Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rb-34S I kwartał 2019 r. Magdalena Sączawa-Szwedowska 2019-05-02 10:33:42
Rb-30S I kwartał 2019 r. Magdalena Sączawa-Szwedowska 2019-05-02 10:32:51
Rb-28S I kwartał 2019 r. Magdalena Sączawa-Szwedowska 2019-05-02 10:32:18
Rb-28S I kwartał 2019 r. Magdalena Sączawa-Szwedowska 2019-05-02 10:31:30
Rb-27S I kwartał 2019 r. Magdalena Sączawa-Szwedowska 2019-05-02 10:30:20
Rb-NDS I kwartał 2019 r. Magdalena Sączawa-Szwedowska 2019-05-02 10:29:10
Informacja o wykonaniu budżetu miasta i gminy Sobótka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Magdalena Sączawa-Szwedowska 2019-05-02 08:21:22
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 Magdalena Sączawa-Szwedowska 2019-05-02 08:19:32
wyniki z V przetargu na działki przy ul. Warszawskiej w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-04-30 13:21:23
I nieograniczony przetarg na sprzedaż działek w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-04-30 11:44:25
Zarządzenie Nr 46.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat Violetta Gaworczyk 2019-04-30 11:13:29
Zarządzenie Nr 46.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat Violetta Gaworczyk 2019-04-30 11:12:44
Zarządzenie Nr 49.2019 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zniesienia sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) Violetta Gaworczyk 2019-04-30 11:02:31
Zarządzenie Nr 49.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) Anna Lachtera 2019-04-30 10:55:35
Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) Anna Lachtera 2019-04-30 10:43:35
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2019-04-30 10:29:09
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2019-04-30 10:27:05
Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. Agata Rekść 2019-04-30 10:20:24
Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 oraz uchylenia uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 Agata Rekść 2019-04-30 10:09:25
Uchwała Nr VI/51/19 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności Agata Rekść 2019-04-30 10:02:07
Uchwała Nr VI/50/19 w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce Agata Rekść 2019-04-30 09:59:16
Uchwała Nr VI/49/19 w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji" Agata Rekść 2019-04-30 09:58:25
Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) Agata Rekść 2019-04-30 09:52:38
Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok Agata Rekść 2019-04-30 08:56:47
Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-04-30 08:55:35
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2019 r. Monika Marciszyn 2019-04-29 09:17:11
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2019 r. Monika Marciszyn 2019-04-29 09:16:40
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ FUNDACJĘ AKTYWNI ŚLĘŻANIE Monika Marciszyn 2019-04-26 17:35:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych Agata Kokocińska 2019-04-26 12:40:52
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Anna Lachtera 2019-04-26 11:04:09
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Anna Lachtera 2019-04-26 11:02:50
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Anna Lachtera 2019-04-26 10:51:04
INFORMACJA DLA WYBORCÓW Anna Lachtera 2019-04-26 10:50:48
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Anna Lachtera 2019-04-26 10:35:20
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Anna Lachtera 2019-04-26 10:32:36
INFORMACJA DLA WYBORCÓW Anna Lachtera 2019-04-26 10:06:40
wykaz nr 10 Beata Augustyniak 2019-04-26 08:51:58
wykaz nr 10 Beata Augustyniak 2019-04-26 08:50:37
Dyżur Urzędnika Wyborczego w Gminie Sobótka Monika Marciszyn 2019-04-26 08:41:09
III przetarg na dz. 89/3 w Okulicach Katarzyna Wilczyńska 2019-04-23 10:21:34