Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Radna Sączawa Lidia Agata Rekść 2019-01-07 09:43:23
Radny Saltarski Ryszard Agata Rekść 2019-01-07 09:43:08
Radna Podeszwa Marzena Agata Rekść 2019-01-07 09:42:43
Przewodnicząca Rady Piwowarska Hanna Agata Rekść 2019-01-07 09:42:29
Radny Łężniak Aleksander Agata Rekść 2019-01-07 09:41:57
Radny Ladra Paweł Agata Rekść 2019-01-07 09:41:33
Radny Kotwica Rafał Agata Rekść 2019-01-07 09:41:18
Radny Kociński Andrzej Agata Rekść 2019-01-07 09:41:07
Radny Karczewski Waldemar Agata Rekść 2019-01-07 09:40:54
Radny Juraszek Marek Agata Rekść 2019-01-07 09:39:46
Radna Hajdamowicz Edyta Agata Rekść 2019-01-07 09:31:38
Radna Gajewska Irena Agata Rekść 2019-01-07 09:31:17
Radna Czyż Iwona Agata Rekść 2019-01-07 09:30:28
Radny Chrzan Grzegorz Agata Rekść 2019-01-07 09:30:15
Zarządzenie Nr 147.2018 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-01-04 14:28:09
Zarządzenie Nr 147.2018 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-01-04 14:27:56
Zarządzenie Nr 142.2018 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2019-2025 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2019rok Violetta Gaworczyk 2019-01-04 11:21:35
Zarządzenie Nr 142.2018 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2019-2025 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2019rok Violetta Gaworczyk 2019-01-04 11:21:01
Zarządzenie Nr 141.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Violetta Gaworczyk 2019-01-04 10:52:04
Uchwała Nr II/18/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2019-01-03 13:34:45
Uchwała Nr II/26/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" Agata Rekść 2019-01-03 13:24:17
Uchwała Nr II/26/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" Agata Rekść 2019-01-03 13:20:35
Uchwała Nr II/25/18 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r. Agata Rekść 2019-01-03 13:11:24
Uchwała Nr II/24/18 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany Agata Rekść 2019-01-03 13:09:49
Uchwała Nr II/23/18 w sprawie przystąpienia do porządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka Agata Rekść 2019-01-03 13:08:59
Uchwała Nr II/22/18 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Bolesława Chrobrego) Agata Rekść 2019-01-03 13:08:09
Uchwała Nr II/21/18 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa) Agata Rekść 2019-01-03 13:07:16
Uchwała Nr II/20/18 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Jutrzenki) Agata Rekść 2019-01-03 13:06:36
Uchwała Nr II/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka Agata Rekść 2019-01-03 13:01:11
Uchwała Nr II/18/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2019-01-03 12:59:22
Uchwała Nr II/17/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Agata Rekść 2019-01-03 12:58:22
Uchwała Nr II/16/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2019 Agata Rekść 2019-01-03 12:56:42
Uchwała Nr II/15/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2019-2020 Agata Rekść 2019-01-03 12:36:08
Uchwała Nr II/15/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2019-2020 Agata Rekść 2019-01-03 12:35:54
Uchwała Nr II/14/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego progamu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Agata Rekść 2019-01-03 12:34:24
Uchwała Nr II/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Agata Rekść 2019-01-03 12:33:39
Uchwała Nr II/12/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Agata Rekść 2019-01-03 12:32:25
Uchwała Nr II/11/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2019 Agata Rekść 2019-01-03 12:31:24
Uchwała Nr II/10/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2019r. Agata Rekść 2019-01-03 12:27:54
Uchwała Nr II/9/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka Agata Rekść 2019-01-03 12:27:06