herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2017-12-28 13:17:46
ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Pracownia Kompetencji Kluczowym - gmina Sobótka stawia na edukację" Aleksandra Pawłowska 2017-12-28 09:46:35
ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Pracownia Kompetencji Kluczowym - gmina Sobótka stawia na edukację" Aleksandra Pawłowska 2017-12-27 15:13:22
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-27 13:01:38
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2017-12-27 13:01:07
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2017-12-27 12:55:37
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-27 12:54:04
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-27 12:50:13
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-27 12:49:15
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 r. o przyjęciu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) oraz możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawie Natalia Spik-Twardowska 2017-12-22 11:38:10
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 r. o przyjęciu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) oraz możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawie Natalia Spik-Twardowska 2017-12-22 11:36:46
Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2017-12-21 13:28:31
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wojnarowice Agata Rekść 2017-12-21 10:42:23
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Mirosławice Agata Rekść 2017-12-21 10:41:31
Uchwała w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2018-2020" Agata Rekść 2017-12-21 10:40:38
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2017-12-21 10:39:45
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminngo Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2017-12-21 10:38:28
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2017-12-21 10:34:00
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2018r. Agata Rekść 2017-12-21 10:26:24
Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2017-12-21 10:25:18
Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2017-12-21 10:24:44
Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2017-12-21 10:23:59
Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2017-12-21 10:22:24
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. Agata Rekść 2017-12-21 10:21:42
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 Agata Rekść 2017-12-21 10:20:38
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce Anna Lachtera 2017-12-21 09:35:01
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce Anna Lachtera 2017-12-21 09:34:11
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce Anna Lachtera 2017-12-21 09:23:01
Zawiadomienie o 40 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2017r. Agata Rekść 2017-12-21 09:22:51
Projekty uchwał na 40 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2017r. Agata Rekść 2017-12-21 09:21:06
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 13 listopada do 15 grudnia 2017r. Agata Rekść 2017-12-20 12:56:56
Protokół Nr 35/17 z posiedzenia komisji w dniu 18 grudnia 2017r. Agata Rekść 2017-12-20 11:17:54
Wykaz na lokal mieszkalny przeznaczony do sprzdaży na rzecz dotychczasowych najemców. Aleksandra Bąkowska 2017-12-20 09:10:12
V przetarg na dz. 17/4 i 1/5 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:57:29
V przetarg na dz. 17/3 i 1/4 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:54:17
V przetarg na dz. 17/5 i 1/6 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:50:01
V przetarg na dz. 16/8 ul. Hołubowiczów Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:39:09
III przetarg na działki w Strzeblowie Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:33:40
III przetarg na dz. 114/6 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:26:02
III przetarg na dz. 55/13 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-12-15 13:22:48