Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu Agata Kokocińska 2019-12-09 13:09:18
Protokół Nr XII/19 z 12 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 listopada 2019 roku Agata Rekść 2019-12-09 08:50:07
Księginice Małe budowa remizy OSP ? wykonanie tynków wewnętrznych w garażu i szatni na parterze budynku. Wanda Grzywna 2019-12-06 12:08:04
Zmiana sposobu obliczania kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola, zwracanych rodzicom lub opiekunom Anita Kruczykowska 2019-12-06 11:40:11
Petycja Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Agata Rekść 2019-12-06 10:17:41
2019 rok Agata Rekść 2019-12-06 10:05:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Gazociąg śr./c w Sobótce" na działkach nr 272, 276 obręb Garncarsko Agata Stępniowska 2019-12-05 12:09:11
Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka Wanda Grzywna 2019-12-05 11:57:36
III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 32/6-32/30 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-12-04 15:45:44
III nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 28/16-28/21 AM-12 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-12-04 15:23:15
Uchwała Nr XII/117/19 w sprawie zmiany uchwały nr XI/102//19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej Agata Rekść 2019-12-03 12:01:15
Uchwała Nr XII/124/19 zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Agata Rekść 2019-12-03 11:56:14
Uchwała Nr XII/123/19 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok Agata Rekść 2019-12-03 11:54:54
Uchwała Nr XII/122/19 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice Agata Rekść 2019-12-03 11:53:42
Uchwała Nr XII/121/19 w sprawie mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów Agata Rekść 2019-12-03 11:52:56
Uchwała Nr XII/120/19 w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka Agata Rekść 2019-12-03 11:52:01
Uchwała Nr XII/119/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki Agata Rekść 2019-12-03 11:51:19
Uchwała Nr XII/118/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka Agata Rekść 2019-12-03 11:50:26
Uchwała Nr XII/117/19 w sprawie zmiany uchwały nr XI/102//19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej Agata Rekść 2019-12-03 11:48:58
Uchwała Nr XII/116/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Agata Rekść 2019-12-03 11:47:21
Uchwała Nr XII/115/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agata Rekść 2019-12-03 11:45:33
Uchwała Nr XII/114/19 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Agata Rekść 2019-12-03 11:43:38
Uchwała Nr XII/113/19 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat Agata Rekść 2019-12-03 11:41:48
Uchwała Nr XII/112/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. Agata Rekść 2019-12-03 11:40:47
Uchwała Nr XII/111/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-12-03 11:39:53
zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usuniecie drzew/krzewów Agata Kokocińska 2019-12-02 10:02:43
zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usuniecie drzew/krzewów Agata Kokocińska 2019-12-02 10:01:48
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcie drzewa - dokument usunięty Agata Kokocińska 2019-12-02 09:50:41
zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usuniecie drzew/krzewów Agata Kokocińska 2019-12-02 09:48:35
wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu Agata Kokocińska 2019-12-02 09:47:24
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Agata Kokocińska 2019-12-02 09:46:10
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Agata Kokocińska 2019-12-02 09:44:57
WYCINKA DRZEW/KRZEWÓW Agata Kokocińska 2019-12-02 09:42:46
wyniki z I przetargu na dz. 14/1 i 14/2 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-11-29 13:36:55
wyniki z I przetargu na dz. 35 AM-12 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-11-29 13:24:27
wyniki z I przetargu na dz. 14/1 i 14/2 w Sobótce - dokument usunięty Katarzyna Wilczyńska 2019-11-29 13:23:15
wyniki z I przetargu na dz. 14/1 i 14/2 w Sobótce - dokument usunięty Katarzyna Wilczyńska 2019-11-29 13:23:02
Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka Wanda Grzywna 2019-11-29 12:27:53
Ogłoszenie - nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2020 r. Agata Kokocińska 2019-11-29 08:23:01
Ogłoszenie - nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2020 r. Agata Kokocińska 2019-11-29 08:17:34