herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała w spr. opłaty targowej 2013r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:43
Uchwała w spr. opłaty miejscowej 2013 r. i 2014 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:40
Uchwała w spr. opłaty od posiadania psa w 2013 r. i 2014 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:37
Uchwała w spr. stawek podatku od nieruchomości 2013r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:34
Uchwała w spr. wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012r. i 2013r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:30
Uchwała w spr. określenia formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w 2012r. i 2013r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:28
Uchwała w spr. opłaty miejscowej w 2012 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:23
Uchwała w spr. opłaty za posiadanie psa w 2012 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:22
Uchwała w spr. opłaty targowej w 2012 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:17
Uchwała w spr. zwolnień w podatku od nieruchomości 2012r. i 2013r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:14
Uchwała w spr. wysokości stawek i opłat loklanych 2012 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:11
Uchwała w spr. wysokości stawek i opłat loklanych 2011 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:03
Formularze podatkowe oraz uchwały na 2018r. Tomasz Miela 2018-01-04 09:58:27
Formularze podatkowe oraz uchwały na 2018r. Tomasz Miela 2018-01-04 09:57:46
Uchwała Nr XL/317/17 w sprawie zatwierdzenia sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wojnarowice Agata Rekść 2018-01-03 11:18:34
Uchwała Nr XL/316/17 w sprawie zatwierdzenia sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Mirosławice Agata Rekść 2018-01-03 11:17:20
Uchwała Nr XL/315/17 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2018-2020" Agata Rekść 2018-01-03 11:15:57
Uchwała Nr XL/314/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2018-01-03 11:15:04
Uchwała Nr XL/313/17 w sprawie uchwalenia Gminngo Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2018-01-03 11:14:09
Uchwała Nr XL/312/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2018-01-03 11:12:51
Uchwała Nr XL/311/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2018r. Agata Rekść 2018-01-03 11:09:11
Uchwała Nr XL/310/17 w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2018-01-03 11:07:54
Uchwała Nr XL/309/17 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-01-03 11:06:54
Uchwała Nr XL/308/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017r. Agata Rekść 2018-01-03 11:05:58
Uchwała Nr XL/307/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 Agata Rekść 2018-01-03 11:04:54
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 1/9 i 3/4 w Sobótce Beata Augustyniak 2018-01-02 14:08:57
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 1/9 i 3/4 w Sobótce Beata Augustyniak 2018-01-02 14:07:14
Zarządzenie Nr 125.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:54:04
Zarządzenie Nr 130.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:52:22
Zarządzenie Nr 132.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:50:55
Zarządzenie Nr 129.2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017r. Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:48:48
Zarządzenie Nr 131.2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017r. Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:46:35
Zarządzenie Nr 133.2017 w sprawie autopoprawki do projektu wielolteniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2018-2021 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2018r. Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:43:39
Zarządzenie Nr 122.2017 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2018-2021 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na rok 2018 Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Violetta Gaworczyk 2018-01-02 13:40:51
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka Jakub Zawada 2018-01-02 09:28:02
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka Jakub Zawada 2018-01-02 09:24:04
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Sobótka Jakub Zawada 2018-01-02 09:09:50
Anna Lachtera 2017-12-29 10:37:44
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-28 13:19:22
Referat Oświaty Anna Lachtera 2017-12-28 13:18:54