herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I przetarg na dz. 103/5 w Świątnikach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-11-28 11:41:59
I przetarg na dz. 103/4 w Świątnikach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-11-28 11:40:48
I przetarg na dz.146 w Starym Zamku Iwona Traczyk-Nalepa 2017-11-28 11:39:31
I przetarg na dz. 69 w Starym Zamku Iwona Traczyk-Nalepa 2017-11-28 11:36:54
I przetarg na dz. 461 w Silistrowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-11-28 11:28:25
II przetarg na dz. 149/3 w Będkowicach Iwona Traczyk-Nalepa 2017-11-28 11:25:46
ZIT RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020- " Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" Aleksandra Pawłowska 2017-11-27 14:02:11
wyniki z przetargu na sprzedaz działki nr 306/17 w Rogowie Sob. Beata Augustyniak 2017-11-27 11:29:02
wyniki pierwszego przetargu na sprzedaz działki nr 252/2 w Rogowie sob. Beata Augustyniak 2017-11-27 11:27:52
wyniki pierwszego przetargu na sprzedaż działek w Ksieginicach Beata Augustyniak 2017-11-27 11:26:28
Działalność Muzeum Ślężańskiego. Muzeum Ślężańskie - kontrola wydatków za 2016 r. i I półrocze 2017r. Agata Rekść 2017-11-27 10:59:00
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2017-11-24 12:56:47
Referat Podatków i Opłat Anna Lachtera 2017-11-24 10:59:20
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2017-11-24 10:58:35
Opłaty za wywóz śmieci. Bilans za I półrocze 2017r. Agata Rekść 2017-11-23 14:58:52
Protokół Nr 34/17 z posiedzenia komisji w dniu 20 listopada 2017r. Agata Rekść 2017-11-23 14:49:51
III przetarg na sprzedaż działki nr 124 Będkowice Beata Augustyniak 2017-11-23 14:02:45
III przetarg na sprzedaz działęk nr 327/2,3,4 Przemiłów Beata Augustyniak 2017-11-23 14:01:37
III przetarg na sprzedaz działki nr 202 w Kunowie Beata Augustyniak 2017-11-23 14:00:37
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r. Agata Rekść 2017-11-22 12:50:41
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 Agata Rekść 2017-11-22 12:50:06
Zawiadomienie o 39 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 listopada 2017r. Agata Rekść 2017-11-22 10:55:10
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe. Agata Rekść 2017-11-22 10:21:55
Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat. Agata Rekść 2017-11-22 10:17:19
Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Agata Rekść 2017-11-22 10:16:18
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Agata Rekść 2017-11-22 10:14:53
Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych Agata Rekść 2017-11-22 10:13:51
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok Agata Rekść 2017-11-22 10:13:02
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe. Agata Rekść 2017-11-22 10:11:31
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe. Agata Rekść 2017-11-22 10:11:07
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek Agata Rekść 2017-11-22 10:09:19
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe Agata Rekść 2017-11-22 10:06:15
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice Agata Rekść 2017-11-22 10:05:22
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Modra) Agata Rekść 2017-11-22 10:04:27
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r. Agata Rekść 2017-11-22 10:03:28
ZIT RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020- " Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" Aleksandra Pawłowska 2017-11-22 10:03:18
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 Agata Rekść 2017-11-22 10:03:03
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 października do 10 listopada 2017r. Agata Rekść 2017-11-22 09:44:21
Projekty uchwał na 39 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 listopada 2017r. Agata Rekść 2017-11-22 09:43:05
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000 0,370 km)-zamówienie z wolnej ręki Aleksandra Pawłowska 2017-11-21 15:32:10