Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o 13 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 grudnia 2019 r. Agata Rekść 2019-12-23 09:28:47
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Agata Rekść 2019-12-23 09:21:51
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. Agata Rekść 2019-12-23 09:07:17
Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i uchylenia niektórych uchwał Agata Rekść 2019-12-23 09:06:55
Uchwała w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Agata Rekść 2019-12-23 09:06:17
Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior + Agata Rekść 2019-12-23 09:05:28
Uchwała w sprawie utworzenia na terenie gminy Sobótka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ Agata Rekść 2019-12-23 09:04:32
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2020 Agata Rekść 2019-12-23 09:03:29
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2020 Agata Rekść 2019-12-23 09:02:38
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2019/2020 Agata Rekść 2019-12-23 09:01:11
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. Agata Rekść 2019-12-23 09:00:17
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka Agata Rekść 2019-12-23 08:59:30
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Agata Rekść 2019-12-23 08:58:18
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2019-12-23 08:56:48
Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych Agata Rekść 2019-12-23 08:55:54
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych Agata Rekść 2019-12-23 08:54:59
Uchwała w sprawie uchwalenia statutów Osiedla Sobótka Centralna i Osiedla Sobótka Zachodnia. Agata Rekść 2019-12-23 08:53:53
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2020 roku Agata Rekść 2019-12-23 08:52:56
Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2020 rok Agata Rekść 2019-12-23 08:51:59
Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 Agata Rekść 2019-12-23 08:51:06
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. Agata Rekść 2019-12-23 08:49:47
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-12-23 08:43:53
Projekty uchwał na 13 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 grudnia 2019 r. Agata Rekść 2019-12-23 08:38:13
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 listopada do 13 grudnia 2019 r. Agata Rekść 2019-12-23 08:35:16
Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka Wanda Grzywna 2019-12-20 13:04:33
Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka Wanda Grzywna 2019-12-20 13:03:55
Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka Wanda Grzywna 2019-12-20 13:03:22
Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka Wanda Grzywna 2019-12-20 13:00:52
Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka Wanda Grzywna 2019-12-20 12:59:09
Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka Wanda Grzywna 2019-12-20 12:58:24
Protokół Nr 12/19 z posiedzenia komisji w dniu 10 grudnia 2019r. Agata Rekść 2019-12-20 12:39:20
Zarządzenie Nr 128.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2019-12-19 09:35:14
Zarządzenie Nr 125.2019 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019r. Violetta Gaworczyk 2019-12-19 09:33:30
Zarządzenie Nr 130.2019 w sprawie aneksu nr 1 Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2019-12-19 09:31:47
Protokół Nr 12/19 z posiedzenia komisji w dniu 10 grudnia 2019r. Agata Rekść 2019-12-16 14:53:49
Protokół Nr 12/19 z posiedzenia komisji w dniu 9 grudnia 2019 r. Agata Rekść 2019-12-16 14:49:53
Wyniki drugiego przetargu na lokal użytkowy w Będkowicach. Aleksandra Bąkowska 2019-12-16 09:53:09
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" Monika Marciszyn 2019-12-13 08:30:33
Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka Wanda Grzywna 2019-12-11 16:49:02
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2020 - drugi przetarg Wanda Grzywna 2019-12-10 09:34:56