herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-23 16:26:52
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-23 16:24:59
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-23 16:24:10
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-23 16:23:19
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-23 16:22:44
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-23 16:22:17
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-23 16:21:47
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-23 16:18:49
wykaz nr 14 i 15 do dzierżawy Aleksandra Bąkowska 2018-04-23 12:30:35
Protokół Nr 39/18 z posiedzenia komisji w dniu 16 kwietnia 2018r. Agata Rekść 2018-04-23 10:22:29
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka Aleksandra Pawłowska 2018-04-23 09:25:27
Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat działki nr 1/1 AM 6 obręb Górka o powierzchni 1,0775 ha z przeznaczeniem na cele hodowlane Agata Rekść 2018-04-20 11:18:16
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzeblów Agata Rekść 2018-04-20 11:17:09
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego Agata Rekść 2018-04-20 11:16:09
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-04-20 11:15:12
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-04-20 11:14:14
Zawiadomienie o 44 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 kwietnia 2018r. Agata Rekść 2018-04-20 10:34:36
Projekty uchwał na 44 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 kwietnia 2018r. Agata Rekść 2018-04-20 08:55:45
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 marca do 13 kwietnia 2018r. Agata Rekść 2018-04-20 08:41:16
Podatki i umorzenia w 2017 roku Agata Rekść 2018-04-20 08:10:45
Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego w 2017r. - kontrola zgodności z uchwałami zebrań wiejskich Agata Rekść 2018-04-20 08:06:22
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI "POD ŚLĘŻĄ" Monika Marciszyn 2018-04-18 11:16:30
Zarządzenie Nr 47.2018 W sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców,opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2018/2019. Alicja Ungurian 2018-04-18 10:51:14
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". Aleksandra Pawłowska 2018-04-17 16:28:01
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". Aleksandra Pawłowska 2018-04-17 16:27:20
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". Aleksandra Pawłowska 2018-04-17 16:27:08
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". Aleksandra Pawłowska 2018-04-17 16:26:30
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". Aleksandra Pawłowska 2018-04-17 16:25:43
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". Aleksandra Pawłowska 2018-04-17 16:25:24
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". Aleksandra Pawłowska 2018-04-17 16:24:44
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". Aleksandra Pawłowska 2018-04-17 16:24:24
wyniki z drugiego przetargu na sprzedaz działki nr 146 w Starym zamku Beata Augustyniak 2018-04-17 10:05:53
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka Aleksandra Pawłowska 2018-04-17 08:36:08
Protokół Nr 37/18 z posiedzenia komisji w dniu 10 kwietnia 2018r. Agata Rekść 2018-04-13 11:27:50
Protokół Nr 38/18 z posiedzenia komisji w dniu 9 kwietnia 2018r. Agata Rekść 2018-04-12 14:39:03
II przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 461 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-04-12 14:14:11
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 89 i 90 w Mirosławicach Beata Augustyniak 2018-04-12 14:08:51
Wykaz nr 13 do sprzedaży Beata Augustyniak 2018-04-12 13:56:50
Zarządzenie Nr 43.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r,; poz.1579) Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:40:35
Zarządzenie Nr 42 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Joanna Klepczarek 2018-04-11 14:36:49