herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-13 08:41:31
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-13 08:41:21
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-13 08:41:11
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-13 08:40:56
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek Aleksandra Bąkowska 2018-03-12 13:07:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonego na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" Aleksandra Bąkowska 2018-03-12 13:06:15
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe Aleksandra Bąkowska 2018-03-12 12:57:09
wyniki z I przetargu na dz. 1/9 i 3/4 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-09 14:43:10
Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzielanych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Joanna Klepczarek 2018-03-09 11:00:21
Zarządzenie Nr 32.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2018r. Joanna Klepczarek 2018-03-09 11:00:07
Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzielanych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Joanna Klepczarek 2018-03-09 10:58:50
Zarządzenie Nr 32.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2018r. Joanna Klepczarek 2018-03-09 10:55:09
wyniki z II przetargu na działki w Księginicach Małych Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-08 14:34:50
wyniki z II przetargu na dz. 306/17 w Rogowie Sobóckim Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-08 14:34:10
wyniki z II przetargu na dz. 252/2 w Rogowie Sobóckim Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-08 14:33:31
Zarządzenie Nr 21.2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2018-03-07 11:26:19
Zarządzenie Nr 22.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy Violetta Gaworczyk 2018-03-07 11:22:28
Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2018-03-07 11:21:05
Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy Violetta Gaworczyk 2018-03-07 11:17:39
Zarządzenie Nr 27.2018w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Violetta Gaworczyk 2018-03-07 11:15:53
Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018. Violetta Gaworczyk 2018-03-07 11:13:44
Zarządzenie Nr 100.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2018-03-07 11:10:11
Referat Oświaty Joanna Klepczarek 2018-03-07 08:54:20
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Joanna Klepczarek 2018-03-07 08:53:06
Referat Spraw Społecznych, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Joanna Klepczarek 2018-03-07 08:50:38
Protokół Nr XLII/18 z 42 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2018r. Agata Rekść 2018-03-06 11:40:46
II przetarg na dz. 146 w Starym Zamku Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-06 11:27:42
System zarządzania kryzysowego oraz status zakupionego samochodu bojowego dla OSP Sobótka Zachodnia Agata Rekść 2018-03-05 13:31:25
System zarządzania kryzysowego oraz status zakupionego samochodu bojowego dla OSP Sobótka Zachodnia Agata Rekść 2018-03-05 13:31:08
Uchwała Nr XLII/337/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" Agata Rekść 2018-03-05 10:52:42
Uchwała Nr XLII/336/18 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmującego działki nr 404, 405, 406 Agata Rekść 2018-03-05 10:51:40
Uchwała Nr XLII/335/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Agata Rekść 2018-03-05 10:33:53
Uchwała Nr XLII/334/18 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-03-05 10:31:27
Uchwała Nr XLII/333/18 w sprawie podziału Gminy Sobótka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Agata Rekść 2018-03-05 10:28:54
Uchwała Nr XLII/332/18 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-03-05 10:27:54
Uchwała Nr XLII/331/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-03-05 10:16:47
Uchwała Nr XLII/330/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-03-05 10:15:51
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2018 ROKU Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI Monika Marciszyn 2018-03-02 14:45:44
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2018 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W TYM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REKREACJI Monika Marciszyn 2018-03-02 14:44:58
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2018 ROKU Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI Monika Marciszyn 2018-03-02 14:42:16