herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
URZĄD STANU CYWILNEGO Joanna Klepczarek 2018-10-23 09:43:40
DOWODY OSOBISTE Joanna Klepczarek 2018-10-23 09:42:59
MONITORING Joanna Klepczarek 2018-10-23 09:42:15
MONITORING Joanna Klepczarek 2018-10-23 09:42:04
KLIENCI Joanna Klepczarek 2018-10-23 09:37:16
PRACOWNICY Joanna Klepczarek 2018-10-23 09:36:08
RODO - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  Joanna Klepczarek 2018-10-23 09:34:59
Wyniki z I przetargu na dzierżawę nieruchomości w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-10-22 14:38:45
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 W GMINIE SOBÓTKA Łukasz Huzarski 2018-10-22 12:11:09
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 W GMINIE SOBÓTKA Łukasz Huzarski 2018-10-22 12:10:39
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 W GMINIE SOBÓTKA Łukasz Huzarski 2018-10-22 12:07:07
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 W GMINIE SOBÓTKA Łukasz Huzarski 2018-10-22 11:47:15
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 W GMINIE SOBÓTKA Łukasz Huzarski 2018-10-22 11:38:56
Windykacja należności zadłużonych najemców ZGKiM "Ślęża" - kontrola skuteczności ściągalności wierzytelności czynszowych Agata Rekść 2018-10-19 09:39:28
Protokół Nr XLIX/18 z 49 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 września 2018r. Łukasz Huzarski 2018-10-18 15:52:43
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Joanna Klepczarek 2018-10-18 15:06:42
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Joanna Klepczarek 2018-10-18 15:05:43
Zawiadomienie o 50 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 października 2018r. Agata Rekść 2018-10-18 10:18:34
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 września do 12 października 2018r. Agata Rekść 2018-10-18 09:26:47
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-10-18 09:25:36
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agata Rekść 2018-10-18 09:24:11
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Agata Rekść 2018-10-18 09:23:24
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej Agata Rekść 2018-10-18 09:22:10
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów Agata Rekść 2018-10-18 09:21:42
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Agata Rekść 2018-10-18 09:21:12
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-10-18 09:20:35
Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody a sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Agata Rekść 2018-10-18 09:19:28
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice Agata Rekść 2018-10-18 09:18:28
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice Agata Rekść 2018-10-18 09:17:37
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka Agata Rekść 2018-10-18 09:16:44
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sobótka Agata Rekść 2018-10-18 09:15:54
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-10-18 09:13:17
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 Agata Rekść 2018-10-18 09:12:34
Projekty uchwał na 50 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 października 2018r. Agata Rekść 2018-10-18 08:49:26
II przetarg na sprzedaż działki nr 29/10 i 29/9 w Przezdrowicach Beata Augustyniak 2018-10-17 14:31:25
III przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 89 i 90 w Mirosławicach Beata Augustyniak 2018-10-17 14:21:57
wykaz nr 35 do sprzedaży Beata Augustyniak 2018-10-16 15:16:24
realizacja przedsięwzięcia - foto - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2018-10-16 14:20:56
realizacja przedsięwzięcia - foto - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2018-10-16 13:24:02
wyniki z II przetargu na sprzedaż działek przy ul. Rzemieślniczej w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-10-16 13:22:18