herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SIEĆ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Anna Lachtera 2018-01-11 14:15:45
wynik z I przetargu na sprzedaz działki nr 103/4 w Świątnikach Beata Augustyniak 2018-01-11 14:15:21
wyniki z I przetargu na sprzedaz działki nr 146 w Starym zamku Beata Augustyniak 2018-01-11 14:14:19
Zarządzenie Nr 34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym Anna Lachtera 2018-01-11 14:13:28
AKTUALNOŚCI Anna Lachtera 2018-01-11 14:12:39
Uchwała Nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego nową ustawą-Prawo oświatowe przez Gminę Sobótka Anna Lachtera 2018-01-11 14:11:31
SIEĆ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Anna Lachtera 2018-01-11 14:10:57
Zarządzenie Nr 32.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiajacego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2017/2018 Anna Lachtera 2018-01-11 14:08:31
DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Anna Lachtera 2018-01-11 14:07:55
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia zasad podziału środków fnansowych na dokształcanie nauczycieli Anna Lachtera 2018-01-11 14:03:45
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia zasad podziału środków fnansowych na dokształcanie nauczycieli Anna Lachtera 2018-01-11 14:03:22
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych do dokształcania nauczycieli Anna Lachtera 2018-01-11 14:01:57
Protokół Nr 35/18 z posiedzenia komisji w dniu 8 stycznia 2018r. Agata Rekść 2018-01-11 13:41:42
2018 Anna Lachtera 2018-01-11 12:12:30
Referat Oświaty Anna Lachtera 2018-01-11 12:11:20
Eugenia Pawłowska - Skarbnik Miasta i Gminy Sobótka Anna Lachtera 2018-01-11 09:15:30
Magdalena Sączawa-Szwedowska - Skarbnik Miasta i Gminy Sobótka Anna Lachtera 2018-01-11 09:15:05
wyniki I przetargu na sprzedaz działki nr 227/2 w Starym zamku Beata Augustyniak 2018-01-10 15:09:53
wyniki I przetaru na sprzedaz działki nr 461 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-01-10 15:07:29
wyniki I przetargu na sprzedaz działki nr 227/1 Stary Zamek Beata Augustyniak 2018-01-10 15:06:02
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Natalia Spik-Twardowska 2018-01-10 13:10:04
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Strzeblów. Aleksandra Bąkowska 2018-01-08 15:13:10
rekrutacja - nabór uzupełniający Jolanta Kryszczuk 2018-01-08 12:29:31
wyniki III przetargu na sprzedaz działki nr 124 w Będkowicach Beata Augustyniak 2018-01-05 13:11:32
wyniki III przetargu na sprzedaż działki nr 202 w Kunowie Beata Augustyniak 2018-01-05 13:09:30
wyniki II przetargu na sprzedaż działki nr 149/3 w Będkowicach Beata Augustyniak 2018-01-05 13:08:31
wyniki III przetargu na sprzedaż działek w Przemiłowie Beata Augustyniak 2018-01-05 13:04:45
Protokół Nr XL/17 z 40 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2017 r. Agata Rekść 2018-01-05 09:14:14
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2018-01-04 11:36:52
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2018-01-04 11:36:26
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2018-01-04 11:32:12
Udzielenie długoterminowego kredytu Gminie Sobótka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego " Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej -przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji'. Aleksandra Pawłowska 2018-01-04 11:31:46
Wykaz ulg za 2013 rok Tomasz Miela 2018-01-04 10:00:27
Uchwała w spr. opłaty targowej w 2014 r. i 2015 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 10:00:13
Uchwała w spr. wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 10:00:11
Uchwała w spr. opłaty miejscowej 2015 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 10:00:07
Uchwała w spr. opłaty od posiadania psów w 2015 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 10:00:05
Uchwała w spr. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 2015 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 10:00:02
Uchwała w spr. zwolnień w podatku od nieruchomości 2014 r. i 2015 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:51
Uchwała w spr. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 2014 r. - dokument usunięty Tomasz Miela 2018-01-04 09:59:46