Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 47.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dl którego organizatorem jest Gmina Sobótka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:46:39
Zarządzenie Nr 45.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:41:43
Zarządzenie Nr 47.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dl którego organizatorem jest Gmina Sobótka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:38:56
Zarządzenie Nr 44.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:35:03
Zarządzenie Nr 43.2019 w sprawie powołania Koordynatora gminnego - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:33:12
Zarządzenie Nr 42.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:31:30
Zarządzenie Nr 40.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:28:32
Zarządzenie Nr 8.2019 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:26:26
Zarządzenie Nr 39.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Violetta Gaworczyk 2019-04-17 15:26:06
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok. Agata Rekść 2019-04-17 15:24:23
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-04-17 15:23:54
Zawiadomienie o 6 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 kwietnia 2019r. Agata Rekść 2019-04-17 13:05:46
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka. Agata Rekść 2019-04-17 12:53:06
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. Agata Rekść 2019-04-17 12:50:45
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 oraz uchylenia uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 Agata Rekść 2019-04-17 12:49:48
Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności Agata Rekść 2019-04-17 12:41:16
Uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce Agata Rekść 2019-04-17 12:39:50
Uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji" Agata Rekść 2019-04-17 12:37:46
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) Agata Rekść 2019-04-17 12:36:17
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok. Agata Rekść 2019-04-17 12:35:02
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-04-17 12:34:18
Projekty uchwał na 6 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 kwietnia 2019 r. Agata Rekść 2019-04-17 12:32:58
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Monika Marciszyn 2019-04-17 10:52:11
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Monika Marciszyn 2019-04-17 10:50:44
Informacja o wynikach naboru na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze, Kierownik Referatu Oświaty i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Monika Marciszyn 2019-04-17 10:48:01
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. dróg i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Monika Marciszyn 2019-04-17 10:47:59
Informacja o wynikach naboru na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Monika Marciszyn 2019-04-17 10:47:55
Informacja o wynikach naboru na wolne Kierownicze Stanowisko Urzędnicze, Kierownik Referatu Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Monika Marciszyn 2019-04-17 10:47:54
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Monika Marciszyn 2019-04-17 10:45:57
Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji w dniu 5 kwietnia 2019 r. Agata Rekść 2019-04-17 10:45:51
Dane teleadresowe Monika Marciszyn 2019-04-17 10:42:17
Protokół Nr 5/19 z posiedzenia komisji w dniu 8 kwietnia 2019 r. Agata Rekść 2019-04-16 09:04:25
Statut Sołectwa Sobótka Jakub Zawada 2019-04-16 08:01:36
Statut Sołectwa Żerzuszyce Jakub Zawada 2019-04-16 08:01:14
Statut Sołectwa Wojnarowice Jakub Zawada 2019-04-16 08:00:57
Statut Sołectwa Ręków Jakub Zawada 2019-04-16 08:00:42
Statut Sołectwa Rogów Sobócki Jakub Zawada 2019-04-16 08:00:21
Statut Sołectwa Świątniki Jakub Zawada 2019-04-16 08:00:07
Statut Sołectwa Sulistrowiczki Jakub Zawada 2019-04-16 07:59:50
Statut Sołectwa Sulistrowice Jakub Zawada 2019-04-16 07:59:31