Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr II/8/18 w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2019 rok Agata Rekść 2019-01-03 12:26:12
Uchwała Nr II/7/18 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-01-03 12:25:26
Uchwała Nr II/6/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2019-01-03 12:24:40
Uchwała Nr II/5/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 Agata Rekść 2019-01-03 12:23:37
Zarządzenie Nr 139.2018 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sobótka Anna Lachtera 2019-01-03 08:50:17
Nabór na wolne stanowisko kierownicze do spraw społecznych Anna Lachtera 2019-01-02 09:21:15
Nabór na wolne stanowisko kierownicze ds.inwestycji i gospodarki komunalnej Anna Lachtera 2019-01-02 09:20:42
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji w wymiarze pełnego etatu Anna Lachtera 2019-01-02 09:20:41
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji Anna Lachtera 2019-01-02 09:15:26
Protokół Nr 1/18 z posiedzenia komisji w dniu 18 grudnia 2018r. Agata Rekść 2018-12-27 14:27:35
Protokół Nr 1/18 z posiedzenia komisji w dniu 17 grudnia 2018r. Agata Rekść 2018-12-27 10:10:23
Referat Spraw Społecznych Anna Lachtera 2018-12-21 14:35:46
Referat Administracyjny Anna Lachtera 2018-12-21 14:31:48
Referat Spraw Społecznych Anna Lachtera 2018-12-21 14:31:28
Referat Spraw Społecznych Anna Lachtera 2018-12-21 14:26:49
Ewa Fiedler-Łeńska - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Anna Lachtera 2018-12-21 09:57:28
Rada Miejska w Sobótce Anna Lachtera 2018-12-21 09:54:49
Kierownictwo Urzędu Anna Lachtera 2018-12-21 09:54:00
Referat Podatków i Opłat Anna Lachtera 2018-12-21 08:49:14
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2018-12-21 08:48:40
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka Łukasz Huzarski 2018-12-21 08:44:33
Referat Administracyjny Anna Lachtera 2018-12-21 08:43:17
Zawiadomienie o 2 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2018r. Agata Rekść 2018-12-20 15:22:32
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powiertrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" Agata Rekść 2018-12-20 15:17:32
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r. Agata Rekść 2018-12-20 15:15:38
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany Agata Rekść 2018-12-20 15:14:04
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka Agata Rekść 2018-12-20 15:13:09
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Bolesława Chrobrego) Agata Rekść 2018-12-20 15:06:57
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa) Agata Rekść 2018-12-20 15:06:12
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Jutrzenki) Agata Rekść 2018-12-20 15:05:34
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-12-20 15:04:23
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-12-20 15:03:13
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Agata Rekść 2018-12-20 15:01:33
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2019 Agata Rekść 2018-12-20 14:51:47
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2019-2020 Agata Rekść 2018-12-20 14:51:03
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego progamu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Agata Rekść 2018-12-20 14:50:03
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Agata Rekść 2018-12-20 14:49:05
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Agata Rekść 2018-12-20 14:47:41
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2019 Agata Rekść 2018-12-20 14:45:38
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2019r. Agata Rekść 2018-12-20 14:44:22