herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:37:10
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:37:01
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-11 15:36:40
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich - dokument usunięty Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:25:52
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:23:24
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:23:06
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:21:44
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:21:12
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:20:55
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:20:43
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:20:28
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:20:02
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 15:19:49
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:06:36
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:06:19
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:06:07
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:04:51
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich - dokument usunięty Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:00:51
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich - dokument usunięty Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:00:13
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich, w Wierzbicach i we Wrocławiu Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:00:12
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, w Kątach Wrocławskich - dokument usunięty Aleksandra Pawłowska 2018-07-10 14:00:12
I przetarg ograniczony na dz. nr 3/7 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-07-10 13:45:06
III przetarg ograniczony na sprzedaz działki rolnej Beata Augustyniak 2018-07-09 13:40:52
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce". Aleksandra Pawłowska 2018-07-09 13:18:51
wyniki z III przetargu na sprzedaz działek nr 500/1...13 w Przemiłowie Beata Augustyniak 2018-07-09 10:28:06
Lista sołtysów gminy Sobótka kadencji 2015-2019 Joanna Klepczarek 2018-07-06 10:02:42
I przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 32 i nr 38 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-07-06 09:50:12
Protokół Nr XLVI/18 z 46 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 czerwca 2018 r. Agata Rekść 2018-07-05 11:31:26
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ ŚLĘŻA SOBÓTKA BIKE ACADEMY Monika Marciszyn 2018-07-05 09:37:32
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce Joanna Klepczarek 2018-07-05 07:54:03
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobótka za 2014 r. Jakub Zawada 2018-07-04 08:05:31
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobótka za 2015 r. Jakub Zawada 2018-07-04 08:04:52
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobótka za 2017 r. Jakub Zawada 2018-07-04 08:03:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobótka za 2016 r. Jakub Zawada 2018-07-04 08:03:00
I przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 32/2-30 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-07-03 13:19:05
Uchwała Nr XLVI/364/18 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Agata Rekść 2018-07-03 11:54:14
Uchwała Nr XLVI/363/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-07-03 11:50:34
Uchwała Nr XLVI/362/18 w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Agata Rekść 2018-07-03 11:47:07
Uchwała Nr XLVI/361/18 w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-07-03 11:45:03
Uchwała Nr XLVI/360/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów Agata Rekść 2018-07-03 11:32:37