herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na : przeróbce granitu ze złoża "Strzeblów I" w zakładzie mobilnym lub przestawnym zlokalizowanym w wyrobisku Natalia Spik-Twardowska 2017-11-06 11:06:02
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na : przeróbce granitu ze złoża "Strzeblów I" w zakładzie mobilnym lub przestawnym zlokalizowanym w wyrobisku Natalia Spik-Twardowska 2017-11-06 11:05:32
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na : przeróbce granitu ze złoża "Strzeblów I" w zakładzie mobilnym lub przestawnym zlokalizowanym w wyrobisku Natalia Spik-Twardowska 2017-11-06 11:04:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża Stary Łom Natalia Spik-Twardowska 2017-11-06 11:01:52
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-11-06 10:58:47
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka ,ul. Adama Mickiewicza - zamówienie z wolnej ręki Aleksandra Pawłowska 2017-11-03 14:53:30
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-11-03 12:38:36
Opracowanie wzoru graficznego oraz wykonanie montażu tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla zadania pn. "Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka" Aleksandra Pawłowska 2017-11-03 12:11:20
Opracowanie wzoru graficznego oraz wykonanie montażu tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla zadania pn. "Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka" Aleksandra Pawłowska 2017-11-03 12:09:24
Zarządzenie Nr 112.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Sobótce (0,000-0,280 km) - II przetarg" Anna Lachtera 2017-11-03 11:27:31
Uchwała Nr XXXVIII/294/17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2017-11-03 09:39:32
Uchwała Nr XXXVIII/293/17 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Agata Rekść 2017-11-03 09:37:23
Uchwała Nr XXXVIII/292/17 w sprawie opłaty miejscowej Agata Rekść 2017-11-03 09:36:03
Uchwała Nr XXXVIII/291/17 w sprawie opłaty od posiadania psów Agata Rekść 2017-11-03 09:34:26
Uchwała Nr XXXVIII/290/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Agata Rekść 2017-11-03 09:33:24
Uchwała Nr XXXVIII/289/17 w sprawie zniesienia pomnika przyrody Agata Rekść 2017-11-03 09:30:41
Zarządzenie Nr 115.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-11-03 09:29:46
Uchwała Nr XXXVIII/288/17 w sprawie przekazania OSP w Rogowie Sobóckim środków pieniężnych Agata Rekść 2017-11-03 09:29:31
Zarządzenie Nr 114.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-11-03 09:28:44
Uchwała Nr XXXVIII/287/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017 rok Agata Rekść 2017-11-03 09:28:36
Zarządzenie Nr 113.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych Anna Lachtera 2017-11-03 09:27:54
Uchwała Nr XXXVIII/286/17 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 Agata Rekść 2017-11-03 09:26:42
Zarządzenie Nr 111.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-11-03 09:26:03
Zarzadzenie Nr 110.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych Anna Lachtera 2017-11-03 09:24:30
Zarządzenie Nr 109.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy Anna Lachtera 2017-11-03 09:21:41
Zarządzenie Nr 108.2017 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Anna Lachtera 2017-11-03 09:19:35
Zarządzenie Nr 107.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych Anna Lachtera 2017-11-03 09:17:36
Zarządzenie Nr 106.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok Anna Lachtera 2017-11-03 09:15:30
Zarządzenie Nr 105.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych Anna Lachtera 2017-11-03 09:12:51
Zarządzenie Nr 104.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2017-11-03 09:09:45
Zarządzenie Nr 101.2017 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 1m2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu Anna Lachtera 2017-11-03 09:08:02
Zarządzenie Nr 101.2017 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 1m2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu Anna Lachtera 2017-11-03 09:07:02
Protokół Nr XXXVIII/17 z 38 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 października 2017r. Agata Rekść 2017-11-03 08:46:47
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń oświaty Anna Lachtera 2017-11-03 08:31:34
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka ,ul. Adama Mickiewicza - zamówienie z wolnej ręki Aleksandra Pawłowska 2017-10-31 15:06:25
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-31 14:37:35
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-31 14:37:26
Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Świdnicy Aleksandra Pawłowska 2017-10-31 14:30:53
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-31 14:05:40
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2018 Aleksandra Pawłowska 2017-10-31 14:04:55