herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej Monika Marciszyn 2018-09-18 08:38:14
Protokół Nr 41/18 z posiedzenia komisji w dniu 11 września 2018r. Agata Rekść 2018-09-17 13:39:29
Odpowiedź na petycję w sprawie zmniejszenia populacji kleszczy w Gminie Sobótka Natalia Spik-Twardowska 2018-09-14 13:16:16
Protokół Nr 42/18 z posiedzenia komisji w dniu 10 września 2018r. Agata Rekść 2018-09-13 10:41:25
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Anna Lachtera 2018-09-13 09:10:58
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń oświaty Anna Lachtera 2018-09-13 09:10:57
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Anna Lachtera 2018-09-13 09:09:41
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Anna Lachtera 2018-09-13 09:09:13
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Monika Marciszyn 2018-09-12 15:53:25
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Sobótce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sobotce powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Monika Marciszyn 2018-09-11 12:59:52
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Sobótce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sobotce powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Monika Marciszyn 2018-09-11 12:53:51
KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2018 R. O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I DYŻURACH POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WE WROCŁAWIU Monika Marciszyn 2018-09-11 12:51:05
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt." Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 13:30:25
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy in formacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" go Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 13:20:51
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:57:44
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:54:56
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:44:25
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:44:13
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:38:13
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:37:38
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:36:48
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:34:35
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:34:03
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:33:03
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów" Aleksandra Pawłowska 2018-09-10 10:32:41
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2018 R. W SPR. ZWOŁANIA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Monika Marciszyn 2018-09-10 10:24:53
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2018 R. W SPR. ZWOŁANIA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Monika Marciszyn 2018-09-10 10:23:35
Roczna informacja z wykonania budżetu za 2017 rok Magdalena Sączawa-Szwedowska 2018-09-07 11:34:27
Roczna informacja z wykonania budżetu za 2017 rok Magdalena Sączawa-Szwedowska 2018-09-07 11:34:14
Roczna informacja z wykonania budżetu za 2017 rok Magdalena Sączawa-Szwedowska 2018-09-07 11:31:42
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków graficznych i ustalenia przebiegu granic działek ewid. Agata Rekść 2018-09-07 09:33:46
Protokół Nr XLVIII/18 z 48 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 sierpnia 2018r. Agata Rekść 2018-09-06 11:29:22
Wielobranżowy nadzór inwestorski przy zadaniu inwestycyjnympn:" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" Aleksandra Pawłowska 2018-09-06 09:51:58
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 11/6 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-09-05 13:15:40
Wielobranżowy nadzór inwestorski przy zadaniu inwestycyjnympn:" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" Aleksandra Pawłowska 2018-09-04 14:04:12
Wielobranżowy nadzór inwestorski przy zadaniu inwestycyjnympn:" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" Aleksandra Pawłowska 2018-09-04 11:57:50
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-09-04 11:30:19
II przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 375/3 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-09-04 11:26:23
Uchwała Nr XLVIII/376/18 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Sobótka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Agata Rekść 2018-09-04 09:00:40
Uchwała Nr XLVIII/375/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Agata Rekść 2018-09-04 08:58:16