herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Umowa dotacji - wzór Natalia Spik-Twardowska 2018-05-09 12:14:38
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 15:36:24
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 15:34:34
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 15:33:31
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 15:32:15
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 15:31:52
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 15:30:12
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 15:30:03
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 15:29:06
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny -II przetarg" Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 15:28:56
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 11:11:51
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 11:02:58
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-05-08 11:02:46
Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:34:25
Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:32:21
Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:22:48
Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji - dokument usunięty Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:22:04
Oświadczenie o demontażu i likwidacji dotychczasowego źródła - złącznik nr 3 Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:16:28
Oświadczenie o demontażu i likwidacji dotychczasowego źródła - złącznik nr 3 Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:15:58
Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji - dokument usunięty Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:15:30
WYMIANA KOTŁÓW Przedsięwzięcia związane z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła na terenie Gminy Sobótka - załączniki do pobrania - uczestnicy z naboru 2017 r. Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:14:53
WYMIANA KOTŁÓW Przedsięwzięcia związane z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła na terenie Gminy Sobótka - załączniki do pobrania - uczestnicy z naboru 2017 r. Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:12:31
Rozliczenie kosztów wymiany źródła ciepła - do pobrania - dokument usunięty Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:12:24
WYMIANA KOTŁÓW - dokument usunięty Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:11:54
Rozliczenie kosztów wymiany źródła ciepła - do pobrania - dokument usunięty Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:11:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R 4 ? recykling lub odzysk metali i związków metali w instalacjach do odzysku metali z wstępnie sortowanych odpadów innych niż niebezpieczne oraz do granulowania aluminium i innych metali nieżelaznych? - dokument usunięty Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:09:15
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na trwałej likwidacji kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:08:26
Materiał informacyjny w sprawie uzyskania dotacji na wymianę kotłów stałopalnych - zasady programu priorytetowego "Ograniczania Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego" Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:05:51
WYMIANA KOTŁÓW - dokument usunięty Natalia Spik-Twardowska 2018-05-07 15:04:55
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny". Aleksandra Pawłowska 2018-05-07 14:11:20
Protokół Nr XLIV/18 z 44 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 kwietnia 2018r. Agata Rekść 2018-05-07 08:56:44
Wykazy na lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedazy na rzecz dotychczasowych najemców. Aleksandra Bąkowska 2018-05-04 11:49:17
Uchwała Nr XLIV/345/18 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzeblów Agata Rekść 2018-05-04 09:04:53
Uchwała Nr XLIV/344/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego Agata Rekść 2018-05-04 09:00:50
Uchwała Nr XLIV/343/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-05-04 08:58:55
Uchwała Nr XLIV/342/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-05-04 08:57:25
Budowa Skateparku w Sobótce Aleksandra Pawłowska 2018-05-04 08:31:48
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOBÓTKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2017 ROK Monika Marciszyn 2018-04-30 14:29:06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOBÓTKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2017 ROK Monika Marciszyn 2018-04-30 14:27:32
Informacja o wykonaniu budżetu miasta i gminy Sobótka za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku Anna Lachtera 2018-04-30 13:28:21