herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie boksów magazynowych wraz z utwardzeniem przyległego do nich placu magazynowego, przeznaczonych do prowadzenia procesów zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 216/1 obręb Stary Zamek" Natalia Spik-Twardowska 2018-01-31 11:18:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie boksów magazynowych wraz z utwardzeniem przyległego do nich placu magazynowego, przeznaczonych do prowadzenia procesów zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 216/1 obręb Stary Zamek" Natalia Spik-Twardowska 2018-01-31 11:17:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie boksów magazynowych wraz z utwardzeniem przyległego do nich placu magazynowego, przeznaczonych do prowadzenia procesów zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 216/1 obręb Stary Zamek" Natalia Spik-Twardowska 2018-01-31 11:17:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie boksów magazynowych wraz z utwardzeniem przyległego do nich placu magazynowego, przeznaczonych do prowadzenia procesów zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 216/1 obręb Stary Zamek" Natalia Spik-Twardowska 2018-01-31 11:14:55
wykaz nr 3 do dzierżawy Iwona Traczyk-Nalepa 2018-01-29 11:48:38
wykaz nr 2 do sprzedaży Iwona Traczyk-Nalepa 2018-01-29 11:48:06
wykaz nr 1 do dzierżawy Iwona Traczyk-Nalepa 2018-01-29 11:42:54
wyniki I pzetargu na sprzedaz działki nr 204 w kunowie Beata Augustyniak 2018-01-29 10:29:31
wyniki I przetargu na sprzedaz działki nr 32/4 w Olbrachtowicach Beata Augustyniak 2018-01-29 10:26:11
wyniki I przetargu na sprzedaz działki nr 32/3 Olbrachtowice Beata Augustyniak 2018-01-29 10:25:13
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gminnych w roku 2018-2019" Aleksandra Pawłowska 2018-01-26 08:42:46
Plan udzielania zamówień publicznych w Gminie Sobótka w 2018 roku Aleksandra Pawłowska 2018-01-25 10:27:51
wyniki I przetargu na sprzedaz działki nr 125/2 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-01-24 10:24:40
wyniki IV przetargu na sprzedaz działki nr 375/3 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-01-24 10:23:53
wyniki I przetargu na sprzedaz działki nr 618 w Rogowie Sobóckim Beata Augustyniak 2018-01-24 10:22:58
wyniki IV przetargu na sprzedaz działek nr 377/2,5,6 w Sulistrowicach Beata Augustyniak 2018-01-24 10:21:33
wyniki I przetargu na sprzedaż działki nr 125/2 w Sulistrowicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-01-24 10:17:37
wyniki I przetargu na sprzedaż działki nr 125/2 w Sulistrowicach - dokument usunięty Beata Augustyniak 2018-01-24 10:17:26
wykaz nr 1 działek do dzierżawy Beata Augustyniak 2018-01-24 10:10:39
wyniki z V przetargu na sprzedaż działi nr 16/8 Am 2Górka Beata Augustyniak 2018-01-23 13:18:23
wyniki z V przetargu na sprzedaz działek nr 17/5 i 1/6 w Sobótce Beata Augustyniak 2018-01-23 13:16:31
wyniki z V przetargu na sprzedaż działek nr 17/3 i 1/4 Am 3 w Sobótce Beata Augustyniak 2018-01-23 13:15:12
wyniki z V przetargu na sprzedaż działki nr 17/4 i 1/5 Am 3 Sobótka Beata Augustyniak 2018-01-23 13:13:58
Zawiadomienie o 41 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 stycznia 2018r. Agata Rekść 2018-01-23 12:15:50
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki Agata Rekść 2018-01-23 10:56:50
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej Agata Rekść 2018-01-23 10:56:05
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka Agata Rekść 2018-01-23 10:55:18
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu MiG Sobótka pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". Agata Rekść 2018-01-23 10:54:19
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce Agata Rekść 2018-01-23 10:52:23
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Agata Rekść 2018-01-23 10:32:19
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe. Agata Rekść 2018-01-23 10:29:29
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-01-23 10:27:26
Uchwała w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych Agata Rekść 2018-01-23 10:24:38
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-01-23 10:23:09
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-01-23 10:22:06
Projekty uchwał na 41 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 stycznia 2018r. Agata Rekść 2018-01-23 10:11:46
Projekty uchwał na 41 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 stycznia 2018r. Agata Rekść 2018-01-23 10:11:38
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 grudnia 2017r. do 12 stycznia 2018r. Agata Rekść 2018-01-23 10:10:40
Formularze podatkowe oraz uchwały na 2018r. Tomasz Miela 2018-01-22 14:29:49
AKTUALNOŚCI Anna Lachtera 2018-01-22 09:10:28