herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan kontroli na 2018 21022018 - dokument usunięty Alicja Krupa 2018-02-26 12:18:46
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok - dokument usunięty Alicja Krupa 2018-02-26 12:08:26
Raport o stanie kontroli zarządczej za 2016 r. - dokument usunięty Alicja Krupa 2018-02-26 12:07:54
Protokół Nr 37/18 z posiedzenia komisji w dniu 19 lutego 2018r. Agata Rekść 2018-02-26 11:31:47
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń oświaty Anna Lachtera 2018-02-26 10:22:06
IV przetarg na dz. 4/1-4/5 w Strzeblowie Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-26 09:44:10
IV przetarg na dz. 114/6 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-26 09:42:45
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń oświaty Anna Lachtera 2018-02-26 08:57:42
Plan kontroli na 2018 21022018 - dokument usunięty Alicja Krupa 2018-02-26 08:31:21
Zarządzenie Nr 100.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Joanna Klepczarek 2018-02-23 14:31:09
Protokół Nr 35/18 z posiedzenia komisji w dniu 13 lutego 2018 r. Agata Rekść 2018-02-22 11:31:23
Protokół Nr 34/18 z posiedzenia komisji w dniu 9 stycznia 2018r. Agata Rekść 2018-02-22 11:21:43
Doskonalenie umiejętności nauczycieli pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy i nauczania eksperymentalnego -TIK w pracy nauczyciela". a Aleksandra Pawłowska 2018-02-22 09:21:47
II przetarg na dz. 227/2 w Starym Zamku Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-21 11:46:59
II przetarg na dz. 227/1 w Starym Zamku Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-21 11:45:36
III przetarg na dz. 172/6 i 172/9 w Będkowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-21 11:44:40
OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W ROKU 2018 R. Monika Marciszyn 2018-02-21 09:11:56
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 stycznia do 16 lutego 2018r. Agata Rekść 2018-02-20 14:07:54
Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-02-20 14:00:32
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-02-20 14:00:09
Zawiadomienie o 42 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2018r. Agata Rekść 2018-02-20 09:10:24
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" Agata Rekść 2018-02-20 09:06:37
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmującego działki nr 404, 405, 406 Agata Rekść 2018-02-20 08:50:55
Uchwała w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Agata Rekść 2018-02-20 08:49:59
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-02-20 08:47:44
Uchwała w sprawie podziału Gminy Sobótka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Agata Rekść 2018-02-20 08:46:50
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-02-20 08:45:30
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-02-20 08:43:16
Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-02-20 08:42:16
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-02-20 08:41:46
Projekty uchwał na 42 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2018r. Agata Rekść 2018-02-20 08:40:53
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Strzeblów. Aleksandra Bąkowska 2018-02-19 15:26:05
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2018 R. Monika Marciszyn 2018-02-19 12:18:39
Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację Aleksandra Pawłowska 2018-02-19 11:55:41
Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację Aleksandra Pawłowska 2018-02-19 11:00:58
III przetarg na dz. 149/3 w Będkowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-16 11:24:46
Protokół Nr 35/18 z posiedzenia komisji w dniu 13 lutego 2018 r. Agata Rekść 2018-02-16 09:09:44
Protokół Nr 35/18 z posiedzenia komisji w dniu 13 lutego 2018 r. Agata Rekść 2018-02-16 09:09:28
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcie drzewa Natalia Spik-Twardowska 2018-02-15 13:08:40
Protokół Nr 36/18 z posiedzenia komisji w dniu 12 lutego 2018r. Agata Rekść 2018-02-14 15:08:13