herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 119.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) Joanna Klepczarek 2018-11-23 14:39:45
Zarządzenie nr 119.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) Joanna Klepczarek 2018-11-23 14:38:53
Zarządzenie nr 119.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) Joanna Klepczarek 2018-11-23 14:37:48
Zarządzenie nr 119.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) Joanna Klepczarek 2018-11-23 14:37:14
Zarządzenie 128.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm) Joanna Klepczarek 2018-11-23 14:35:02
Remont ul. Orzechowej w miejscowości Sobótka ( 0,000-0,106 km)" Aleksandra Pawłowska 2018-11-23 12:20:55
Zarządzenie nr 87 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2018 roku Joanna Klepczarek 2018-11-23 11:01:13
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce ( 0,000- 0,240 km)- zamówienie z wolnej ręki Aleksandra Pawłowska 2018-11-23 10:51:25
Zarządzenie nr 92.2017 w sprawie zakupu nieruchomości od osób fizycznych na rzecz gminy Sobótka 2017r. Joanna Klepczarek 2018-11-23 10:48:49
Zarządzenie nr 125.2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018 rok Joanna Klepczarek 2018-11-23 10:24:33
Zarządzenie nr 129.2018 w sprawie powołania nowego Zastępcy Burmistrza i odwołania dotychczasowego Zastępcy Burmistrza - dokument usunięty Joanna Klepczarek 2018-11-23 10:18:46
Zarządzenie nr 130.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Joanna Klepczarek 2018-11-23 10:11:22
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Joanna Klepczarek 2018-11-22 07:42:30
Referat Spraw Społecznych Joanna Klepczarek 2018-11-22 07:41:25
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Joanna Klepczarek 2018-11-21 15:35:44
Dane teleadresowe Joanna Klepczarek 2018-11-21 15:35:04
Analiza kosztów administracyjnych w UMiG za 2017r. i I półrocze 2018r. Agata Rekść 2018-11-21 11:40:29
Wspólne posiedzenia komisji Łukasz Huzarski 2018-11-21 11:24:40
Agata Rekść 2018-11-21 11:00:27
Tak dla Sobótki - dokument usunięty Agata Rekść 2018-11-21 10:59:33
Rada Miejska w Sobótce Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-21 08:33:44
Rada Miejska w Sobótce Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-21 08:33:19
Rada Miejska w Sobótce Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-21 08:26:56
Rada Miejska w Sobótce Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-21 08:25:51
Rada Miejska w Sobótce Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-21 08:24:03
Rada Miejska w Sobótce Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-21 08:22:25
Rada Miejska w Sobótce Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-21 08:17:47
Rada Miejska w Sobótce Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-11-21 08:17:07
wyniki II przetargu na sprzedaż działki nr 164/6 Wojnarowice Beata Augustyniak 2018-11-20 14:09:08
wyniki II przetargu na sprzedaż działki nr 164/6 w Wojnarowicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-11-20 14:04:45
wyniki II przetargu na sprzedaż działki nr 164/6 w Wojnarowicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-11-20 14:04:11
II przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 202 w Kunowie Beata Augustyniak 2018-11-20 14:00:57
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 327/2,3,4 w Przemiłowie Beata Augustyniak 2018-11-20 13:56:59
IIprzetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 164/5 Wojnarowice Beata Augustyniak 2018-11-20 13:52:17
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Joanna Klepczarek 2018-11-20 12:14:15
Dane teleadresowe Joanna Klepczarek 2018-11-20 12:13:42
Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2018r. Jolanta Kryszczuk 2018-11-20 08:29:15
Zarzadzenie nr 107.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:25:03
Zarządzenie nr 110.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:24:45
Zarządzenie nr 112.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Joanna Klepczarek 2018-11-19 14:23:54