herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na trwałej likwidacji kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:08:26
Materiał informacyjny w sprawie uzyskania dotacji na wymianę kotłów stałopalnych - zasady programu priorytetowego "Ograniczania Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego" Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:05:51
WYMIANA KOTŁÓW - dokument usunięty Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:04:55
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". Aleksandra Pawłowska 2018-05-07 14:11:20
Protokół Nr XLIV/18 z 44 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 kwietnia 2018r. Agata Rekść 2018-05-07 08:56:44
Wykazy na lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedazy na rzecz dotychczasowych najemców. Aleksandra Bąkowska 2018-05-04 11:49:17
Uchwała Nr XLIV/345/18 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzeblów Agata Rekść 2018-05-04 09:04:53
Uchwała Nr XLIV/344/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego Agata Rekść 2018-05-04 09:00:50
Uchwała Nr XLIV/343/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-05-04 08:58:55
Uchwała Nr XLIV/342/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-05-04 08:57:25
Budowa Skateparku w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-05-04 08:31:48
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOBÓTKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2017 ROK Monika Marciszyn 2018-04-30 14:29:06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOBÓTKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2017 ROK Monika Marciszyn 2018-04-30 14:27:32
Informacja o wykonaniu budżetu miasta i gminy Sobótka za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku Anna Lachtera 2018-04-30 13:28:21
Informacja o wykonaniu budżetu miasta i gminy Sobótka za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku - dokument usunięty Anna Lachtera 2018-04-30 13:27:23
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 Anna Lachtera 2018-04-30 13:26:23
Informacja o wykonaniu budżetu miasta i gminy Sobótka za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku - dokument usunięty Anna Lachtera 2018-04-30 13:25:46
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 Anna Lachtera 2018-04-30 13:24:53
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 Anna Lachtera 2018-04-30 13:24:41
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 Anna Lachtera 2018-04-30 13:24:32
Informacja o wykonaniu budżetu miasta i gminy Sobótka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Anna Lachtera 2018-04-30 13:24:03
Informacja o wykonaniu budżetu miasta i gminy Sobótka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Anna Lachtera 2018-04-30 13:23:47
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-27 14:48:57
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-27 14:48:50
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-27 14:48:17
III przetarg nieograniczony na sprzedaz działki nr 252/2 w Rogowie Sobóckim Beata Augustyniak 2018-04-27 13:18:40
III przetag nieograniczony na sprzedaż dzialki nr 252/2 w Rogowie Sobóckim - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-04-27 13:17:17
III przetag nieograniczony na sprzedaż dzialki nr 252/2 w Rogowie Sobóckim - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-04-27 13:13:43
III przetarg nieograniczony na sprzedaz działek nr 62/6,7,8 w Księginicach Małych Beata Augustyniak 2018-04-27 13:10:36
III przetarg na sprzedaż działki nr 306/17 w Rogowie Sobóckim Beata Augustyniak 2018-04-27 13:07:28
wykaz nr 17 do dzierżawy Beata Augustyniak 2018-04-27 13:00:17
wykaz nr 16 do sprzedazy Beata Augustyniak 2018-04-27 12:59:47
Budowa Skateparku w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-26 15:31:50
Budowa Skateparku w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-26 15:30:15
Budowa Skateparku w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-26 15:30:08
Budowa Skateparku w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-26 15:25:44
Budowa Skateparku w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-26 15:25:28
Budowa Skateparku w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-26 15:25:12
Budowa Skateparku w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-26 15:25:00
Budowa Skateparku w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-04-26 15:24:22