herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 37.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:35:25
Zarządzenie Nr 41.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:32:53
Zarządzenie Nr 40.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:31:24
Zarządzenie Nr 39 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2017 rok Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:26:25
Zarządzenie Nr 38 w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:24:10
Zarządzenie Nr 35.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do użyczenia Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:21:29
Zarządzenie Nr 34.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:19:05
Zarządzenie Nr 33.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka, przeznaczonej do użyczenia Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:10:29
Zarządzenie Nr 32.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2018r Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:07:53
Zarządzenie Nr 31.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:06:14
Zarządzenie Nr 30.2018 w sprawie upowaznienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:02:29
Wyniki IV przetargu na działki nr 4/1, 4/3, 4/4 i 4/5 AM-12 obręb Strzeblów Aleksandra Bąkowska 2018-04-11 11:28:26
Wyniki IV przetargu na działkę nr 114/6 AM-13 obręb Sobótka Aleksandra Bąkowska 2018-04-11 10:55:19
wykaz nr 10 do dzierżawy Aleksandra Bąkowska 2018-04-09 13:52:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu połozonego w Będkowicach Aleksandra Bąkowska 2018-04-09 13:46:25
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZACHÓD" SOBÓTKA Monika Marciszyn 2018-04-09 13:27:58
Protokół Nr 3/18 z wspólnego posiedzenia komisji w dniu 4 kwietnia 2018r. Agata Rekść 2018-04-09 13:21:14
II przetarg na sprzedaz działki nr 32/4 Olbrachtowice Beata Augustyniak 2018-04-09 09:35:01
II przetarg na sprzedaz działki nr 32/3 Olbrachtowice Beata Augustyniak 2018-04-09 09:33:54
II przetarg na sprzedaz działki nr 618 w Rogowie Sob. Beata Augustyniak 2018-04-09 09:32:07
wykaz nr 12 do sprzedaży Beata Augustyniak 2018-04-09 09:26:55
wykaz nr 11 do dzierżawy Beata Augustyniak 2018-04-09 08:56:32
wyniki II przetargu na sprzedaż działki nr 209/2 Rogów Sobócki Beata Augustyniak 2018-04-06 14:47:39
wyniki II przetargu na sprzedaż działki nr 103/4 Świątniki Beata Augustyniak 2018-04-06 14:46:24
wyniki II przetargu na sprzedaż działki nr 103/5 Świątniki Beata Augustyniak 2018-04-06 14:45:28
wyniki II przetargu na sprzedaż działki nr 41/29 Przezdrowice Beata Augustyniak 2018-04-06 14:44:29
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ AS STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH Monika Marciszyn 2018-04-05 14:28:27
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka Aleksandra Pawłowska 2018-04-05 13:57:33
IV przetarg na sprzedaż działek nr 73/1,2,3,4 Olbrachtowice Beata Augustyniak 2018-04-05 08:47:52
wyniki trzeciego przetargu na sprzedaz dz. 172/6 i 9 Będkowice Beata Augustyniak 2018-04-03 13:11:09
wyniki drugiego przetargu na sprzedaz dz. nr 227/1 Stary zamek Beata Augustyniak 2018-04-03 13:09:50
wyniki druiego przetargu na sprzedaz dz. 227/2 Stary Zamek Beata Augustyniak 2018-04-03 13:08:49
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Agata Rekść 2018-04-03 09:56:50
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. Agata Rekść 2018-04-03 09:54:02
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Agata Rekść 2018-04-03 09:51:46
Uchwała Nr XLIII/341/18 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka na rok 2018 Agata Rekść 2018-04-03 09:48:51
Uchwała Nr XLIII/340/18 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agata Rekść 2018-04-03 09:47:46
Uchwała Nr XLIII/339/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-04-03 09:45:37
Uchwała Nr XLIII/338/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-04-03 09:44:33
Protokół Nr XLIII/18 z 43 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 marca 2018r. Agata Rekść 2018-04-03 09:28:55