herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Joanna Klepczarek 2018-10-02 10:01:05
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcie drzewa Natalia Spik-Twardowska 2018-10-02 09:43:55
Uchwała Nr XLIX/388/18 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek Agata Rekść 2018-10-02 09:27:44
Uchwała Nr XLIX/387/18 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe Agata Rekść 2018-10-02 09:26:53
Uchwała Nr XLIX/386/18 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice Agata Rekść 2018-10-02 09:25:21
Uchwała Nr XLIX/385/18 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka Agata Rekść 2018-10-02 09:22:17
Uchwała Nr XLIX/384/18 w sprawie zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonej na terenie gminy Sobótka, z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" Agata Rekść 2018-10-02 09:21:20
Uchwała Nr XLIX/383/18 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2023 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka Agata Rekść 2018-10-02 09:20:31
Uchwała Nr XLIX/382/18 w sprawie statutu Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-10-02 09:19:03
Uchwała Nr XLIX/381/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż okreslona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego Agata Rekść 2018-10-02 09:18:13
Uchwała Nr XLIX/380/18 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Agata Rekść 2018-10-02 09:16:42
Uchwała Nr XLIX/379/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu MiG Sobótka instrumentem płatniczym Agata Rekść 2018-10-02 09:14:56
Uchwała Nr XLIX/378/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r. Agata Rekść 2018-10-02 09:14:02
Uchwała Nr XLIX/377/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 Agata Rekść 2018-10-02 09:13:11
Wykonanie dokumentacji sanitarnej w miejscowościach Krysztalowice, Michałowice, Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka." Aleksandra Pawłowska 2018-10-02 08:39:07
Wykonanie dokumentacji sanitarnej w miejscowościach Krysztalowice, Michałowice, Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka." Aleksandra Pawłowska 2018-10-01 15:02:20
Wykonanie dokumentacji sanitarnej w miejscowościach Krysztalowice, Michałowice, Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka." Aleksandra Pawłowska 2018-10-01 14:52:49
Wykonanie dokumentacji sanitarnej w miejscowościach Krysztalowice, Michałowice, Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka." Aleksandra Pawłowska 2018-10-01 14:52:35
Wykonanie dokumentacji sanitarnej w miejscowościach Krysztalowice, Michałowice, Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka." Aleksandra Pawłowska 2018-10-01 14:42:25
Wykonanie dokumentacji sanitarnej w miejscowościach Krysztalowice, Michałowice, Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka." Aleksandra Pawłowska 2018-10-01 14:33:59
Wykonanie dokumentacji sanitarnej w miejscowościach Krysztalowice, Michałowice, Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka." Aleksandra Pawłowska 2018-10-01 14:33:47
Wykonanie dokumentacji sanitarnej w miejscowościach Krysztalowice, Michałowice, Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka." Aleksandra Pawłowska 2018-10-01 14:33:19
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Joanna Klepczarek 2018-10-01 14:26:13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Joanna Klepczarek 2018-10-01 14:25:03
Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii Joanna Klepczarek 2018-10-01 14:22:27
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Sobótce z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sobótce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Monika Marciszyn 2018-10-01 11:31:32
Wielobranżowy nadzór inwestorski przy zadaniu inwestycyjnympn:" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" Aleksandra Pawłowska 2018-09-28 13:40:14
Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację Aleksandra Pawłowska 2018-09-28 11:50:04
Remont cząstkowy ulicy Nasławickiej w miejscowości Ręków (0+000 ? 0+449) Aleksandra Pawłowska 2018-09-27 14:49:23
Wykaz nr 32 nieruchomości do dzierżawy Katarzyna Wilczyńska 2018-09-27 14:10:08
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków graficznych i ustalenia przebiegu granic działek ewid. Joanna Klepczarek 2018-09-27 10:59:08
"Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000-0,240 km)"-II przetarg Aleksandra Pawłowska 2018-09-26 14:44:38
"Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000-0,240 km)"-II przetarg Aleksandra Pawłowska 2018-09-26 14:42:22
"Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000-0,240 km)"-II przetarg Aleksandra Pawłowska 2018-09-26 14:42:12
"Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000-0,240 km)"-II przetarg Aleksandra Pawłowska 2018-09-26 14:42:02
"Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000-0,240 km)"-II przetarg Aleksandra Pawłowska 2018-09-26 14:41:32
"Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000-0,240 km)"-II przetarg Aleksandra Pawłowska 2018-09-26 14:41:23
"Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000-0,240 km)"-II przetarg Aleksandra Pawłowska 2018-09-26 14:40:49
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia w Sobótce" Aleksandra Pawłowska 2018-09-26 10:27:09
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia w Sobótce" Aleksandra Pawłowska 2018-09-26 10:20:23