Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr 291/2009 w spr. zmiany budżetu gminy Sobótka Agata Rekść 2010-12-09 08:30:44
Uchwała nr 229/2009 w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych Agata Rekść 2010-12-09 08:30:24
Uchwała nr 293/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Agata Rekść 2010-12-09 08:30:11
Uchwała nr 294/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Agata Rekść 2010-12-09 08:29:56
Uchwała nr 295/2009 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka na 2010rok z organizacjami pozarządowymi Agata Rekść 2010-12-09 08:29:44
Uchwała nr 296/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym Agata Rekść 2010-12-09 08:29:24
Uchwała nr 297/2009 w sprawie nadania nazwy ulicom Agata Rekść 2010-12-09 08:29:08
Uchwała nr 298/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Agata Rekść 2010-12-09 08:28:51
Uchwała nr 307/2009 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego w granicach Gminy Sobótka Agata Rekść 2010-12-09 08:28:34
Uchwała nr XL / 308 /09 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok Agata Rekść 2010-12-09 08:28:18
Uchwała Budżetowa na rok 2010 nr XL /309 /09 Agata Rekść 2010-12-09 08:28:05
Uchwała nr XL/310/09 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce Agata Rekść 2010-12-09 08:27:54
Uchwała nr XL/311/09w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego w Sobótce prowadzonego przez Gminę Sobótka Agata Rekść 2010-12-09 08:27:39
Uchwała nr XL/312/09 w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży udziału gminy Sobótka w nieruchomości Agata Rekść 2010-12-09 08:27:13
Uchwała nr XL/313/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2010r. Agata Rekść 2010-12-09 08:26:59
Uchwała nr XL/314/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Agata Rekść 2010-12-09 08:26:45
Uchwała nr XL/315/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok Agata Rekść 2010-12-09 08:26:24
Uchwała nr XL/316/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2010 Agata Rekść 2010-12-09 08:25:51
Uchwała Nr XLI/317/10 w sprawie likwidacji sp zoz Leczniczo Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej w Sobótce Agata Rekść 2010-12-09 08:25:34
Uchwała Nr XLI/318/10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2010-12-09 08:25:23
Uchwała Nr XLI/319/10 w sprawie nadania nazwy ulicom Agata Rekść 2010-12-09 08:25:11
Uchwała Nr XLI/320/10 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Zakładu Usług Komunalnych ''Hadlux'' spółka z o.o w Sobótce, ul. Warszawska 4 Agata Rekść 2010-12-09 08:24:58
Uchwała Nr XLI/321/10 w sprawie zatwierdzenia ''Sołeckiej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2024 dla wsi Nasławice'' Agata Rekść 2010-12-09 08:24:46
Uchwała Nr XLI/322/10 w sprawie zatwierdzenia ''Sołeckiej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2024 dla wsi Rogów Sobócki'' Agata Rekść 2010-12-09 08:24:34
Uchwała Nr XLII/323/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok Agata Rekść 2010-12-09 08:24:24
Uchwała Nr XLII/324/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r. Agata Rekść 2010-12-09 08:24:12
Uchwała Nr XLII/325/10 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2010r. Agata Rekść 2010-12-09 08:24:00
Uchwała Nr XLII/326/10 zmieniająca uchwałę Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka Agata Rekść 2010-12-09 08:23:45
Uchwała Nr XLII/327/10 zmieniająca uchwałę Nr XL/312/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 rgudnia 2009r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży udziału gminy Sobótka w nieruchomości Agata Rekść 2010-12-09 08:23:32
Uchwała Nr XLII/328/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Agata Rekść 2010-12-09 08:23:12
Uchwała Nr XLII/329/10 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Polnej w Sobótce Agata Rekść 2010-12-09 08:22:56
Uchwała Nr XLII/330/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2010r. Agata Rekść 2010-12-09 08:22:44
Uchwała Nr XLIII/331/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza MiG Sobótka z wykonania budżetu gminy za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu Agata Rekść 2010-12-09 08:22:32
Uchwała Nr XLIII/332/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. Agata Rekść 2010-12-09 08:22:19
Uchwała Nr XLIII/333/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego kończącego likwidację SP ZOZ LROMR w Sobótce Agata Rekść 2010-12-09 08:22:00
Uchwała Nr XLIII/334/10 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka" Agata Rekść 2010-12-09 08:21:43
Ogłoszenie o naborze i wzór oferty Łukasz Huzarski 2010-12-08 12:28:36
Protokół z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 listopada 2010r. Agata Rekść 2010-12-07 15:07:19
Zawiadomienie o 2 sesji Rady Miejskiej w Sobótce Agata Rekść 2010-12-07 14:56:39
Uchwała Nr XLIII/335/10 w sprawie uchwalenia POM Garncarsko do roku 2017r. Jolanta Czaplińska 2010-12-07 11:57:29