Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 4.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Violetta Gaworczyk 2020-02-06 15:15:01
Zarządzenie Nr 2.2020 zmieniające zarządzenie Nr 23.2019 z dnia 21 lutego 2019r. zmienione zarządzeniem Nr 84.2019 z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia składu i zasad powoywania członków Gminnej Rady Sportu w Sobótce oraz ustalenia regulaminu jej działania Violetta Gaworczyk 2020-02-06 15:10:43
Ankieta do konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce Jakub Zawada 2020-02-06 15:09:53
Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce Jakub Zawada 2020-02-06 15:07:36
Zarządzenie Nr 3.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. Violetta Gaworczyk 2020-02-06 15:07:36
Zarządzenie Nr 1.2020 w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka Violetta Gaworczyk 2020-02-06 15:06:04
Zarządzenie Nr 5.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2020r. Violetta Gaworczyk 2020-02-06 15:03:42
Zarządzenie Nr 6.2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Sobótka na rok szkolny 2020/2021 Violetta Gaworczyk 2020-02-06 14:59:37
Zarządzenie Nr7.2020 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2020r. Violetta Gaworczyk 2020-02-06 14:56:37
Zarządzenie Nr8.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2020-02-06 14:53:13
Zarządzenie Nr8.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce Violetta Gaworczyk 2020-02-06 14:53:04
Zarządzenie Nr8.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2020-02-06 14:52:04
2020 Violetta Gaworczyk 2020-02-06 14:51:49
Zarządzenie Nr8.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2020-02-06 14:48:01
Zarządzenie Nr8.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2020-02-06 14:45:52
2020 Violetta Gaworczyk 2020-02-06 14:39:50
II nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 2/9 AM-12 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2020-02-06 14:38:37
Protokół Nr XIV/20 z 14 sejsji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 31 stycznia 2020 r. Agata Rekść 2020-02-06 13:52:19
I przetarg na zbycie nieruchomości nr 4/1 i 4/3 AM 18 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2020-02-05 14:30:23
II nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 2/9 AM-12 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2020-02-05 14:23:18
II przetarg nieograniczony na działki nr 14/1 i 14/2 przy ul. Dworcowej w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2020-02-05 14:08:19
IV przetarg na sprzedaż działek nr 32/10-30 AM-12 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2020-02-05 13:59:41
Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2020 roku Anita Kruczykowska 2020-02-05 12:23:37
Kryteria, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobótka na rok szkolny 2020/2021 Anita Kruczykowska 2020-02-04 14:05:24
Zarządzenie Burmistrza Nr 6.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sobótka na rok szkolny 2020/2021 Anita Kruczykowska 2020-02-04 14:02:53
II przetarg na sprzedaż działki nr 375/3 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2020-02-04 09:45:39
II przetarg na sprzedaż działek w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2020-02-04 09:41:43
Obwieszczenie o wydaniu opinii przez RDOŚ we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy oraz zebraniu dowodów i materiałów do zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michałowice, Stary Zamek,Ręków,Olbrachtowicei Kryształowice, w gminie Sobótka" Agata Kokocińska 2020-02-04 08:26:18
OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W ROKU 2020 R. Monika Marciszyn 2020-02-03 15:15:40
Uchwała Nr XIV/151/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych. Agata Rekść 2020-02-03 14:29:17
Uchwała Nr XIV/150/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce. Agata Rekść 2020-02-03 14:28:06
Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce Monika Marciszyn 2020-02-03 14:28:01
Uchwała Nr XIV/149/20 w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka". Agata Rekść 2020-02-03 14:26:54
Uchwała Nr XIV/148/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów Agata Rekść 2020-02-03 14:25:39
Uchwała Nr XIV/147/20 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. Agata Rekść 2020-02-03 14:24:29
Uchwała Nr XIV/146/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Agata Rekść 2020-02-03 14:23:12
Uchwała Nr XIV/145/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok Agata Rekść 2020-02-03 14:20:30
Uchwała Nr XIV/144/20 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 Agata Rekść 2020-02-03 14:19:24
Konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce (zakładka menu) Monika Marciszyn 2020-02-03 14:02:19
Projekt budżetu na 2020 rok Magdalena Sączawa-Szwedowska 2020-02-03 12:06:33