herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-31 14:04:37
wyniki z III przetargu na dz. 17/4 i 1/5 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-31 13:26:57
wyniki z III przetargu na dz. 17/6 i 1/6 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-31 13:19:24
wyniki z III przetargu na dz. 17/3 i 1/4 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-31 12:52:49
wyniki z III przetargu na dz. 16/8 w Górce Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-31 12:36:11
II przetarg na dz.73/1 - 73/4 w Olbrahtowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-31 12:24:14
wykaz 32 do sprzedaży Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-31 12:02:47
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI "POD ŚLĘŻĄ" Monika Marciszyn 2017-10-31 10:58:58
Wyniki I przetargu na działkę zabudowaną budynkiem Starego Młyna. Aleksandra Bąkowska 2017-10-26 15:27:34
wykaz 31 do sprzedaży Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-26 10:28:11
II przetarg na dz. 89/1 i 89/3 w Okulicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-26 10:25:50
II przetarg na dz. 201/10 i 201/11 w Sulistrowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-26 10:24:16
II przetarg na dz. 344/1 w Rogowie Sobóckim Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-26 10:22:59
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany suikz terenu połozonego w Sobótce przy ul. Cmentarnej Aleksandra Bąkowska 2017-10-26 09:22:18
Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Projektu Programu Współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Monika Marciszyn 2017-10-25 15:44:45
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-25 13:44:56
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-25 13:36:24
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-25 13:36:01
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-25 13:35:44
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-25 13:35:24
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-25 13:34:59
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-25 13:34:45
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-25 13:34:25
II przetarg na dz. 35 w Sobótce - usługowa Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-25 12:16:13
II przetarg na działkę 11/6- przemysłowa/wielorodzinna Iwona Traczyk-Nalepa 2017-10-25 12:11:28
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-10-25 11:58:18
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2017-10-25 11:57:32
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2017-10-25 11:54:15
Referat Finansowy Anna Lachtera 2017-10-25 11:53:19
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenu połozonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmujacego działki 404, 405, 406 Aleksandra Bąkowska 2017-10-25 07:48:27
Protokół Nr 33/17 z posiedzenia komisji w dniu 19 października 2017r. Agata Rekść 2017-10-24 08:48:21
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 września do 13 października 2017r. Agata Rekść 2017-10-23 13:28:16
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2017-10-23 13:26:20
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Agata Rekść 2017-10-23 13:25:23
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej Agata Rekść 2017-10-23 13:22:50
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów Agata Rekść 2017-10-23 13:22:23
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Agata Rekść 2017-10-23 13:21:52
Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody Agata Rekść 2017-10-23 13:21:13
Uchwała w sprawie przekazania OSP w Rogowie Sobóckim środków pieniężnych Agata Rekść 2017-10-23 13:19:19
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. Agata Rekść 2017-10-23 13:18:31