herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 116.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:23:40
Zarządzenie nr 117.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użytkowanie Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:23:24
Zarządzenie nr 118.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:23:11
Zarządzenie nr 120.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:22:59
Zarządzenie nr 121.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:22:38
Zarządzenie nr 122.2018 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sobótce z zajmowanego stanowiska Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:22:26
Zarządzenie nr 123.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:22:12
Zarządzenie nr 124.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:21:55
Zarządzenie nr 126.2018 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2019-2025 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2019 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:21:36
Zarządzenie nr 126.2018 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2019-2025 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2019 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Joanna Klepczarek 2018-11-19 13:27:46
Zarządzenie nr 124.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-11-19 13:25:12
Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie powołania zespołu ds. nadzorowania i przeprowadzenia inwstycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Joanna Klepczarek 2018-11-19 13:21:49
Zarządzenie nr 127.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-11-19 13:19:18
Zarządzenie nr 122.2018 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sobótce z zajmowanego stanowiska Joanna Klepczarek 2018-11-19 13:07:05
Zarządzenie nr 123.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce Joanna Klepczarek 2018-11-19 13:04:33
Zarządzenie nr 121.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. Joanna Klepczarek 2018-11-19 12:58:15
Zarządzenie nr 120.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie Joanna Klepczarek 2018-11-19 12:54:34
Zarządzenie nr 118.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Joanna Klepczarek 2018-11-19 12:52:03
Zarządzenie nr 117.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użytkowanie Joanna Klepczarek 2018-11-19 12:40:16
Zarządzenie nr 116.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-11-19 12:35:07
Zarządzenie nr 93.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Klepczarek 2018-11-19 12:31:52
Zarządzenie nr 89.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Klepczarek 2018-11-19 12:29:16
Zarządzenie nr 78 w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT Gminie Sobótka za pośrednictwem metody podzielonej płatności ( split payment) Joanna Klepczarek 2018-11-19 12:17:28
wyniki z I przetargu na dz. 14/1 i 14/2 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-11-15 14:20:04
Projekt budżetu na rok 2019 Łukasz Huzarski 2018-11-15 08:45:21
Projekt budżetu na rok 2019 Łukasz Huzarski 2018-11-15 08:45:11
Projekt budżetu na rok 2019 - dokument usunięty Łukasz Huzarski 2018-11-15 08:31:41
Projekt budżetu na rok 2019 - dokument usunięty Łukasz Huzarski 2018-11-15 08:31:23
Budżet na rok 2019 Łukasz Huzarski 2018-11-15 08:30:59
- dokument usunięty Alicja Ungurian 2018-11-14 14:55:10
Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 07 listopada 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce. Alicja Ungurian 2018-11-14 14:54:29
Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 06 listopada 2018r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sobótce z zajmowanego stanowiska Alicja Ungurian 2018-11-14 14:51:18
- dokument usunięty Alicja Ungurian 2018-11-14 14:48:27
Wykaz nr 38 nieruchomości do sprzedaży Katarzyna Wilczyńska 2018-11-14 14:06:12
Wykaz nr 37 nieruchomości do dzierżawy Katarzyna Wilczyńska 2018-11-14 13:59:50
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce ( 0,000- 0,240 km)- zamówienie z wolnej ręki Aleksandra Pawłowska 2018-11-14 12:56:26
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce ( 0,000- 0,240 km)- zamówienie z wolnej ręki Aleksandra Pawłowska 2018-11-14 12:56:21
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce ( 0,000- 0,240 km)- zamówienie z wolnej ręki Aleksandra Pawłowska 2018-11-14 12:56:09
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce ( 0,000- 0,240 km)- zamówienie z wolnej ręki Aleksandra Pawłowska 2018-11-14 12:53:18
Wykaz nr 37 na sprzedaz nieruchomości Beata Augustyniak 2018-11-14 11:21:58