluczowym - gmina Sobótka stawia na edukację" Aleksandra Pawłowska 2017-12-27 15:13:22
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-27 13:01:38
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2017-12-27 13:01:07
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2017-12-27 12:55:37
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-27 12:54:04
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-27 12:50:13
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-27 12:49:15
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 r. o przyjęciu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) oraz możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawie Natalia Spik-Twardowska 2017-12-22 11:38:10
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 r. o przyjęciu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) oraz możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawie Natalia Spik-Twardowska 2017-12-22 11:36:46
Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2017-12-21 13:28:31
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wojnarowice Agata Rekść 2017-12-21 10:42:23
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Mirosławice Agata Rekść 2017-12-21 10:41:31
Uchwała w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2018-2020" Agata Rekść 2017-12-21 10:40:38
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2017-12-21 10:39:45