herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 136.2018 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2018-12-04 08:00:12
Rada Miejska w Sobótce Kadencja 2018-2023 Agata Rekść 2018-12-03 15:06:19
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Anna Lachtera 2018-12-03 12:55:33
Samodzielne stanowiska Anna Lachtera 2018-12-03 12:52:54
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Anna Lachtera 2018-12-03 12:52:27
Referat Finansowy Anna Lachtera 2018-12-03 12:43:53
Referat Administracyjny Anna Lachtera 2018-12-03 12:41:58
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2018-12-03 12:40:40
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2018-12-03 12:38:38
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2018-12-03 12:37:07
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE "ŚLĘŻANIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA" Monika Marciszyn 2018-12-03 09:31:43
II przetarg nieograniczony na sprzedaz działki 89/3 w Okulicach Beata Augustyniak 2018-12-03 08:46:44
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Sulistrowiczkach - 5/123-125, 6/89-93 Beata Augustyniak 2018-12-03 08:43:02
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2018-12-03 08:41:15
wyniki III przeatrgu nieograniczonego na sprzedaż działek w Mirosławicach Beata Augustyniak 2018-12-03 08:40:35
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Anna Lachtera 2018-12-03 08:40:33
wyniki II przetargu nieograniczonego na sprzedaz działki w Przezdrowicach Beata Augustyniak 2018-12-03 08:35:55
wyniki I przetargu nieograniczonego na sprzedaz działek w Olbrachtowicach Beata Augustyniak 2018-12-03 08:32:08
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al.Św. Anny" - IV przetarg Łukasz Huzarski 2018-12-03 08:27:55
wyniki I przetargu nieograniczonego na sprzedaz działek 62/6,7,8 Ksieginice Małe Beata Augustyniak 2018-12-03 08:27:40
Uchwała Nr XLIX/385/18 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka Agata Rekść 2018-11-30 12:19:45
Zarządzenie Nr 134.2018 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 129.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie powołania nowego Zastępcy Burmistrza i odwołania dotychczasowego Zastępcy Burmistrza - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2018-11-30 12:05:03
Zarządzenie Nr 133.2018 w sprawie powołania przedstawiciela gminy w Radzie Nadzorczej Zakłądu Usług Komunalnych "Hadlux" sp.zo.o. w Sobótce Violetta Gaworczyk 2018-11-30 12:04:41
Zarządzenie Nr 134.2018 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 129.2018 Burmistrza Sobótki w sprawie powołania nowego Zastępcy Burmistrza i odwołania dotychczasowego Zastępcy Burmistrza Violetta Gaworczyk 2018-11-30 11:33:49
Zarządzenie Nr 134.2018 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 129.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie powołania nowego Zastępcy Burmistrza i odwołania dotychczasowego Zastępcy Burmistrza - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2018-11-30 11:22:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Odbudowie zbiornika Leśnictwa Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)" Natalia Spik-Twardowska 2018-11-30 09:02:25
III przetarg nieograniczony na sprzedaz działek nr 377/2,5, 6 Sulistrowice Beata Augustyniak 2018-11-28 11:17:01
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 172/6 i 9 Będkowice Beata Augustyniak 2018-11-28 11:12:43
III przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 344/1 w Rogowie Sobóckim Beata Augustyniak 2018-11-28 11:07:48
III przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 375/3 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-11-28 11:02:31
Roczna opisowa informacja z wykonania budżetu za 2016 rok Łukasz Huzarski 2018-11-28 09:21:41
Roczna opisowa informacja z wykonania budżetu za 2016 rok Łukasz Huzarski 2018-11-28 09:21:09
Zarządzenie nr 132.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Joanna Klepczarek 2018-11-28 09:19:21
Zarządzenie nr 129.2018 w sprawie powołania nowego Zastępcy Burmistrza i odwołania dotychczasowego Zastępcy Burmistrza - dokument usunięty Joanna Klepczarek 2018-11-28 08:23:23
Wyniki z I przetargu na dz. 16/8 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-11-27 11:52:26
wyniki z I przetargu na działki w Strzeblowie Katarzyna Wilczyńska 2018-11-27 11:46:26
Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Projektu Programu Współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Monika Marciszyn 2018-11-26 14:56:23
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce Agata Rekść 2018-11-26 14:43:40
Uchwała Nr I/2/18 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sobótce Agata Rekść 2018-11-26 14:39:26
Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce Agata Rekść 2018-11-26 14:38:46