Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Księginice Małe budowa remizy OSP ? wykonanie tynków wewnętrznych w garażu i szatni na parterze budynku. Wanda Grzywna 2019-11-21 15:33:00
Księginice Małe budowa remizy OSP ? wykonanie tynków wewnętrznych w garażu i szatni na parterze budynku. Wanda Grzywna 2019-11-21 15:32:49
Księginice Małe budowa remizy OSP ? wykonanie tynków wewnętrznych w garażu i szatni na parterze budynku. Wanda Grzywna 2019-11-21 15:30:25
Księginice Małe budowa remizy OSP ? wykonanie tynków wewnętrznych w garażu i szatni na parterze budynku. Wanda Grzywna 2019-11-21 15:29:57
Księginice Małe budowa remizy OSP ? wykonanie tynków wewnętrznych w garażu i szatni na parterze budynku. Wanda Grzywna 2019-11-21 15:29:00
Zarządzenie Nr 126.2019 w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-11-21 14:19:25
Zarzadzenie Nr 116/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Violetta Gaworczyk 2019-11-21 13:59:38
Zarzadzenie Nr 117/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Violetta Gaworczyk 2019-11-21 13:57:01
Zarządzenie Nr 123.2019 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-11-21 13:54:40
Zarządzenie Nr 94.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMIG Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-11-21 13:52:08
Zarządzenie Nr115.2019 w sprawie komisji inwentaryzacyjnej Violetta Gaworczyk 2019-11-21 13:21:00
Zarządzenie Nr 118.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2019-11-21 13:19:23
Zarządzenie Nr 120.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2019-11-21 13:17:48
Zarządzenie Nr 122.2019 w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Sobótce Violetta Gaworczyk 2019-11-21 13:15:38
Zarządzenie Nr 127.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2019-11-21 13:13:37
Zarządzenie Nr 124.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2019-11-21 13:11:47
Nabór na wolne od dnia 11 grudnia 2019 r. stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej Monika Marciszyn 2019-11-21 12:45:48
Zawiadomienie o 12 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 listopada 2019 r. Agata Rekść 2019-11-21 10:59:51
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Agata Rekść 2019-11-21 10:39:05
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok Agata Rekść 2019-11-21 10:38:01
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice Agata Rekść 2019-11-21 10:36:52
Uchwała w sprawie mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów Agata Rekść 2019-11-21 10:35:38
Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka Agata Rekść 2019-11-21 10:34:32
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki Agata Rekść 2019-11-21 10:33:36
Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka Agata Rekść 2019-11-21 10:31:56
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/102//19 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej Agata Rekść 2019-11-21 10:30:48
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Agata Rekść 2019-11-21 10:28:16
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agata Rekść 2019-11-21 10:26:30
Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Agata Rekść 2019-11-21 10:25:29
Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat Agata Rekść 2019-11-21 10:24:39
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. Agata Rekść 2019-11-21 10:20:54
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-11-21 10:20:01
Projekty uchwał na 12 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 listopada 2019 r. Agata Rekść 2019-11-21 10:18:33
wyniki z I przetargu na działki przy ul. Rzemieślniczej Katarzyna Wilczyńska 2019-11-21 10:17:02
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 października do 15 listopada 2019 r. Agata Rekść 2019-11-21 10:16:09
wyniki z II przetargu na działki przy ul. Rzemieślniczej Katarzyna Wilczyńska 2019-11-21 10:15:15
wyniki z I przetargu na dz. 55/11 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-11-21 10:13:40
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania uzgodnienia przez RDOŚ we Wrocławiu w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia "wydobywaniu surowca skaleniowego ze złoża Stary Łom metoda odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych" Agata Kokocińska 2019-11-20 10:09:38
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania opinii przez RDOŚ we Wrocławiu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Michałowice,Stary Zamek,Ręków,Olbrachtowice,Kryształowice" Agata Kokocińska 2019-11-20 10:00:24
wyniki z I przetargu na dz. 85 AM-28 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-11-20 09:25:35