herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ AS STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH Monika Marciszyn 2018-04-05 14:28:27
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka Aleksandra Pawłowska 2018-04-05 13:57:33
IV przetarg na sprzedaż działek nr 73/1,2,3,4 Olbrachtowice Beata Augustyniak 2018-04-05 08:47:52
wyniki trzeciego przetargu na sprzedaz dz. 172/6 i 9 Będkowice Beata Augustyniak 2018-04-03 13:11:09
wyniki drugiego przetargu na sprzedaz dz. nr 227/1 Stary zamek Beata Augustyniak 2018-04-03 13:09:50
wyniki druiego przetargu na sprzedaz dz. 227/2 Stary Zamek Beata Augustyniak 2018-04-03 13:08:49
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Agata Rekść 2018-04-03 09:56:50
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. Agata Rekść 2018-04-03 09:54:02
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Agata Rekść 2018-04-03 09:51:46
Uchwała Nr XLIII/341/18 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2018-04-03 09:48:51
Uchwała Nr XLIII/340/18 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agata Rekść 2018-04-03 09:47:46
Uchwała Nr XLIII/339/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-04-03 09:45:37
Uchwała Nr XLIII/338/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-04-03 09:44:33
Protokół Nr XLIII/18 z 43 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 marca 2018r. Agata Rekść 2018-04-03 09:28:55
II przetarg na sprzedaż działki nr 204 w Kunowie Beata Augustyniak 2018-03-29 11:07:30
II przetarg na sprzedaz działki nr 125/2 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-03-29 11:06:44
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-27 08:36:47
Protokół Nr 36/18 z posiedzenia komisji w dniu 13 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-26 13:28:02
Wykaz lokalu użytkowego wytypowanego do sprzedaży. Aleksandra Bąkowska 2018-03-23 14:46:22
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych we Wrocławiu i Wierzbicach Aleksandra Pawłowska 2018-03-22 14:35:56
wykaz nr 9 działek do dzierżawy Beata Augustyniak 2018-03-22 13:15:56
Protokół Nr 38/18 z posiedzenia komisji w dniu 19 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-22 10:45:09
wyniki z przetargu na sprzedaż działki nr 149/3 w Będkowicach Beata Augustyniak 2018-03-22 09:35:36
wyniki z II przetargu na działki w Przemiłowie Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-20 14:07:36
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Agata Rekść 2018-03-20 13:02:35
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Agata Rekść 2018-03-20 13:01:39
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. Agata Rekść 2018-03-20 13:00:06
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Agata Rekść 2018-03-20 12:59:03
Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2018-03-20 12:54:06
Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agata Rekść 2018-03-20 12:52:41
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-03-20 12:51:25
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-03-20 12:50:24
Projekty uchwał na 43 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-20 12:49:23
Zawiadomienie o 43 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-20 12:48:10
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 lutego do 16 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-20 12:46:06
Protokół Nr 36/18 z posiedzenia komisji w dniu 13 marca 2018r. Agata Rekść 2018-03-19 08:22:58
wyniki z III przetargu na działki w Olbrachtowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2018-03-16 14:34:25
Wyniki I przetargu na działkę zabodowaną nr 16/6 AM-15 obręb Sobótka. Aleksandra Bąkowska 2018-03-16 12:47:26
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ ŚLĘŻAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TABOR Monika Marciszyn 2018-03-15 15:23:43
Protokół Nr 37/18 z posiedzenia komisji w dniu 12 marca 2018 r. Agata Rekść 2018-03-15 14:46:35