herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr L/397/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Agata Rekść 2018-10-31 10:36:13
Uchwała Nr L/396/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-10-31 10:35:12
Uchwała Nr L/395/18 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Agata Rekść 2018-10-31 10:33:44
Uchwała Nr L/394/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice Agata Rekść 2018-10-31 10:32:54
Uchwała Nr L/393/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice Agata Rekść 2018-10-31 10:31:17
Uchwała Nr L/392/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka Agata Rekść 2018-10-31 10:29:41
Uchwała Nr L/391/18 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sobótka Agata Rekść 2018-10-31 10:28:25
Uchwała Nr L/390/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-10-31 10:26:29
Uchwała Nr L/389/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 Agata Rekść 2018-10-31 10:25:36
Informacja o wykonaniu budżetu miasta i gminy Sobótka za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku Łukasz Huzarski 2018-10-31 10:15:10
wyniki z II przetargu na działki w Strzeblowie Katarzyna Wilczyńska 2018-10-30 13:37:38
Wykonanie dokumentacji sanitarnej w miejscowościach Krysztalowice, Michałowice, Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka." Aleksandra Pawłowska 2018-10-30 10:43:49
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Joanna Klepczarek 2018-10-30 08:06:53
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Joanna Klepczarek 2018-10-30 08:06:04
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOBÓTKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK Monika Marciszyn 2018-10-29 13:18:13
KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOBÓTKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK Monika Marciszyn 2018-10-29 13:08:19
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia w Sobótce" Aleksandra Pawłowska 2018-10-29 13:03:55
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Ksęginicach Małych Beata Augustyniak 2018-10-29 12:22:23
I przetarg nieograniczony na sprzedaz działek w Olbrachtowicach Beata Augustyniak 2018-10-29 12:19:04
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/4 w Wojnarowicach Beata Augustyniak 2018-10-29 09:46:21
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/3 w Wojnarowicach Beata Augustyniak 2018-10-29 09:42:30
I przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 151 w Wojnarowicach Beata Augustyniak 2018-10-29 09:38:12
III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Sobótce przy ul. Rzemieślniczej i ul. F. Chopina Katarzyna Wilczyńska 2018-10-26 13:37:50
III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 38 AM-30 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-10-26 13:20:54
III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 32/2-32/30 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-10-26 13:17:14
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego Joanna Klepczarek 2018-10-25 13:51:44
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Joanna Klepczarek 2018-10-25 13:51:35
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Joanna Klepczarek 2018-10-25 13:51:17
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego Joanna Klepczarek 2018-10-25 13:50:15
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" Aleksandra Pawłowska 2018-10-23 14:25:22
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" Aleksandra Pawłowska 2018-10-23 14:25:11
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" Aleksandra Pawłowska 2018-10-23 14:24:58
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" Aleksandra Pawłowska 2018-10-23 14:24:32
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" Aleksandra Pawłowska 2018-10-23 14:24:17
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" Aleksandra Pawłowska 2018-10-23 14:24:01
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" Aleksandra Pawłowska 2018-10-23 14:23:48
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" Aleksandra Pawłowska 2018-10-23 14:23:37
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" Aleksandra Pawłowska 2018-10-23 14:23:15
Statut Gminy Sobótka (Nowy Statut Gminy Sobótka zacznie obowiązywać wraz z rozpoczęciem nowej kadencji) - dokument usunięty Joanna Klepczarek 2018-10-23 13:35:02
Statut Gminy Sobótka Joanna Klepczarek 2018-10-23 13:31:29