herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Joanna Klepczarek 2018-11-14 10:20:02
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Joanna Klepczarek 2018-11-14 10:19:34
wyniki z II przetargu na dz. 3/1 i 3/3 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-11-14 08:20:56
wyniki z I przetargu na dz. 35 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-11-14 08:15:25
wyniki z I przetargu na dz. 11/6 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-11-14 08:09:27
Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia przetargu na działki nr 3/1 i 3/3 AM-26 obręb Sobótka. Aleksandra Bąkowska 2018-11-09 15:06:20
Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Sobótka Jakub Zawada 2018-11-09 08:51:57
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Sobótce Agata Rekść 2018-11-08 11:29:06
wykaz nr 36 na sprzedaz nieruchomości gminnych Beata Augustyniak 2018-11-07 11:29:49
wyniki z I przetargu na sprzedaż działki nr 417/3 w Wojnarowicach Beata Augustyniak 2018-11-07 08:34:31
Wyniki z I przetargu na dzierżawę działki nr 151 w Wojnarowicach Beata Augustyniak 2018-11-07 08:33:41
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektow Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2019" Aleksandra Pawłowska 2018-11-06 12:41:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Aleksandra Bąkowska 2018-11-05 10:56:11
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów Agata Stępniowska 2018-11-05 10:40:54
Komisja Rewizyjna Agata Rekść 2018-11-02 10:43:40
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Agata Rekść 2018-11-02 10:43:29
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agata Rekść 2018-11-02 10:43:08
Komisja Spraw Obywatelskich Agata Rekść 2018-11-02 10:42:48
Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa Agata Rekść 2018-11-02 10:42:26
Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-02 10:41:27
Protokół Nr 3/18 z wspólnego posiedzenia komisji w dniu 4 kwietnia 2018r. Łukasz Huzarski 2018-11-02 10:40:31
Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa Łukasz Huzarski 2018-11-02 10:39:59
Komisja Spraw Obywatelskich Łukasz Huzarski 2018-11-02 10:39:54
Komisja Rewizyjna Łukasz Huzarski 2018-11-02 10:39:49
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Łukasz Huzarski 2018-11-02 10:39:43
Wspólne posiedzenia komisji Łukasz Huzarski 2018-11-02 10:39:29
Protokół Nr 3/18 z wspólnego posiedzenia komisji w dniu 4 kwietnia 2018r. Łukasz Huzarski 2018-11-02 10:39:10
Kadencja 2014-2018 Łukasz Huzarski 2018-11-02 10:38:52
Uchwały Rady Miejskiej Kadencji 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-02 10:34:49
Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-02 10:34:14
Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-02 10:33:44
Protokół Nr L/18 z 50 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 października 2018r. Agata Rekść 2018-11-02 10:32:02
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-10-31 14:32:53
Uchwała Nr L/395/18 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Agata Rekść 2018-10-31 10:46:37
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-10-31 10:42:37
Uchwała Nr L/402/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2023 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka Agata Rekść 2018-10-31 10:41:50
Uchwała Nr L/401/18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agata Rekść 2018-10-31 10:39:39
Uchwała Nr L/400/18 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Agata Rekść 2018-10-31 10:38:47
Uchwała Nr L/399/18 w sprawie opłaty miejscowej Agata Rekść 2018-10-31 10:37:35
Uchwała Nr L/398/18 w sprawie opłaty od posiadania psów Agata Rekść 2018-10-31 10:36:59