Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVI/356/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:46:33
Uchwała Nr XLVI/357/10 w sprawie nadania nazwy ulicom Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:46:24
Uchwała Nr XLVI/358/10 w sprawie zmian w podziale gminy Sobótka na okręgi wyborcze Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:46:11
Uchwała Nr XLVI/359/10 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Sobótka do stanu faktycznego Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:46:01
Uchwała Nr XLVII/360/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:45:34
Uchwała Nr XLVII/361/10 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2015 Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:45:17
Uchwała Nr XLVII/362/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2010r. Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:44:56
Uchwała Nr XLVII/363/10 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:44:44
Uchwała Nr XLVII/364/10 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Będkowicach Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:43:40
Uchwała Nr XLVII/365/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka (Sulistrowice dz. nr 426/3) Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:43:25
Uchwała Nr XLVII/366/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka (Sulistrowice dz.ne 211) Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:40:44
Uchwała Nr XLVII/367/10 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:40:31
Uchwała Nr XLVII/370/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka (Przezdrowice dz. nr 4/5, 4/6 i 4/7) Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:40:08
Uchwała Nr XLVII/368/10 w sprawie przystąpienia do mpzp terenu położonego w południowo-wschodniej części wsi Sulistrowice Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:33:37
Uchwała Nr XLVII/369/10 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Przezdrowice dz. nr 4/5) Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:33:26
Uchwała Nr XLVII/370/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka (Przezdrowice dz. nr 4/5, 4/6 i 4/7) Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:32:55
Uchwała Nr XLVII/371/10 w sprawie mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:32:35
Uchwała Nr XLVII/372/10 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierumków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Garncarsko dz. nr 43) Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:32:22
Uchwały Nr XLVII/373/10 w sprawie mpzp gminy Sobótka - Rogów Sobócki Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:32:12
Uchwała Nr XLVIII/374/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:32:03
Uchwała Nr XLIX/375/10 w sprawie w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psa Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:31:53
Uchwała Nr XLIX/376/10 w sprawie powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sobótce Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:31:44
Uchwała Nr XLIX/377/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tej organizacji Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:31:33
Uchwała Nr XLIX/378/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2010 Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:31:23
Uchwała Nr XLIX/379/10 w sprawie nadania nazwy ulicom Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:31:13
Uchwała Nr XLIX/380/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/342/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Świątniki do roku 2017 Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:30:59
Uchwała Nr XLIX/381/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/399/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Olbrachtowice do roku 2017 Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:30:30
Uchwała Nr XLIX/382/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/336/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kryształowice do roku 2017 Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:30:19
Uchwała Nr XLIX/383/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:30:09
Uchwała Nr XLIX/384/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkola Nr 1 w Sobótce, przy ul. Słonecznej 34, celem przekształcenia w jednostkę budżetową Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:29:58
Uchwała Nr XLIX/385/10 w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:29:48
Uchwała Nr l/386/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:29:36
Uchwała Nr L/387/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:28:46
Uchwała Nr L/388/10 w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:28:35
Uchwała Nr L/389/10 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r. Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:28:22
Uchwała Nr L/390/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobótka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:28:06
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej - kadencja 2006-2010 Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:19:39
I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Sobótce Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:18:14
Kadencja 2010-2014 Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:17:38
Zawiadomienie o 39 sesji Rady Miejskiej Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:16:26